Artykuły

Rozdział 14: Ciągłość Tao

OBK "Vega". Opublikowano w Tao Te Ching - Lao Tzu

Wypatrywane, ale nie może być widziane - jest poza formą;
Słuchane, ale nie może być słyszane - jest poza dźwiękiem;
Chwytane, ale nie może być dotknięte - jest poza zasięgiem;
Te bezdenne rzeczy unikają definicji,
I łączą się w jednej tajemnicy.

W jego podnoszeniu się nie ma światła,
W jego upadku nie ma ciemności,
Ciągła nić poza określeniem,
Kreśląca to, co nie może istnieć,
Jego forma bezforemna,
Niczego nie wyobraża,
Jego imieniem Tajemnica,
Spotkaj to, nie ma twarzy,
Podążaj za tym, nie ma pleców,

Rozdział 13: Niepokój

OBK "Vega". Opublikowano w Tao Te Ching - Lao Tzu

Święci mówili: „Pochwały i potępienia powodują niepokój;
Przedmioty nadziei i obawy są wewnątrz twojej Jaźni”.

„Pochwały i potępienia powodują niepokój.”
Bo musisz żywić nadzieje i obawy, żeby przyjmować lub tracić.

„Przedmioty nadziei i obawy są wewnątrz twojej Jaźni.”
Bo bez Jaźni ani szczęście ani nieszczęście nie może się zdarzyć.

Dlatego:
Ten, kto obserwuje świat jako Jaźń jest zdolny kontrolować świat;
Ten, kto kocha świat jako Jaźń jest zdolny karmić świat.

Rozdział 12: Rozrywka

OBK "Vega". Opublikowano w Tao Te Ching - Lao Tzu

Za dużo koloru oślepia oko
Za dużo dźwięku ogłusza ucho
Za dużo smaku stępia podniebienie
Za dużo zabawy doprowadza umysł do obłędu
Za dużo pożądań rozszarpuje serce.

Mędrzec dba o brzuch, nie o zmysły;
Pozwala na ruch uczuć i akceptuje substancję.

Rozdział 11: Bogactwo i wartość

OBK "Vega". Opublikowano w Tao Te Ching - Lao Tzu

Trzydzieści szprych spotyka się w piaście;
Koła możemy używać dzięki temu, że w środku jest puste.
Glina jest modelowana w kształt naczynia;
Kubka możemy używać dzięki pustemu miejscu.
Ściany są budowane wokół paleniska
Domu możemy używać dzięki drzwiom.
Tak bogactwo pochodzi od tego, co jest,
Ale wartość od tego, czego nie ma.

Rozdział 10: Miłość

OBK "Vega". Opublikowano w Tao Te Ching - Lao Tzu

Obejmując Tao zostaniesz objęty.
Giętki, łagodnie oddychając, narodzisz się na nowo.
Oczyszczając swoje widzenie, staniesz się czysty.
Wychowując kochanego, staniesz się bezstronny.
Otwierając swoje serce, zyskasz akceptację.
Akceptując świat, obejmujesz Tao.

Nosić i wychowywać,
Stwarzać, lecz nie posiadać,
Dawać i nie żądać,
Kontrolować i nie rządzić,
To jest miłość.