Artykuły

Rozdział 9: Pycha

OBK "Vega". Opublikowano w Tao Te Ching - Lao Tzu

Rozciągnij łuk do jego granic i prędko się złamie;
Ostrz miecz by był jak najostrzejszy a prędko się stępi;
Zgromadź największy skarb a prędko zostanie rozkradziony;
Żądaj uznania i honorów a prędko upadniesz;
Wycofuj się, gdy osiągniesz cel - oto droga natury.

Rozdział 8: Zażyłość

OBK "Vega". Opublikowano w Tao Te Ching - Lao Tzu

Najlepszy człowiek jest jak woda,
Która zasila wszystkie rzeczy, i nie walczy z nimi,
Która płynie w miejsca, którymi inni pogardzają,
Jest bliska Tao.

Zatem mędrzec:
Gdy mieszka, trzyma się blisko ziemi
Gdy rządzi, trzyma się porządku
Gdy mówi, trzyma się prawdy
Gdy rozdaje, trzyma się blisko ludzi
Gdy działa, trzyma się okazji
Gdy zajmuje się rzemiosłem, trzyma się kompetencji
Gdy czuje, trzyma się serca
Nie walczy, i dlatego jest bez winy.

Rozdział 7: Jaźń

OBK "Vega". Opublikowano w Tao Te Ching - Lao Tzu

Natura jest wieczna, ponieważ nie ma Jaźni.
Zatem Mędrzec:
Służy swojej jaźni ostatni, a okazuje się, że została obdarowana jako pierwsza;
Widzi swoje ciało jako poddane przypadkowości, a okazuje się, że ono trwa.

Ponieważ nie służy swojej Jaźni, jest zadowolony.

Rozdział 6: Serce

OBK "Vega". Opublikowano w Tao Te Ching - Lao Tzu

Jak koryto rzeki, serce nigdy nie jest pełne
Jest jak niewysłowiona kobieta
Której wejście jest źródłem świata;
Tao jest zawsze obecne w tych granicach:
Czerp z tego i to nigdy nie zawiedzie.

Rozdział 5: Natura

OBK "Vega". Opublikowano w Tao Te Ching - Lao Tzu

Natura nie jest uprzejma;
Traktuje wszystkie rzeczy bezstronnie.
Mędrzec nie jest uprzejmy,
I traktuje wszystkich ludzi bezstronnie.

Natura jest jak płuca
Opróżniają się, lecz zaspokajają wszystkie potrzeby,
Im bardziej się porusza, tym bardziej się poddaje;
Mędrzec czerpie w ten sam sposób z Tao
Które nie może się wyczerpać.