Artykuły

Jedność

Teresa Maria Zalewska. Opublikowano w Poezjoterapia

JEDNOŚĆ

Tylko JEDNO słońce
Nad Matką Ziemią świeci.
Tylko JEDNO jest Życie,
Choć tak wiele dzieci.
Tylko JEDNA jest Miłość,
Choć tak wiele serc bije.
Tylko z Miłości płynie mądrość
Wszystkiego, co żyje.

Byt

Teresa Maria Zalewska. Opublikowano w Poezjoterapia

Jestem.
Jestem Ciszą.
Bezkresnym Oceanem. Bez określenia, bez cechy.
Czuję Siebie bardziej niż kiedykolwiek.
Mam świadomość istnienia.
Jest mi błogo. Niczego nie potrzebuję.
Donikąd nie zmierzam, bowiem nie ma we mnie jakiejkolwiek myśli nadającej kierunek mej kolejnej podróży.
Nie mam poczucia upływającego czasu, bowiem nie istnieje jakikolwiek odnośnik do Ciszy, którą JESTEM.

Cóż to znaczy?

Teresa Maria Zalewska. Opublikowano w Poezjoterapia

Cóż to znaczy
Żyć w Ciszy,
Żyć w Pustce,
Spokoju wnętrza twego?

Cóż to znaczy
Nie kierować się wrażeniami świata zewnętrznego?

Cóż to znaczy
Własnego jestestwa kreowanie,
Z Mocy Ciszy płynącego
W ziemskim życia planie?