Polish Polski

Artykuły

Różnica

. . Opublikowano w Błękitny Szlak. Odsłony: 399

Wśród pytań dotyczących możliwości podnoszenia energii emocjonalnej w obrębie ustalonego dla danego człowieka ich zakresu, wiele dotyczy różnicy pomiędzy dobrym samopoczuciem wynikającym z doznawania przyjemności, a stanem tzw. optymalnego doświadczenia czy gratyfikacji.

Choć trudno strukturyzować emocjonalną sferę życia, dla lepszego zrozumienia spróbujmy odczucie przyjemności przypisać percepcji zmysłowej. Zachwyt wynikający z obserwacji pięknego krajobrazu, miły dla ucha i radujący serce dźwięk, ciepło i subtelność "dotyku" ciepłych promieni słońca czy rozkosze podniebienia podczas spożywania kolejnego kawałka ulubionego ciasta, to możliwości podnoszenia energii emocjonalnej poprzez zmysły.

Choć przyjemność trwa czasami tyle, ile mgnienie oka i doświadczamy jej na "tu i teraz", jest dość istotnym składnikiem "biesiady życia". Warto jednak pamiętać, że nasze pobożne życzenia zatrzymania jej, spełzają bardzo często na niczym.Piękno jej wiąże się z ulotnością doznania i choć zwolennicy psychologii pozytywnej twierdzą, że istnieje możliwość jej powtórzenia, myślę, że mija się to z prawdą. Owszem, możemy stworzyć zbliżone warunki jej doświadczenia, ale nie do końca stan świadomości towarzyszący jej pierwotnemu odczuciu. Warto również pamiętać, że subtelność doznania wiąże się z koniecznością uwolnienia negatywnych emocji z przeszłości w procesie wybaczenia. Ponieważ w dużym stopniu to one warunkują stan i świeżość naszych odczuć w czasie teraźniejszym, warto zainwestować swoją energię w ten proces. Inną możliwością podnoszenia energii emocjonalnej jest działanie w oparciu o nasze cechy osobowości /zalety sygnaturowe/, wiedzę zgromadzoną w procesie życia oraz odczucia płynące z intuicyjnej strefy istnienia. Dla przypomnienia - zalety sygnaturowe to nasze szczególne predyspozycje, cnoty cenione przez wieki dla nich samych. Do tzw. głównych należą: mądrość, odwaga, humanitarność, sprawiedliwość, wstrzemięźliwości i transcendencja.

Doświadczenie optymalne i stan uskrzydlenia wynikający z wykorzystania w kreacji swoich predyspozycji i umiejętności nabytych w procesie edukacji wiąże się z doświadczeniem stanu "ciszy", uczuciem nieobecności "ja" i brakiem poczucia upływającego czasu.
Im częściej doświadczamy takiego stanu, tym lepiej potrafimy kontrolować mentalną i emocjonalną sferę istnienia, co przekłada się na umiejętność tworzenia satysfakcjonującego życia.
Jest to jak twierdzą czołowi przedstawiciele psychologii pozytywnej - prof. Seligman i Cisksentmihaly najlepszy sposób na zachowanie zdrowia psychicznego.

Czy jest coś niewłaściwego w dążeniu do eskalacji przyjemności?
Nie sadzę poza tym, że po kolejnej "powtórce" mija koloryt doznania, a na jego miejsce pojawia się zniechęcenie i brak zainteresowania. Działanie w oparciu o zalety sygnaturowe niesie natomiast wciąż nową wiedzę o nas samych, wzbogacając o nowe cechy, które wykorzystane w samorealizacji dają odczucie płynięcia, pełni i satysfakcji.
Bardzo ważnym elementem takiej kreacji jest jedność odczucia na "tu i teraz", myśli i działania. Co wybierzemy?
To zależy od nas.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz