Artykuły

Nowa wizja uzdrawiania II

. . Opublikowano w Nowa wizja uzdrawiania. Odsłony: 1314

Paradygmat 3 opiera się na stwierdzeniu, że umysł tworzy materię, zatem umysł i świadomość stanowią podstawową rzeczywistość, co prowadzi nas do przekonania o łączności wszystkich i wszystkiego (holizm).

Uznając paradygmat 3 wkraczamy w świat nowej dziedziny nauki - HOLOGRAFII.

W roku 1929 znany matematyk i filozof Alfred North Witehed opisał naturę jako rozwijającą się serię wzajemnie połączonych zdarzeń.

Zdarzenia te nie kończą się na postrzeganiu przez zmysły.

Zmysły niosą informację dotyczącą określonych zdarzeń.
Zdarzenia zaś wpływają na zmysły przy pomocy których je postrzegamy.

W tym samym roku Karl Lashley opublikował wyniki badania mózgu wykazując, że pamięć ludzka nie jest przypisana do żadnej jego części. Jest równomiernie rozmieszczona na całym jego obszarze, prawdopodobnie jako pole energetyczne. W 1947 roku Dennis Gabor wyprowadził równania opisujące trójwymiarową fotografię, którą nazwał hologramem, a w 1969 doktor Karl Pribram, słynny neurolog z Uniwersytetu Stanford ogłosił, że hologram działa doskonale jako model procesów dokonujących się w mózgu. W 1971 doktor Dawid Bohm, fizyk-współpracownik Einsteina, ogłosił, że organizacja wszechświata jest prawdopodobnie holograficzna.

Teza Bohma wspiera koncepcję Pribrama, stwierdzającą, że ludzki mózg działa jak hologram - zbiera i odczytuje informacje z holograficznego wszechświata. W swej doskonałej książce „Światło życia”, Barbara Ann Brennan omawia implikacje, jakie niesie holograficzne myślenie i przedstawia je jako 7 założeń dotyczących natury rzeczywistości.

 1. Świadomość jest podstawową rzeczywistością.
  Doktor Karl Pribram mówi, że podstawowa rzeczywistość jest energetycznym zapisem, jaki nasz mózg odbiera przez zmysły, które działając wspólnie tworzą złudzenie otaczającego nas świata.
 2. Wszystko jest wzajemnie połączone, co oznacza że dowolne wydarzenie w jednym miejscu wpływa natychmiast na wszystko inne. Wszystko, co robimy, myślimy i czujemy w kwestii zdrowia i choroby natychmiast wpływa na wszystkich innych. Zatem uzdrawiając siebie, uzdrawiamy innych. Wspierając uzdrawianie innych pomagamy sobie.
 3. Każdy kawałek zawiera całość. Bez względu na to, jak duży kawałek hologramu odetniemy, zawsze uzyskamy trójwymiarowy obraz przedmiotu. Wszystko co jest, tkwi w każdym z nas. Badając wewnętrzny krajobraz, badamy wszechświat.
 4. Czas jest holograficzny.
  Każdy aspekt wszystkiego istnieje przez cały czas i zawsze (wszystko dzieje się w teraźniejszości). Każdy z nas jest połączony z tym "ja", które było zdrowe przed zachorowaniem. Możemy uzyskać dostęp do tego doświadczenia i spróbować przenieść je do teraźniejszości w celu uzdrowienia.
 5. Indywiduacja i energia są podstawą wszechświata.
  Każdy przejaw rzeczy jest indywidualny i różny od wszystkich innych. Każdy z nas jest zbudowany z energii. Jeśli porzucimy koncepcję stałej materii i uznamy, że jesteśmy światłem, będziemy mieli szansę zmiany. Nasze ciała zmieniają się bezustannie. W każdej sekundzie mamy inne ciało. Każdy z nas jest niepodobny do kogoś innego. To czego doświadczamy jest wyjątkowe.
 6. Całość jest większa od sumy swoich części.
  Jeśli zaczniemy dokładać do płyty fotograficznej odcięte części, uzyskamy wyraźniejszy obraz przedmiotu, z czego wynika, że każdy przejaw rzeczy istnieje w ramach sytemu większego od siebie. Łącząc nasze poszczególne części albo jaźnie, łączymy się z większą pełną jaźnią i lepiej ją rozumiemy. Każda grupa ludzi tworzy pewną wyższą całość - silniejszą i bardziej kreatywną niż zsumowane wysiłki jej członków lub którykolwiek z nich oddzielnie.
 7. Świadomość tworzy rzeczywistość i swoje własne doświadczenie rzeczywistości.

Siódme założenie wynika z holograficznej teorii mózgu. Dr Pribram twierdzi, że mózg przetwarza informacje w sposób konwencjonalny, a to oznacza, że będziesz doświadczał zgodnie ze swoimi oczekiwaniami opartymi na tradycji i wpojonych przekonaniach. Jeśli zaakceptujemy ideę, że sami tworzymy swoje doświadczenie rzeczywistości, zyskamy możność określenia, w jaki sposób stworzyliśmy to, które przeżywamy i zmienienia go, a następnie stworzenia bardziej pożądanego.

Podsumowanie:

Choroba jest wynikiem zniekształcenia naszej świadomości (intencji). Istnieje holograficznie, więc proces uzdrowienia powinien obejmować wszystkie części naszej istoty. Nasze kreacje nie są li tylko i wyłącznie naszym dziełem, lecz pozostają pod wpływem innych ludzi. Stanowią więc holograficznie także ich dzieło. Ponieważ wszyscy jesteśmy połączeni, uzdrawiając siebie, mamy wpływ na uzdrowienie innych. Jesteśmy energią i możemy się zmieniać.

Gdy odrzucimy stare nawyki myślowe, otworzą się dla nas nowe możliwości odzyskania zdrowia. Pogląd holograficzny rzuca wyzwanie naszemu poczuciu tożsamości i oznacza, że musimy przyjąć pełną odpowiedzialność za to, co robimy zarówno sobie jak i innym.


Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska