Artykuły

Wciąż pytania

. . Opublikowano w Poezjoterapia. Odsłony: 855

Czym jest Cisza mój Ojcze?
To niepojęte niebywale.
Dla mnie Cisza to Nicość
Pytam wciąż wytrwale.

Cisza to dosłownie Pustka
Wszelkimi życzeniami wypełniona,
Choć nie można Jej dotknąć
Każdy, kto Jej doznał jest przekonany,
Że ta Nicość jest żywa,
Ogromem życia tętniąca,
Życia czekającego na ujawnienie,
Jak na poranek oczekuje tarcza wschodzącego słońca.

Prawda o nas samych
Również w Ciszy tej spoczywa,
Bo jedynie świadomość istnienia,
To Prawda,
To Rzeczywistość prawdziwa.
Ta czysta Energia
Dla zaspokojenia pragnienia,
Tworzy świat materialny,
W którym doświadcza
Własnego istnienia.

Z mądrością serca...
autor: Teresa Maria Zalewska