Artykuły

Oświecenie

. . Opublikowano w Poezjoterapia. Odsłony: 815

PUSTKA I CISZA.
Z Niej wybieranie najwyższych myśli,
To Ducha kreowanie.
To wieczna radość
I poczucie spełnienia
W obrębie buddyjskiego, złotego myślenia.
To ciągłe powroty
Do Pustki Ojcem zwanej.
Tam są akumulatory twoje ładowane,
A gdy będziesz gotów,
Następna fala kreacji
Ruszy z Serca twego
Do nowej realizacji.

Życie w jedności z Ciszą,
To w ramionach Ojca trwanie,
To najsubtelniejsze Serca radowanie,
To Miłość najprawdziwsza,
Która trwa bez końca,
To piękno każdej chwili
Od wschodu do zachodu słońca.

Gdzie w sercu Cisza trwa,
Nie ma problemu żadnego.
W Jedni z Ojcem
Nie odczuwasz bólu
Świata materialnego.
Umiejętność żeglowania
Po oceanie życia ziemskiego
Polega na dokładnym określeniu
Czego pragniesz
I dlaczego?
A gdy wyboru dokonasz,
Myśli, słowa i czyny,
Tworzą w twym własnym świecie
Niebiańskiej doświadczenie krainy.

Kiedy już doznamy
Wyboru co z Ducha płynie,
Ponownie podążamy
Ku Ojca Pustki krainie.
Tu doświadczamy spokoju,
Tu pieści Serce nasze
Cisza radosna Jego,
A gdy się nasycimy,
Mkniemy znów
Na spotkanie czegoś nowego.

To pragnienie doświadczenia
Wyrywa nas z tej Ciszy.
Pragnienie uruchamia potencjał,
Którego, choć się nie słyszy,
Całą mocą Ducha
Został obdarowany
I dzięki temu zmienia Nicość
W materialne doświadczenia stany.

A kiedy się nasycimy
Doświadczeniem świata materialnego,
Wracamy do Miłości,
Do łona Ojca naszego.
Stajemy się Jednią z Rzeczywistością
Ducha Istnienia.
To jedyna Prawda o nas,
Jedyna Rzeczywistość,
Która się nie zmienia.

Z mądrością serca...
Autor: Teresa Maria Zalewska