Polish Polski

Artykuły

Bhagavad-Gita - fragmenty

OBK "Vega". Opublikowano w Bhagavad-Gita

O synu Bharaty, tak, jak słońce samo oświetla cały ten wszechświat, tak samo żywa istota, jedna wewnątrz ciała, oświetla je całe świadomością.

Niebo, dzięki swojej subtelnej naturze, nie miesza się z niczym, mimo, iż przenika wszystko. Podobnie dusza usytuowana w wizji Brahmana nie wiąże się z ciałem, chociaż przebywa wewnątrz tego ciała.

Kto widzi Duszę Najwyższą w każdej żywej istocie, wszędzie taką samą, dla tego jego własny umysł nie będzie przyczyną degradacji. A zatem osiąga on transcendentalne przeznaczenie.

Kiedy mędrzec nie patrzy już dłużej na żywe istoty jako różne tożsamości, gdyż tylko z powodu ciał swoich zdają się być takimi, widzi, że istoty te rozprzestrzenione są wszędzie i wtedy realizuje on koncepcję Brahmana. 

Posiadając taką wizję wieczności może on dostrzec, iż niezniszczalna dusza jest transcendentalna, wieczna i poza siłami natury materialnej. Pomimo kontaktu z ciałem materialnym, dusza nigdy nie wykonuje żadnej pracy, ani nie zostaje uwikłana.

Kto oczyma wiedzy widzi różnicę pomiędzy ciałem i właścicielem tego ciała i jest w stanie zrozumieć proces wyzwalania się z tej niewoli w naturze materialnej, ten osiąga najwyższy cel. 

Trzy siły składają się na naturę materialną: dobroć, pasja i ignorancja. To przez te siły wchodząc w kontakt z naturą - zostaje uwarunkowana żywa istota.

Guna dobroci - będąc czystszą od innych - oświeca i uwalnia od grzesznych reakcji. Ci którzy znajdują się pod jej wpływem, zostają uwarunkowani przez koncepcję szczęścia i wiedzy.

Guna pasji rodzi się z nieograniczonych pożądań i pragnień i z tego powodu dusza przywiązuje się do materialnych czynności przynoszących zyski. 

Przyczyną złudzenia wszystkich żywych istot jest guna ciemności zrodzona z ignorancji. A rezultatem jej jest szaleństwo, lenistwo i ospałość, które związują uwarunkowaną duszę.

Guna dobroci przywiązuje do szczęścia, pasja do gromadzenia owocu czynu, ignorancja zaś, przykrywając wiedzę - do szaleństwa i głupoty.

Guna dobroci przejawia się i doświadczyć jej można, kiedy wszystkie bramy ciała prześwietlone są wiedzą.
Kiedy wzrastają siły pasji, rozwijają się symptomy wielkiego przywiązania, pracy dla korzyści, niekontrolowanych pragnień, żądzy i intensywnego wysiłku.
A kiedy guna ignorancji wzrasta, przejawia się szaleństwo, ułuda, bierność i ciemnota.