Artykuły

Rozdział 2: Jakości

. . Opublikowano w Tao Te Ching - Lao Tzu . Odsłony: 496

Kiedy piękno zostało rozpoznane w świecie
Nauczono się brzydoty;
Kiedy dobro zostało rozpoznane w świecie
Nauczono się zła.

Zatem:
Rzeczy żywe i martwe są oderwane od przyrody;
Trudne i proste są oderwane od postępu;
Dalekie i bliskie są oderwane od miejsca;
Silne i słabe są oderwane od kontroli;
Pieśń i mowa są oderwane od harmonii;
Później i wcześniej są oderwane od następstwa.

Mędrzec kontroluje bez władzy,
I naucza bez słów;
Pozwala rzeczom powstawać i ginąć,
Wychowuje, ale nie przeszkadza,
Daje ale nie żąda,
I jest zadowolony.

Tao Te Ching