Filmy

 Filmy OBK / 3294 Views

Wiele jest Serc,
Co na Matce Ziemi bije.
Wiele jest istot,
Które mówią:
Ja żyję!
Ja żyję!
I choć inne słowa
Towarzyszą każdej kreacji,
Wszyscy jesteśmy dziećmi
TEJ SAMEJ ENERGII,
JEJ MANIFESTACJI!
Ogromna jest różnorodność
Pełnego Miłości Jej tchnienia.
Nieskończona możliwość
Wszelakich form istnienia.
Ale tylko Ci są szczęśliwcami
W całym Boga wszechświecie,
Którzy ODCZUWAJĄ JEDNOŚĆ
Z każdym stworzeniem przecie.

I w małym kwiatuszku,
I w Sercu słonia potężnego
Pulsuje to samo życie,
Energia Ojca Miłego.

A skały, minerały?
Czy one żyją Panie?
Czy pozostają martwe
W tym Ducha Oceanie?

I tu potrzeba oka mędrca
Fizykiem zwanego,
Aby się dowiedzieć,
Że nie ma nic martwego.

Drobne cząstki w atomie
Zgrabnie się poruszają
I w ten sposób
Życie w skale objawiają.

Tak więc na falach
Oceanu Życiem zwanego,
Nie istnieje nic martwego,
Nic nie żyjącego.

We wszystkim śpiewa Serce
Energii Miłości,
Żyjemy w wielkim wszechświecie
Jej bezkresnej obfitości.

Autor: Teresa Maria Zalewska