Artykuły

Bhagavad-gita: Yoga Najwyższej Osoby

. . Opublikowano w Bhagavad-Gita. Odsłony: 635

Żywe istoty w tym uwarunkowanym świecie są Moimi wiecznymi fragmentarycznymi cząstkami. I właśnie to uwarunkowane życie jest przyczyną ich ciężkiej walki z sześcioma zmysłami, łącznie z umysłem.

Będąc w tym materialnym świecie, żywa istota przenosi różne koncepcje życia z jednego ciała do drugiego, tak jak powietrze przenosi zapachy. Wskutek tego przyjmuje jeden rodzaj ciała, aby ponownie porzucić je i przyjąć następne.

Przyjąwszy inne ciało, otrzymuje ona pewien typ zmysłu słuchu, wzroku, smaku, powonienia i dotyku, które grupują się wokół umysłu. Wskutek tego zadowala ją określony zespół przedmiotów zmysłów.

Czyniący wysiłek transcendentalista, który osiągnął samorealizację widzi to wszystko bardzo wyraźnie, lecz osoba niezrealizowana, pomimo starań nie jest w stanie pojąć tego, co się dzieje.Bhagavad-gita Taka Jaką Jest
Rozdział XV: Yoga Najwyższej Osoby - fragmenty