Artykuły

System energetyczny człowieka - Ciała subtelne

. . Opublikowano w Energoterapia. Odsłony: 4447

Sanskryckie słowo “prana" , chińskie Czi czy japońskie Ki odnosi się do siły życiowej będącej źródłem wszystkich form energii i wyrażającej się poprzez różne częstotliwości wibracji we wszystkich obszarach zamanifestowanego życia.

Na system energetyczny człowieka składają się następujące elementy:

 1. system czakr
 2. system kanałów energetycznych
 3.ciała subtelne zwane inaczej energetycznymi.

Czakry w systemie energetycznym człowieka pełnią funkcję stacji odbiorczych, w których odbierana energia o różnej częstotliwości wibracji jest transformowana i dystrybuowana. Energia pobierana przez czakry pochodzi z otaczającej rzeczywistości oraz z ciał subtelnych. Po stransformowaniu do potrzebnych organizmowi częstotliwości wibracji, jest przekazywana poprzez kanały energetyczne do różnych części naszego organizmu. Część tej energii ciało wypromieniowuje na zewnątrz.

Kanały energetyczne zwane meridianami, to rodzaj subtelnych arterii komunikacyjnych. Ich zadanie sprowadza się do rozprowadzania energii życiowej w systemie energetycznym. Stare teksty indyjskie i tybetańskie mówią o 72000 meridianów, Chińczycy twierdzą, że jest ich około 350000.

Wśród ciał energetycznych najczęściej wyróżniamy:

  1. ciało eteryczne
  2. ciało emocjonalne
  3. ciało mentalne
  4. ciało duchowe, zwane także przyczynowym

Ciało eteryczne

Ciało eteryczne, znajduje się najbliżej ciała fizycznego. Jest nośnikiem sił kształtujących ciało fizyczne, jak również witalnej i twórczej siły życiowej oraz wszystkich fizycznych odczuć.

Poprzez czakrę splotu słonecznego ciało eteryczne pobiera energie życiowe ze Słońca, a poprzez czakrę korzenia – z Ziemi. Zbiera te energie i poprzez czakry, i kanały energetyczne przekazuje je do ciała fizycznego. Energie te są odpowiedzialne za równowagę życiową w komórkach. Nadmiar energii z ciała eterycznego jest wypromieniowywany na zewnątrz. Wypływająca energia tworzy aurę eteryczną, zapewniającą ochronę przed mikrobami chorobotwórczymi. Negatywne myśli i emocje, jak również sposób życia będący w dysharmonii z naturalnymi potrzebami organizmu (przeciążenie, niezdrowe jedzenie, alkohol, nikotyna i używanie narkotyków), mogą zniszczyć eteryczną siłę życia. Prowadzi to do powstania słabych miejsc w aurze, które osoba jasnowidząca widzi jako „dziury” poprzez które negatywne wibracje i zarazki mogą przenikać do ciała.To w aurze eterycznej najwcześniej można rozpoznać chorobę i  ją leczyć.

Po raz pierwszy uwidoczniono ciało eteryczne już w 1939 roku. Dokonało tego małżeństwo badaczy rosyjskich – Kirlianów. Dzięki opracowanemu przez nich specjalnemu procesowi fotografowania, zdiagnozowano wiele chorób już na poziomie zmian w ciele eterycznym. Umożliwiło to podjęcie wczesnej terapii i powrót do zdrowia wielu ludziom.

Do harmonizacji i naładowania ciała eterycznego nadają się różne formy terapii.

ĆWICZENIE:

Usiądź dotykając plecami ulubionego drzewa, albo obejmij je dotykając całym ciałem. Pozwól, aby energetyczna i harmonizująca siła drzewa przeszła na ciebie.

Połóż się na środku pachnącej łąki i pozwól przeniknąć wibracjom delikatnych kwiatów do twego ciała. Rośliny reagują na miłość i wdzięczność jeszcze większą siłą promieniowania, ponieważ jednym z ich zadań jest wspomaganie człowieka.

Ciało emocjonalne

Ciało emocjonalne jest nośnikiem naszych uczuć, emocji i cech charakteru. W postrzeganiu ponadzmysłowym jest widoczne jako kontur doskonale dopasowany do formy ciała fizycznego. Stopień rozwoju człowieka decyduje o wyglądzie jego aury. Im wyższy poziom rozwoju, tym jaśniejsze i bardziej przeźroczyste ciało emocjonalne. Aura ciała emocjonalnego posiada kształt owalny. Może sięgać do kilku metrów wokół człowieka. Znajduje się ona w nieustannym ruchu. Zmiana nastroju powoduje zmianą wyglądu aury. Strach, wściekłość, przygnębienie, manifestują się w aurze jako ciemne chmury. Miłość, radość i współczucie, sprawiają, że aura jest jaśniejsza i bardziej przeźroczysta.

Ciało emocjonalne jest zbiorowiskiem naszych emocji, uświadomionych lub nie - lęków, agresji, braku ufności we własne siły itp. Emanacja tych uczuć powoduje interakcję z podobnymi częstotliwościami energetycznymi u „innych”, w oparciu o zasadę wzajemnego przyciągania: podobne przyciąga podobne. Oznacza to, że często mamy do czynienia z ludźmi stanowiącymi nasze lustrzane odbicie, ludźmi, którzy reprezentują to, czego się obawiamy, unikamy, lub czego chcielibyśmy się pozbyć. Na przykład: częstotliwość strachu w człowieku przyciąga ludzi i sytuacje, w których potwierdza on obecność strachu w sobie. Jeśli jesteśmy osobami agresywnymi, będziemy spotykać ludzi, emanujących wściekłością i agresją.

Świadome myślenie ma niewielki wpływ na ciało emocjonalne, choć często narzuca zewnętrzne zachowania w myśl zasady - dobra mina do złej gry. Niestety działania kreatywne bazujące li tylko i wyłącznie na mentalu nie wspierają nas w przezwyciężaniu struktur emocjonalnych.

Możemy więc z poziomu naszego ciała mentalnego świadomie dążyć do miłości i odnoszenia sukcesów w innych aspektach życia, ale równocześnie emanacja bólu, cierpienia, braku ufności do siebie, udaremni nam realizację celów.

Zrozumienie, że nasz los znajduje się w naszych rękach, obliguje nas do swoistego procesu oczyszczania.

Stosunkowo duża część blokad emocjonalnych jest zlokalizowana w obrębie manipura czakry, czyli czakry splotu słonecznego. Umiejętność pozbycia się tych blokad jest związana z kreatywnością w oparciu o inspiracje z poziomu intuicji. Dobrze jest również skorzystać w trakcie takiej kreatywności z wszelkich form arteterapii, i energoterapii, które wspierają proces oczyszczania.

Gdy wysokie wibracje naszego ciała przyczynowego wiążą się z ciałem emocjonalnym, to zaczyna ono szybciej wibrować i odrzuca nagromadzone negatywne doświadczenia, posiadające niższą częstotliwość. W taki sposób uwalniamy się od emocjonalnych wspomnień i otwieramy na wybaczenie sobie i innym.

Proces oczyszczania ciała emocjonalnego jest ściśle związany z naszą edukacją, rozpoznawaniem zależności i nauką sztuki tworzenia harmonijnego życia. Postawa wewnętrzna nacechowana akceptacją wszystkiego, czego w życiu doświadczamy, ma ogromne znaczenie wspierające ten proces.

Wraz z uwalnianiem blokad, ciało emocjonalne zaczyna emanować uczuciem miłości i nieuwarunkowanej radości. Wówczas aura emocjonalna świeci najjaśniejszymi, najbardziej intensywnymi i przeźroczystymi kolorami. Taka energia wysyłana do otoczenia, przyciąga szczęście i miłość oraz zdolność sprowadzania tego, co spełnia nasze marzenia. Jest to związane z naturalną konsekwencją doskonałego zintegrowania ciała emocjonalnego, wibrującego w najwyższej z dostępnych mu częstotliwości wibracji.

Ciało mentalne

Myśli, idee, racjonalny i intuicyjny odbiór rzeczywistości wiążą się z obecnością ciała mentalnego. W postrzeganiu ponadzmysłowym wyglądem przypomina jajo. Promieniowanie aury ciała mentalnego u osoby wysoko rozwiniętej wynosi do kilku metrów poza ciało emocjonalne, u człowieka nisko rozwiniętego ma wygląd mlecznobiałej substancji. Im wyżej jesteśmy rozwinięci w sensie duchowym, im więcej doświadczamy błogości, tym piękniejsze i bardziej promieniste jest nasze mentalne ciało. Podobnie jak ciało emocjonalne, nasz mental posiada wyższe i niższe częstotliwości wibracji.

Niższe wyrażają się w linearnym myśleniu racjonalnego rozumu. Nasze rozumienie opiera się wówczas na spostrzeżeniach docierających przez zmysły do ciała emocjonalnego, gdzie uczucia - informacje zostają przetworzone przez mental na myśli dotyczące fizycznego poziomu życia. Struktury ciała mentalnego, wykształcone w procesie zdobywania życiowych doświadczeń sprawiają, że informacje jakie odbieramy są zawsze subiektywne i często mijają się z prawdą postrzeganą przez innych. Daje nam to pogląd na brak istnienia czegoś takiego, jak obiektywność i bezstronność umysłu.

Właściwa, wyższa funkcja ciała mentalnego polega na przyjmowaniu uniwersalnych prawd dopływających do niego z poziomu ciała duchowego poprzez intuicję /dźwięki, obrazy, inspiracje w postaci myśli/ i integrowaniu ich z rozumem racjonalnym, przenoszącym je na konkretne sytuacje i prowadzącym do rozwiązań pozostających w harmonii z prawem uniwersalnym. Taki, wgląd w prawdziwą naturę rzeczy, jest przeciwieństwem rozumienia linearnego związanego z rozumem racjonalnym.

Dostęp do wyższej oktawy ciała mentalnego znajdujemy w związku czakry czoła z czakrą korony. Jeśli ciało mentalne jest doskonale rozwinięte, staje się ono lustrem ciała duchowego i człowiek urzeczywistnia mądrość i całościowe poznanie Wyższego ,Ja" w swoim życiu.

Ciało duchowe

Jeżeli przebywałeś kiedykolwiek w obecności bardzo rozwiniętej duchowo istoty, dostrzegłeś być może nagłą zmianę atmosfery. Głęboka cisza, miłość, czy spokój, to najczęściej opisywane odczucia. Utrata ich intensywności jest zauważalna w miarę oddalania się od osoby emanującej taką wysoką wibracją.

Nasze odczucia są związane z obecnością posiadającego najwyższą częstotliwość wibracji - ciała przyczynowego. U ludzi, którzy na poziomie duchowym są jeszcze nieświadomi, rozciąga się wraz ze swą aurą około metr od ciała fizycznego, podczas gdy u rozbudzonego człowieka może emanować na odległość kilku kilometrów.

Ciało duchowe i jego aura promieniują w najbardziej delikatnych kolorach, posiadających jednocześnie głęboką siłę światła. Energia ta płynie nieustannie z poziomu bytu duchowego. Przenika ona ciało przyczynowe, a następnie ciało mentalne, emocjonalne i eteryczne. Podniesienie ich wibracji sprawia, że każdy z tych obszarów działania może osiągnąć najwyższą formę wyrazu. Rozwój czakr decyduje o możliwościach w zakresie spostrzegania, przyjmowania i wykorzystywania tej energii.

Poprzez ciało duchowe doświadczamy wewnętrznej jedności z Życiem. Wiąże nas ono z czystym Boskim bytem, z którego zamanifestowało się wszystko, co w przejawionym świecie istnieje i czego doświadczamy. Z tego poziomu posiadamy również wewnętrzny dostęp do wszystkiego, co stworzone. Rozpoznawanie źródła bytu i zrozumienie właściwego sensu naszego życia jest możliwe tylko poprzez ciało duchowe. Jeśli otwieramy się na jego wibracje, a nasze życie staje się wyrazem mądrości, siły, szczęścia, wszystko obejmującej miłości.

Pozdrawiam
Krystyna Zalewska