Polish Polski

Witaj na blogu!

Teresa Maria Zalewska

Teresa Maria Zalewska

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, lekarz specjalista chorób zakaźnych, autorka licznych felietonów dotyczących sztuki tworzenia zdrowego, harmonijnego życia, autorka i współrealizatorka cyklicznych zajęć warsztatowych o charakterze terapeutycznym i rozwojowym.

URL strony: http://www.obkvega.com

Rozwój DCV

Z mojej perspektywy, człowiek realizujący swój potencjał koncentruje energię psychiczną na jak najpełniejszym wyrażeniu siebie. Poznaje siebie dzięki doświadczeniu, odkrywa własne nieznane oblicze w teatrze życia.
Wspiera wszystko i wszystkich przez najlepszy wybór dla siebie, wybór przez własne serce. Nie oczekuje na oklaski, ani splendory. Nie potrzebuje ich dla dobrego własnego samopoczucia. Nie oczekuje podziwu dla własnych przedsięwzięć, bowiem widzi tę samą mądrość we wszystkim i wszystkich. Żyje wolnością wewnętrzną, co najbardziej boli tych, którzy jej nie czują i często marnują cenne chwile życia na niszczenie tego, czego nie rozumieją, ale w swym wyobrażeniu, a raczej z pozycji wybujałego ego, chcą dostosować do własnych partykularnych potrzeb i interesów. Hipokryzja przybiera różne oblicza, ale bazą dla manifestacji działania hipokryty jest przekonanie o jego własnej nieomylności, a celem, niekoniecznie dzielenie się subiektywnym oglądem rzeczywistości dla poszerzenia wiedzy. Nierzadko bywa nim, zmuszanie innych do uległości wobec indywidualnego światopoglądu traktowanego jako niepodważalna prawda uniwersalna. Konsekwencją braku podporządkowania imaginacjom hipokryty jest gniew i agresja przejawiające się jako osąd, opinia bądź dyskredytacja wyimaginowanego przeciwnika, obliczone na zniszczenie tego, czego zmanipulować nie można.

Rozwój DCIV

Czy można rozwijać talent muzyczny bez codziennej pracy z instrumentem?
Czy można rozwijać serce bez wyrażania Miłości?

Miłość, to nie efemeryczne uczucie, ale najpotężniejsza Energia Stwórcza. Dostęp do jej potencjału uzyskuje człowiek, który wybiera odczucie Miłości, jako bazę do tworzenia swego świata, a tym samym, siebie. Każdy wybór, a następnie doświadczenie na bazie tej Energii, poszerza dostęp do jej potencjału zdeponowanego w naszym własnym sercu.

Ulotne uczucie może jedynie zainicjować dostęp do naszego serca.