Artykuły

Rozdział 27: Uwaga

. . Opublikowano w Tao Te Ching - Lao Tzu . Odsłony: 455

Dobry wędrowiec nie pozostawia śladu, po którym można by za nim podążać
Dobry mówca nie pozostawia pytań, które by mogły być zadane
Dobry księgowy nie opuszcza rzeczy, którą można by skontrolować
Dobry zbiornik nie ma miejsca, które można by uszczelnić
Dobrze związane nie ma jednego węzła, który mógłby się wystrzępić.

Zatem mędrzec żywi wszystkich ludzi
I nikogo nie zostawia.
Akceptuje wszystko
I niczego nie odrzuca.
Uważa na najdrobniejsze szczegóły.

Zatem silny musi prowadzić słabego,
Bo słaby jest materiałem na silnego.
Jeśli przewodnik nie jest szanowany,
Albo nie dba się o materiał,
Rezultatem będzie zamęt, nie ważne, co było możliwe.
To jest istota subtelności.

Tao Te Ching