Artykuły

Bhagavad-gita: Wiedza o Absolucie

. . Opublikowano w Bhagavad-Gita. Odsłony: 599

Spośród wielu tysięcy ludzi, zaledwie jeden może dąży do doskonałości, a spośród tych, którzy doskonałość osiągnęli, zaledwie jeden zna Mnie naprawdę.

Ziemia, woda, ogień, eter, umysł, inteligencja i fałszywe ego - wszystkie (w liczbie ośmiu) są Moimi oddzielonymi energiami materialnymi.

Oprócz tych energii o potężny Arjuno, istnieje Moja wyższa energia, którą są wszystkie żywe istoty wykorzystujące zasoby niższej, materialnej natury.

Wszystkie stworzone istoty mają swoje źródło w tych dwóch naturach. Wiedz, że Ja jestem początkiem i końcem wszystkiego, co materialne i duchowe w tym świecie.

O zdobywco bogactw, nie masz prawdy wyższej ode Mnie. Wszystko spoczywa na Mnie, tak, jak perły nanizane na nić spoczywają na niej.

Ja jestem smakiem wody, światłem słońca i księżyca, sylabą om w mantrach wedyjskich. Ja jestem dźwiękiem w eterze i MOŻLIWOŚCIĄ w człowieku.

Ja jestem oryginalną wonią ziemi. Ja jestem ciepłem ognia, życiem wszystkiego, co żyje, i Ja jestem pokutą wszystkich ascetów.

O synu Prthy, wiedz, że to Ja jestem oryginalnym nasieniem wszelkiego życia, inteligencją inteligentnego i męstwem wszystkich potężnych ludzi.

Ja jestem siłą mocnych, wolnych od pasji i pożądania, o panie Bharatów, Ja jestem życiem seksualnym, które nie jest sprzeczne z religijnymi zasadami.

Wiedz, że wszystkie stany istnienia, czy to będące w dobroci, pasji czy też ignorancji - z Mojej manifestują się energii. W pewnym sensie jestem więc wszystkim, a jednak jestem niezależny i siły natury materialnej nie mają na mnie wpływu, lecz - wprost przeciwnie - spoczywają one we Mnie.

Cały świat omamiony trzema siłami natury materialnej: dobrocią, pasją i ignorancją, nie zna Mnie, który - niewyczerpanym będąc - jestem ponad tymi siłami.

O najlepszy spośród Bharatów, cztery rodzaje pobożnych ludzi podejmuje służbę oddania dla Mnie: strapieni, pragnący bogactw, ciekawi i ci, którzy poszukują wiedzy o Absolucie.

Spośród nich najlepszym jest ten, który posiada pełną wiedzę i zawsze pełni czystą służbę oddania dla Mnie. Albowiem Ja jestem mu bardzo drogi i on jest Mi drogi.

Wszyscy ci wielbiciele są niewątpliwie wielkimi duszami, lecz tego, kto posiadł wiedzę o Mnie, uważam za tak dobrego, jak Swoją własną osobę. Pełniąc dla Mnie transcendentalną służbę, bez wątpienia osiągnie Mnie - najwyższy i najdoskonalszy cel.

Po wielu narodzinach i śmierciach, ten kto posiadł prawdziwą wiedzę, podporządkowuje się Mnie, znając Mnie jako przyczynę wszystkich przyczyn i wszystkiego, co jest.
TAKA WIELKA DUSZA JEST CZYMŚ BARDZO RZADKIM.

Ci, których inteligencja została skradziona przez pragnienia materialne, podporządkowują się półbogom i przestrzegają określonych zasad kultu, odpowiednio do swojej natury.

Ja przebywam w sercu każdej żywej istoty jako Dusza Najwyższa. Kiedy tylko ktoś zapragnie oddawać cześć jakiemuś półbogowi, Ja umacniam jego wiarę w ten sposób, aby mógł się poświęcić określonemu bóstwu.

Obdarzony taką wiarą, szuka on łaski określonego półboga i pragnienia jego zostają spełnione. Ale w rzeczywistości, to właśnie Ja obdarzam go, tymi łaskami.

Ludzie o małej inteligencji czczą półbogów, a owoce tego kultu są ograniczone i krótkotrwałe. Wielbiąc półbogów, udają się na planety półbogów. Moi wielbiciele ostatecznie przychodzą na Moją najwyższą planetę.

O Arjuno, Jako Najwyższa Osoba Boga wiem o wszystkim, co zdarzyło się w przeszłości, co dzieje się obecnie i znam wszystko, co dopiero nadejdzie. Znam również wszystkie żywe istoty, nikt natomiast nie zna Mnie.

O potomku Bharaty, pogromco nieprzyjaciół, wszystkie żywe istoty rodzą się w złudzeniu, opanowane dualizmami wyrastającymi z pożądania i nienawiści.

Osoby, które działały pobożnie w swoich poprzednich żywotach, jak i w życiu obecnym, i które wypleniły swoje grzechy, uwolniły się od dualizmów ułudy i z determinacją angażują się w pełnienie służby oddania dla Mojej Osoby.

Inteligentni, dążący do wyzwolenia od starości i śmierci, we Mnie przyjmują schronienie, dla Mnie pełniąc służbę oddania. Wiedząc wszystko o czynach transcendentalnych, są oni w rzeczywistości Brahmanem.

Ci, którzy - w pełnej świadomości o Mnie - znają Mnie, Najwyższego Pana, jako ZASADĘ rządzącą półbogami i wszelkimi typami ofiar - takie osoby mogą zrozumieć i poznać Mnie, Najwyższą Osobę Boga, nawet w chwili śmierci.Bhagavad-gita Taką Jaką Jest
Rozdział VII: Wiedza o Absolucie - fragmenty