Artykuły

Bhagavad-gita: Bogactwo Absolutu

. . Opublikowano w Bhagavad-Gita. Odsłony: 418

Tych, którzy zawsze są Mi oddani i z miłością Mi służą, Ja daję inteligencję, która do Mnie ich prowadzi.

Aby okazać im szczególną łaskę, Ja - który przebywam w ich sercach - rozpraszam świetlistą lampą wiedzy ciemność zrodzoną z ignorancji.

Ja jestem Duszą Najwyższą przebywającą w sercach wszystkich stworzeń. Ja jestem, o Arjuno, początkiem, środkiem i końcem wszystkich istot.

Ja jestem początkiem, końcem i środkiem wszelkiego stworzenia, Arjuno. Spośród wszystkich nauk - jestem wiedzą duchową o jaźni, a między logikami - ostateczną prawdą.

Wiedz, że wszystkie te manifestacje, pełne przepychu, piękna i chwały - wypływają zaledwie z iskry mojego splendoru.Bhagavad-gita Taką Jaką Jest
Rozdział X: Bogactwo Absolutu - fragmenty