Polish Polski

Witaj na blogu!

Teresa Maria Zalewska

Teresa Maria Zalewska

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, lekarz specjalista chorób zakaźnych, autorka licznych felietonów dotyczących sztuki tworzenia zdrowego, harmonijnego życia, autorka i współrealizatorka cyklicznych zajęć warsztatowych o charakterze terapeutycznym i rozwojowym.

URL strony: http://www.obkvega.com

Rozwój DXLIX

Bez względu na źródło, które stanowi bazę dla twórczości Indywidualnej Energii, postrzeganie i wyrażanie siebie są uwarunkowane cechami wewnętrznymi ukształtowanymi w toku rozwoju. Można je rozwijać świadomie lub nieświadomie. Świadomy rozwój zakłada zrozumienie procesu.

Jeśli nasze cechy wewnętrzne kształtujemy na innej, aniżeli odczucie miłości bazie, konsekwencje niosą w doświadczeniu wiele bólu i cierpienia, choć pozornie miejsce podróży wydaje się atrakcyjne. Osobowość tworzona dla przykładu na bazie dominujących uczuć: zawiści, nienawiści, chciwości, bezduszności czy zazdrości, to soczewka przyszłej percepcji rzeczywistości, swoisty filtr, który zadecyduje o wyborach i ich skutkach, o jakości naszego ludzkiego doświadczenia. Jest przykre, stąd często uruchamiamy wówczas mechanizmy obrony psychologicznej, by uśmierzyć gamę negatywnych uczuć i wyciszyć niespokojny umysł.

Pozytywny nastrój skłania do twórczego sposobu myślenia, konstruktywnych rozwiązań, tolerancji i wielkoduszności. Miłość jest jego źródłem. Negatywny nastrój jest źródłem koszarowego sposobu myślenia, a jego skutkiem są działania skupione wokół "zła" i sposobów jego eliminacji.

Umiejętność utrzymania pozytywnego nastroju (kreacja serca) decyduje o ukształtowaniu cech, poprzez które wyrażamy się w codziennej rzeczywistości, co czyni nasze życie ciekawym i rozwijającym naszą świadomość doświadczeniem.

Rozwój DXLVIII

Symfonia Brylantowych Serc, to termin zarezerwowany dla zintegrowanego działania istot, które w toku swej ewolucyjnej drogi budowały swoje doświadczenie w oparciu o Energię Miłości. Miłość własna inicjuje tę podróż, która obejmuje swą wrażliwą i czujną uwagą coraz więcej aspektów Rzeczywistości.

Dostęp do świata "wyższych wibracji", w tym wiedzy zdeponowanej w Powszechnym Polu Energii, dla człowieka zakochanego jedynie w sobie, jest ograniczony do informacji zdeponowanej w odczuciu, którą pozyskała jego Dusza w toku kolejnych inkarnacji. Szerszy dostęp do Źródła posiadają istoty, które rozwinęły Miłość do innych aspektów Rzeczywistości.

Człowieka "zakochanego w sobie - we własnym wyobrażeniu o sobie", interesują jedynie te elementy Rzeczywistości, które podkreślają jego wyjątkowość, ludzie, którzy pomnażają jego interesy, bądź zadowalają na jakąś chwilę, zmysły. Traktuje wszystko i wszystkich pod płaszczykiem "miłości" - przedmiotowo, często bezdusznie i bezceremonialnie.