Artykuły

Bhagavad-gita: Karma-yoga

. . Opublikowano w Bhagavad-Gita. Odsłony: 606

Najwyższa Osoba Boga rzekł: O bezgrzeszny Arjuno, wytłumaczyłem ci już uprzednio, że są dwie klasy ludzi usiłujących zrealizować duszę. Niektórzy bardziej skłonni są do poznania jej drogą empirycznych, filozoficznych spekulacji, inni natomiast poprzez pracę w oddaniu.

Nie można uwolnić się od skutków działania jedynie poprzez powstrzymywanie się od pracy ani osiągnąć doskonałości jedynie przez samo wyrzeczenie.

Wszyscy zmuszeni są do bezradnego działania odpowiednio do cech, które nabyli pod wpływem sił materialnej natury; dlatego nikt, nawet na chwilę, nie może powstrzymać się od zajęcia.

Kto powstrzymuje zmysły i organy działania, ale którego umysł zaabsorbowany jest przedmiotami zmysłów, ten z pewnością okłamuje siebie i nazywany jest oszustem.

Bez porównania lepszy jest ten, kto za pomocą umysłu szczerze usiłuje kontrolować aktywne zmysły i podejmuje karma-yogę, wolny od przywiązania.

***

Cokolwiek by nie uczynił wielki człowiek, zwykli ludzie podążą w jego ślady. Standard, jaki ustanawia swoim przykładnym zachowaniem, przyjmuje cały świat.

***

Zdezorientowana dusza, znajdująca się pod wpływem fałszywego ego, siebie uważa za sprawcę czynów, które w rzeczywistości spełniane są przez trzy siły materialnej natury.

Nie posiadający wiedzy, zwiedzeni przez siły materialnej natury, całkowicie angażują się w czynności materialne i przywiązują do nich. Jednakże, mimo, iż obowiązki ich są niższe - z racji braku wiedzy -mędrcy nie powinni ich niepokoić.

Nawet mędrzec działa zgodnie ze swoją naturą, gdyż każdy ulega swojej naturze, będącej darem trzech gun. Cóż więc może pomóc tłumienie jej?

***

Co skłania człowieka do grzesznych czynów, mimo, iż nie chce działać grzesznie. Cóż za niepożądana siła popycha go do nich?

Najwyższa Osoba Boga rzekł:
To pożądanie jedynie, Arjuno, zrodzone z kontaktu z materialną siłą natury - pasją, później przemienione w gniew, jest wszechniszczącym, grzesznym wrogiem tego świata.

Tak, jak dym przesłania ogień, albo kurz, zwierciadło, czy też, jak łono okrywa płód, podobnie żywa istota w różnym stopniu spowita jest przez żądzę.

W ten sposób czysta świadomość mądrej żywej istoty przykryta zostaje przez jej wiecznego wroga - żądzę, nigdy nie zaspokojoną i palącą jak ogień.

To ona - żądza spowija prawdziwą wiedzę żywej istoty i oszałamia ją, a zmysły, umysł i inteligencja są jej siedliskiem.Bhagavad-gita Taką Jaką Jest
Rozdział III: Karma-yoga - fragmenty