Polish Polski

Artykuły

Potencjał

. . Opublikowano w Uzdrawianie przez kreatywność. Odsłony: 138

Każda istota, na długiej drodze własnego rozwoju, wypracowała cały szereg cech wewnętrznych. Są one zakodowane w Energii Duszy, a następnie transferowane w postaci DNA do formy w której się zamanifestuje. Wiedza dla indywidualnej kreacji płynie zatem w takim samym stopniu z głębin wnętrza (w postaci wewnętrznych przekonań), jak również poprzez otwarte zmysły i ziemski umysł.

Tylko przy założeniu integracji wiedzy płynącej z różnych poziomów z wiedzą wewnętrzną, możemy wyruszyć w dalszą podróż po Oceanie wewnętrznego potencjału. Wielu znanych mi ludzi przedkłada jakiś rodzaj wiedzy ponad inne. Jedni uważają, że tylko posługiwanie się wiedzą intuicyjną wiedzie na wyższe poziomy rozwoju świadomości. Inni, preferują intelektualne pojmowanie rzeczywistości. Oba procedery coś wykluczają, a więc samo założenie obarczone jest błędem.

Czy można poznać siebie, swój własny potencjał przez identyfikację z mądrością innego człowieka?
Czy będziemy potrafili doświadczyć szczegółów jego drogi, uczuć, odczuć, krajobrazów pojawiających się w umyśle w momencie głębszego zrozumienia otwartej księgi życia?

Czyż odrzucenie siebie, możliwości poznawania tajemnic ukrytych w naszym indywidualnym potencjale, nie jest największym bólem, który sami sobie zadajemy?
Czemu odrzucamy możliwość docierania do własnej mądrości i posługiwania się nią w jedynej, niepowtarzalnej kreatywności?
Dlaczego zadowala nas bycie maszynką do przetwarzania cudzych danych?

Trafiamy do tego wymiaru na różne sposoby. Są tacy, którzy reinkarnują w tej samej formie ( patrz B.A Brennan - Światło Życia), są inni, którzy (choć brzmi to niewiarygodnie), zmartwychwstają w tym samym wymiarze, by podjąć niezakończone lekcje. Taki rodzaj odrodzenia ma związek z działaniem wielkiej Mocy Miłości urzeczywistnionego Mistrza
(patrz m. in. Ewg. - zmartwychwstanie Łazarza) i wiąże się z koniecznością zakończenia lekcji, która z określonych przyczyn, nie mogła być kontynuowana. Realizacja siebie przez taką powołaną ponownie do życia istotę, uwalnia jej niebywały potencjał, który jest konieczny do transformacji Energii na wszystkich poziomach.

Podjęte decyzje wytyczają dalszy kierunek życia. Często oznacza to błądzenie i wielkie niezrozumienie siebie i własnego doświadczenia.
Obserwacja, czujność, a nade wszystko Miłość, to najlepsi sprzymierzeńcy na drodze wyboru.
Czy interesuje Ciebie odczytywanie etykietek, choćby najlepszych trunków, czy raczej doświadczanie ich smaku?
Odpowiedzi na to pytanie, poszukajmy w sobie.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska