Artykuły

Bądź hojny...

. . Opublikowano w Pieśni Nieba cz.II. Odsłony: 1503

Bądź hojny nawet wtedy,
Gdy bieda ci dokuczy.
Pozbądź się dumy!
Ona niczego ciebie nie nauczy.
Gdy trzeba, choć trudno,
Poświęć siebie samego,
Choć nie życzę ci
Takiej drogi
Do wyzwolenia twego.

Masz wielkie szczęście,
Gdy żyjesz w świecie,
W którym Budda właśnie gości.
Zgłębiaj jego nauki,
Dochowaj czystości.
A w gniew nie popadaj,
Choćby cię obrażano.
Nie ulegaj pokusom,
Bacz, by w twym otoczeniu
Niewinność zachowano.
Poddaj się studiom o sobie,
W miarę możliwości.
Pozostań skromnym, spokojnym
I pełnym radości.
Życzę ci wspaniałych przyjaciół
Na drodze do oświecenia.
Łatwiej wówczas o samodyscyplinę
W ramionach twego istnienia.
Staraj się nie ulegać
Żadnym ziemskim trudnościom,
Przyswajaj wszystko
Z właściwą dla wielkiej Duszy
Wdzięcznością.
W relacjach z innymi
Zastosuj takie nauczanie
By szybko doświadczyli,
Co oznacza przebudzanie.

"Pieśni Nieba"
Teresa Maria Zalewska