Witaj na blogu!

Rozwój MCCCLXVII

Tylko Miłość ma być!
Cisza na Twych ustach!
Cyt...

Sananda

Manifestacja.
Teatr Ciszy.
Nieskończona ilość ról i spektakli.
Miłość to Energia Stwórcza Najwyższego.
Siły materialnej natury, to baza kreacji na autopilocie w 3D. 

Czytaj dalej...

Rozwój MCCCLXVI

Miłość... w odczuciu.
Jak się wyraża?
Myślę, że na wiele sposobów.
Poprzez twórczość.
Poprzez ruch, taniec, niemy zachwyt lub błogość Ciszy.
Każda istota reaguje i wyraża Miłość w jedyny i niepowtarzalny sposób.
Wszelkie porównania to wyraz spekulacji umysłu i oczekiwań.
Jeśli pragniesz doświadczyć świeżości Miłości, bądź w "tu i teraz", co znaczy: odpuść przeszłość, wszystko, czego się dowiedziałeś i doświadczyłeś.
Projekcja umysłu to nakładka, jarzmo dla wolności serca.

Czytaj dalej...

Rozwój MCCCLXV

Jeśli warunkujesz relacje przez własne oczekiwanie, własne wyobrażenia... uwolnij się od tego.
Miłość nie warunkuje, nie ogranicza ekspresji innego, ani nie koryguje źródła wyborów.
Człowiek kochający rozumie proces ewolucji, w którym, ażeby wybrać, trzeba doświadczyć skutków tego, co już zostało wybrane. Wnioski służą zmianie przekonań, a wraz z nimi, wyborów i doświadczeń.

Czytaj dalej...

Rozwój MCCCLXIV

Gdzie Miłość jest Źródłem, tam Jedność jest urzeczywistnieniem.
Czy prawda mojego odczucia jest tym samym, co prawda Twojego odczucia?
Kiedy moja prawda i Twoja prawda w odczuciu stają się jednością?

Odczucie Miłości integruje.
Znikają podziały i odmienność poglądów, których źródłem jest umysł osobowy.
Pojawia się akceptacja i zrozumienie, otwartość i wymiana, pogłębienie wiedzy o sobie i rzeczywistości.
Realizacja z poziomu Miłości Uniwersalnej to droga uwolnienia od starych wzorców twórczości, zbudowanych w oparciu o wyobrażenia, często pozbawione Miłości w odczuciu. Tym samym to droga uzdrawiania na najgłębszym poziomie naszej istoty i rozwoju. Finalizuje w zmianie wymiarów.

Czytaj dalej...