Filmy

 Świadomość / 2036 Views

"Technotroniczna era wymaga stopniowego pojawienia się społeczeństwa bardziej kontrolowanego. Takie społeczeństwo może być zdominowane przez elity, nieograniczone przez tradycyjne wartości. Wkrótce będzie można utrzymać niemal ciągły nadzór nad każdym obywatelem oraz prowadzenie na bieżąco pełnej dokumentacji zawierającej nawet najbardziej osobowe dane obywatela, pliki te będą natychmiastowo pobierane przez władze."

Zbigniew Brzeziński „Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era” (1970)

"Obywatelskie nieposłuszeństwo nie jest naszym problemem. Naszym problemem jest to obywatelskie posłuszeństwo. Naszym problemem jest to, że ludzie na całym świecie są posłuszni dyktaturze liderów, a miliony są zabijane z powodu tego posłuszeństwa. Naszym problemem jest to, że ludzie na całym świecie są posłuszni w obliczu ubóstwa, głodu, głupoty, wojny, okrucieństwa. Naszym problemem jest to, że ludzie są posłuszni, podczas gdy więzienia są pełne drobnych złodziei, a wielcy złodzieje działają w kraju. To jest nasz problem."

Howard
Zinn