Witaj na blogu!

Teresa Maria Zalewska

Teresa Maria Zalewska

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, lekarz specjalista chorób zakaźnych, autorka licznych felietonów dotyczących sztuki tworzenia zdrowego, harmonijnego życia, autorka i współrealizatorka cyklicznych zajęć warsztatowych o charakterze terapeutycznym i rozwojowym.

URL strony: http://www.obkvega.com

Rozwój MCCCV

Wszystkie doświadczenia mają jeden cel: poznanie potencjału Ducha.
Odbiór wydarzeń jest uwarunkowany naszymi osobistymi oczekiwaniami, jak również rozumieniem siebie i rzeczywistości.
Traktując edukacyjnie wydarzenia, poszerzamy wgląd i uzyskujemy dostęp do wiedzy, dzięki której po pewnym czasie będziemy umieli zbudować bardziej przyjazne doświadczenie życia.
Transformacja przekonań jest pewnikiem. Im mniejszy opór przed zmianą tym, łatwiej żyć, tym szybciej uzyskujemy realizację marzeń.

***

Przebudzenie to odkrycie, że wszystkie koncepcje dotyczące Ciebie i świata, to jedynie manifestacja zrozumienia, które uzyskałeś w swej życiowej podróży.
Jedyną Prawdą jest fakt, że Jesteś.
Z centrum Twojej istoty - "Jestem", tworzysz i doświadczasz, transformujesz swoje odczucie a tym samym,  sposób tworzenia i  doświadczania siebie.
Stagnujesz na pewnym uzyskanym poziomie, jeśli kurczowo trzymasz się starych wzorców poznawania i tworzenia lub wzrastasz, jeśli otwierasz się na nowe sposoby pozyskiwania  informacji, dzięki wewnętrznej transformacji.
Świat jest lustrem.
Ty jesteś rzeczywistością, która się w lustrze przegląda.

Rozwój MCCCIV

Jesteśmy Jednością.
Cokolwiek czynimy przeciwko sobie, to wyraz głębokiej niewiedzy o swej prawdziwej tożsamości.
To również informacja zwrotna dotyczącą realnego poziomu rozwoju świadomości.

***

W ramach samorealizacji prezentujemy siebie: nasze talenty, preferencje, priorytety,  nasz bardzo indywidualny filtr postrzegania rzeczywistości, na który składają się cechy charakteru oraz dostęp do wiedzy z poziomu intuicyjnego wglądu.
Im więcej Miłości odczuwamy i wyrażamy,  tym piękniejszy efekt naszej twórczości.