Artykuły

O Bólu

OBK "Vega". Opublikowano w Prorok

Jedna z kobiet odezwała się:
Powiedz nam o Bólu.

A on odpowiedział:
Wasz ból bierze się ze skruszenia skorupy, która więzi wasze rozumienie rzeczy.
Jak pestka, która musi pęknąć by jej serce powstało w pełni słońca, tak i wy musicie znać ból.

O Samopoznaniu

OBK "Vega". Opublikowano w Prorok

I poprosił jeden z mężczyzn, powiedz nam o Poznawaniu Samych Siebie.

A on odrzekł:
W ciszy swoich serc znacie tajemnice dni i nocy.
Lecz uszy wasze są spragnione brzmienia mądrości waszych serc.
Chcielibyście usłyszeć to, co znacie jedynie jako własne myśli.
Chcielibyście dotykać palcami nagich ciał waszych marzeń.

O Nauczaniu

OBK "Vega". Opublikowano w Prorok

Następnie przemówił nauczyciel:
Powiedz nam o Nauczaniu.

A on odpowiedział:
Nikt nie może wyjaśnić wam czegokolwiek z wyjątkiem tego, co już leży w półśnie u początków waszego poznania.
Nauczyciel, który spaceruje w cieniu świątyni pośród swych uczniów nie rozdaje swej mądrości, lecz raczej swą wiarę i umiłowanie.

O Przyjaźni

OBK "Vega". Opublikowano w Prorok

A młody człowiek powiedział, przemów o Przyjaźni.

I on odpowiedział tak:
Twój przyjaciel jest odpowiedzią na twe pragnienia.
Jest jak pole, na którym siejesz z miłością i zbierasz z wdzięcznością.
Jest twoim stołem i domowym ogniem, gdyż idziesz do niego ze swoimi pragnieniami i szukasz w nim ukojenia.

O Mówieniu

OBK "Vega". Opublikowano w Prorok

Następnie uczeń powiedział, opowiedz nam o Mówieniu.

A on odrzekł:
Mówisz, kiedy przestajesz być w zgodzie z własnymi myślami.
Gdy nie możesz już dłużej ukrywać się w samotności swego serca, zamieszkujesz w swych ustach a dźwięk wypowiadanych słów przynosi odmianę i rozrywkę.
I często, gdy mówisz twoje myślenie jest w połowie unicestwione.