Artykuły

Rozdział 4: Właściwości Tao

OBK "Vega". Opublikowano w Tao Te Ching - Lao Tzu

Tao jest bezdennym naczyniem;
Używane przez Jaźń, nie jest napełnione światem;
Nie może być cięte, wiązane, zaciemniane czy uciszane;
Jego głębie są ukryte, wszechobecne i wieczne;
Ja nie wiem skąd się wzięło;
Zaistniało przed naturą.

Rozdział 3: Kontrola

OBK "Vega". Opublikowano w Tao Te Ching - Lao Tzu

Nie chwaląc godnego przeciwdziała się oszustwom
Nie szanując rzadkiego przeciwdziała się kradzieży
Nie wystawiając na pokaz pięknego przeciwdziała się pożądaniu

Zatem mędrzec kontroluje ludzi poprzez:
Opróżnianie ich serc,
Napełnianie ich brzuchów,
Osłabianie ich ambicji,
I umacnianie ich ciał.

Jeśli ludziom brak wiedzy i pożądań
Przebiegłość nie może działać pośród nich;
Jeśli nie jest podejmowane żadne działanie,
Wtedy wszystko żyje w pokoju.

Rozdział 2: Jakości

OBK "Vega". Opublikowano w Tao Te Ching - Lao Tzu

Kiedy piękno zostało rozpoznane w świecie
Nauczono się brzydoty;
Kiedy dobro zostało rozpoznane w świecie
Nauczono się zła.

Zatem:
Rzeczy żywe i martwe są oderwane od przyrody;
Trudne i proste są oderwane od postępu;
Dalekie i bliskie są oderwane od miejsca;
Silne i słabe są oderwane od kontroli;
Pieśń i mowa są oderwane od harmonii;
Później i wcześniej są oderwane od następstwa.

Rozdział 1: Tao

OBK "Vega". Opublikowano w Tao Te Ching - Lao Tzu

Tao które może być poznane nie jest Tao.
Substancja świata to tylko nazwa dla Tao.
Tao jest wszystkim co istnieje i może istnieć;
Świat jest tylko oznaczeniem tego, co istnieje i może istnieć.

Ktoś doświadcza bez Jaźni by odczuć świat,
I doświadcza z Jaźnią by zrozumieć świat.
Dwa doświadczenia są jednym w Tao;
Są różne tylko w świecie.
Żadne doświadczenie nie przenosi Tao
Które jest nieskończenie większe i bardziej subtelne niż świat.