Polish Polski
 •  

   

 • Cuda

  Pewien człowiek przemierzył morza i lądy, by osobiście przekonać się o nadzwyczajnej sławie Mistrza.
  - Jakie cuda uczynił wasz Mistrz? - zapytał jednego z uczniów.
  - Hm! Są cuda i cuda.
  W twojej ojczyźnie uważa się za cud, jeśli Bóg wypełni czyjąś wolę. W moim kraju uważa się za cud, jeśli ktoś pełni wolę Bożą.

  "Minuta Mądrości"
  Anthony de Mello

 • Dojrzałość

  Do ucznia, który nieustannie oddawał się modlitwom, Mistrz powiedział:
  - Kiedy wreszcie skończysz wspierać się na Bogu i staniesz na własnych nogach?
  Uczeń był zaskoczony.
  - Przecież to ty uczyłeś nas, by uważać Boga za Ojca!
  - Kiedy nauczysz się, że ojciec nie jest tym, na kim możesz się wspierać, lecz tym, kto wyzwala cię z twojej skłonności do wspierania się na kimkolwiek?

  "Minuta Mądrości"
  Anthony de Mello

 • Wrażliwość

  - Jak mogę doświadczyć jedności z całym stworzeniem?
  Słuchając - odpowiedział Mistrz.
  - A jak powinienem słuchać?
  - Stając się uchem, zwracającym uwagę na każdą rzecz, którą mówi wszechświat.
  W chwili, kiedy usłyszysz coś, co pochodzi od ciebie, zatrzymaj się.

  "Minuta Mądrości"
  Anthony de Mello

 • Absurd

  Mistrz od dłuższego czasu tarł cegłę o posadzkę pokoju, w którym medytował uczeń.
  Początkowo uczeń był zadowolony, przyjmując to jako próbę swojej zdolności do koncentracji.
  Ale kiedy dźwięk stał się nie do zniesienia, nie wytrzymał i wybuchnął:
  - Co, u diabła, wyprawiasz? Nie widzisz, że medytuję?!
  - Poleruję te cegłę, aby stała się lustrem - odpowiedział Mistrz.
  - Oszalałeś! Jak możesz z cegły zrobić lustro?
  - Jestem szalony nie bardziej niż ty! W jaki sposób z egocentryka możesz stać się człowiekiem medytującym?

  "Minuta Mądrości"
  Anthony de Mello

Rozwój CDLXXXIII

 • 28 sierpień 2018 |
 • Dział: 2018

Miłość serca własnego można wyrażać na wielość sposobów. Miłość towarzysząca relacji jest jednym z nich.

Miłość do rodzica, partnera czy dziecka przypomina tęczowe barwy Światła. Jej bogactwo, piękno i wielość obrazów tworzy barwny film.

Umiejętność obserwacji siebie w konfrontacji z otoczeniem, niesie wiedzę o nas i naszym stosunku do Rzeczywistości. Wzbogaca poznanie.

Wiedza, uczucie Miłości, umiejętność stworzenia warunków dla wyrażenia uczuć w relacji, umożliwia celebrowanie związku, "smakowanie go".

Pośpiech, żądza, powierzchowność relacji pozbawionej uczucia Miłości, udaremniają głębię poznania siebie, dzięki relacji z inną istotą.

Smakowanie życia w różnych jego aspektach jest uwarunkowane obecnością odkrytych w swej życiowej podróży, szlachetnych cech.

To szlachetne cechy (poza talentem) są tym, co warunkuje postrzeganie i twórczość istoty, a tym samym rodzaj i jakość doświadczeń.

Świadomy rozwój danej istoty wiąże się z wyborem doświadczeń poszerzających nie tylko wiedzę w aspekcie uczuciowym czy poznawczym, ale również takich, które mają wpływ na budowanie soczewki postrzegania (szlachetnego charakteru).

Czytaj dalej...

Rozwój CDLXXXII

 • 13 sierpień 2018 |
 • Dział: 2018

Prawda o poziomie rozwoju człowieka leży w jego odczuciach, a nie w wyobrażeniach.

Twórczość obrazuje najpełniej to, za kogo się uważamy.

Wybory, opisują nasz stosunek do siebie i innych, jak również zainteresowania, dzięki którym poznajemy swój potencjał twórczy (albo przypominamy sobie to, kim jesteśmy).

Czytaj dalej...

Rozwój CDLXXXI

 • 12 sierpień 2018 |
 • Dział: 2018

Kreacja z poziomu żądzy i kreacja serca spotykają się jedynie w miejscu, gdzie dostrzegasz absurdalność budowania kolejnych labiryntów i otwierasz się na poznawanie w ramach kreatywności swego serca. W ten sposób inicjujesz drogę budowania na bazie Miłości, drogę stabilnego, konsekwentnego wzrostu Twojej wibracji. Podążanie tą drogą prowadzi do opuszczenia "świata labiryntów" - świata budowanego na bazie żądzy zmysłów.

Kreacja z poziomu żądzy eskalowanej poprzez zmysły, utrwala przekonanie o własnej tożsamości w kontekście osobowości. By uzyskać na tym poziomie swoje cele, istota posługuje się manipulacją, co prowadzi do stałego spadku poziomu wibracji.

Gonitwa człowieka opętanego przez żądzę nie ma końca. Coraz bardziej oddala się również od swego serca, bowiem realizacja celów, niewiele ma wspólnego z uczuciami wyższymi. Oddalając się od serca, uniemożliwia sobie drogę do integracji z wyższymi częstotliwościami Światła. Wybierając żądzę, sam niszczy siebie.

Czytaj dalej...

Rozwój CDLXXX

 • 11 sierpień 2018 |
 • Dział: 2018

Wraz z rozwojem świadomości zmienia się postrzeganie, twórczość i doświadczanie siebie.

Rzeczywistość uzgodniona ewoluuje wraz z nami.

Bez względu na sposób odbioru i postrzegania, bez względu na sposób i aspekty Rzeczywistości, które obejmujemy swą uważnością, jedno pozostaje niezmienne, świadomość.

Czy identyfikujesz istnienie ze świadomością czy jednym z jej aspektów - osobowością?

Co dla Ciebie oznacza - świadome odkrywanie i budowanie siebie i swojego świata?

Co jest źródłem dla Twoich wyborów?
Jakie narzędzia wykorzystujesz do budowania swego doświadczenia?

Czy wykorzystujesz na co dzień samoobserwację w celu lepszego poznania siebie?

Jeśli źródłem do tworzenia jest odczucie Miłości, tworzysz w harmonii ze wszystkim, co Jest, bowiem Miłość jest podstawową Energią Stwórczą. O tym, co tworzysz decydują talenty, które przyniosłeś na świat, oraz cechy wewnętrzne, które ukształtowałeś w procesie ewolucji, również w tym życiu.

Czytaj dalej...

Rozwój CDLXXIX

 • 10 sierpień 2018 |
 • Dział: 2018

Czym jest dla Ciebie sukces?

Czym jest sukces w świecie postrzegania zmysłowego, a czym, w realizacji z poziomu mądrości serca?

Dokąd zmierza człowiek nastawiony na sukces w świecie postrzegania zmysłowego? Co jest sukcesem istoty kreującej z poziomu mądrości serca?

Wybory człowieka uzależnione są od poziomu rozwoju jego świadomości, a więc rozumienia siebie i tego, czym jest świat, który postrzegamy. Koncentracja energii psychicznej na zewnętrznych przejawach życia, utwierdza nas w przekonaniu o trwałości rzeczywistości, która powstała jako wynik materializacji twórczej myśli. Rzeczywistość ta ulega nieustannym przemianom, wraz ze zmianą sposobu jej postrzegania. W jednych aspektach szybciej, w innych wolniej.
Ludzki umysł jest niezwykle plastyczny, stąd zmienność jest jedynym pewnikiem tak w aspekcie myślenia jak i tworzenia.

Choć postrzegamy i doświadczamy nieustannie zmian w sobie jak i wokół, często pragniemy znaleźć coś, dzięki czemu poczujemy się pewniej i bezpieczniej.

Skoro nie umysł, to co? Co warunkuje nasze poczucie bezpieczeństwa?

Czytaj dalej...