Artykuły

Co stoi na przeszkodzie...

. . Opublikowano w Pieśni Nieba cz.II. Odsłony: 546

Co stoi na przeszkodzie
Do urzeczywistnienia Serca Mądrości
I doświadczenia życia najwyższej jakości?
Umysł różnicujący
Z definicją "ja" osobowego!
Tu jest przyczyna
Niespełnienia ziemskiego.
Czy jest "ja" osobowe?
Pewnym wyobrażeniem..Własnym bądź cudzym o sobie,
Jako rzeczywistej, ukształtowanej osobie!

Lecz,... gdy popatrzymy wstecz..
Na życie całe,
Zauważymy, iż to, co doskonałe i rzeczywiste,
To świadomość "jestem"
Własnego istnienia!!!
Cała reszta zawieszona wokół się zmienia!!!

Fragmenty „Pieśni Nieba” cz.II
Teresa Maria Zalewska