Artykuły

Wolność

Teresa Maria Zalewska. Opublikowano w Czarodziejska Myśl

Czym jest wolność?
Czy w ogóle istnieje na poziomie fizycznego istnienia?
Jaka jest różnica pomiędzy wolnością osobowości, a odczuciem wolności w Ciszy?

Definicja wolności ma ścisły związek z samookreśleniem danego człowieka.

W toku procesu życia, nasze wyobrażenia o sobie ulegają nieustannej zmianie, co ma związek z rozwojem.

Trochę spokoju wśród zgiełku i niepokoju

Teresa Maria Zalewska. Opublikowano w Czarodziejska Myśl

Wyścig szczurów.
Galop.
Brak spokoju.

O tym poza własnymi dolegliwościami najczęściej chcą rozmawiać pacjenci w moim gabinecie. To na karb wielkiego wewnętrznego niepokoju, przeciętny Polak składa fakt zaistnienia w jego organizmie choroby. I tu się nie myli.

Ile cierpienia potrzeba - aby zrozumieć?

Teresa Maria Zalewska. Opublikowano w Czarodziejska Myśl

Przez lata praktyki lekarskiej starałam się wytłumaczyć pacjentom mechanizmy kreowania choroby i możliwości, jakie potencjalnie tkwią w każdym z nas w kwestii zapobiegania rozwojowi patologii. Liczne seminaria i zajęcia warsztatowe prowadzone przez moją firmę ukierunkowane były i są na bardzo szeroko pojętą profilaktykę antychorobową.

Podróż przez krainę mądrości

Teresa Maria Zalewska. Opublikowano w Czarodziejska Myśl

Rozwój człowieka przypomina znaną z wielu kultur starożytnych piramidę schodkową. Szeroka solidna podstawa piramidy przypomina nam o konieczności ukształtowania mocnej, doskonale zharmonizowanej z warunkami otaczającego świata osobowości. Nie powinniśmy jednak uznawać osobowości za trwałą i niezmienną konstrukcję, ale raczej za elastyczny szkielet, podlegający nieustannie odczuwalnym przemianom. Ale czym mamy kierować się przy dokonywaniu kolejnych wyborów?