Witaj na blogu!

29 Cze

Rozwój MCCLII

 • 29 czerwiec 2022 |
 • Dział: 2022

Bądź tu i teraz.
Czuj siebie.
Twoja rzeczywistość zawiera się w odczuciu.
Koncepcje, które odbierasz mogą, ale nie muszą rozwijać.
Kiedy ich źródłem jest odczucie, a Twoja jaźń realizatorem, wzrastasz w wiedzę o sobie.
Cudze koncepcje mogą jedynie inspirować do odkrywania własnej drogi.
Nikt poza nami nie odkryje naszego potencjału.
Nikt poza nami nie odczuje skutków naszych wyborów.
Im więcej w nich Miłości, tym piękniejsze nasze życie, tym szybszy rozwój, tym większa satysfakcja.

***

Każdy ma wolny wybór w ramach samookreślenia.
Każdy również ponosi konsekwencje.
Nikt nie osądza Duszy, ale kiedy ona sama, zazwyczaj w godzinie śmierci spojrzy na swoje wybory z perspektywy Miłości, staje się sędzią dla siebie.

Czytaj dalej...
28 Cze

Rozwój MCCLI

 • 28 czerwiec 2022 |
 • Dział: 2022

Z mojej perspektywy, człowiek jest uwarunkowaną Duszą, czyli pomimo swojej duchowej tożsamości, identyfikuje się z narzędziami stworzonymi w celu manifestacji potencjału Ducha.
Tymi narzędziami są: ciało, ego, umysł osobowy i inteligencja.
Dzięki narzędziom może odkrywać potencjał niematerialnej Duszy i urzeczywistniać w świecie zmysłów. To sposób na edukację - samopoznanie przez doświadczenie.
Dopóty, dopóki człowiek identyfikuje się z własnym ciałem, dopóty realizuje potencjał Duszy w oparciu o Zasadę Odrębności.
Postrzega świat przez zmysły, stąd jego kwalifikacja każe mu wierzyć że ludzie są odrębnymi bytami. Zgodnie z tym przekonaniem tworzy swój świat.
Kiedy wzrasta w ramach doświadczeń życiowych w wibrację, co wiąże się z coraz bardziej świadomym zaangażowaniem w poszerzanie wiedzy, wówczas odkrywa kolejne narzędzia służące poszerzaniu postrzegania rzeczywistości (wysokiej jakości myśli i uczucia), a wybory skutkują coraz bardziej pożądanymi efektami w realizacji.

Czytaj dalej...
28 Cze

Rozwój MCCL

 • 28 czerwiec 2022 |
 • Dział: 2022

Jaką cenę płacimy za utożsamianie się z cudzym oglądem rzeczywistości?
Czy życie, to proces odkrywania skarbów własnego Ducha czy nierzadko bezkrytycznego poklasku dla cudzej "prawdy",  czy jakże często, cudzych wyobrażeń?

Czytaj dalej...
27 Cze

Rozwój MCCXLIX

 • 27 czerwiec 2022 |
 • Dział: 2022

Ufaj tylko swemu sercu, pamiętając,  że nikt nie jest większy od Największego w Tobie.
Każde ludzkie serce, to siedziba Duszy Najwyższej, a Miłość Uniwersalna w odczuciu, to najpotężniejsze źródło wiedzy.
Drogą do odczuwania Miłości Uniwersalnej jest samoobserwacja i na każdy moment wybór z odczucia siebie. Jeśli nie odczuwasz Miłości do siebie, podążasz drogą do jej odczuwania. Jeśli kochasz siebie, obejmujesz Energią Miłości coraz szersze spektrum rzeczywistości, aż do pełnej jedności ze wszystkim, co Jest.
Ufaj sercu. To Twój jedyny i prawdziwy  przyjaciel.

***

Moc rozwijasz podążając drogą Miłości i Prawdy.
Wraz z coraz szerszym spektrum rzeczywistości,  które obejmujesz swoim kochającym sercem w działaniu, wzrastasz w moc.
Możesz ją wykorzystać w kreacji lub nie. To kwestia wyboru z odczucia Miłości Uniwersalnej.
Tylko wtedy, kiedy swoją wolę zharmonizujesz z tym odczuciem pozostajesz w Jedności z samym sobą oraz ze wszystkim, co Jest.
Nie trać cennego czasu na angażowanie się w labirynty budowane przez innych.
Jeśli muszą wciąż w nich krążyć, ma to zapewne swój cel.

Czytaj dalej...
26 Cze

Rozwój MCCXLVIII

 • 26 czerwiec 2022 |
 • Dział: 2022

Istnieje tyle definicji szczęścia, ilu ludzi.
Z mojej perspektywy szczęście, to stan pełnej harmonii z samym sobą.
Jedność z Ciszą w odczuciu.

***

Czy istnieje korelacja pomiędzy Miłością, a szczęściem?
W moim odczuciu i postrzeganiu rzeczywistości, tak.
Bezpośrednia.
Miłość jest drogą samorealizacji w harmonii z własnym odczuciem i postrzeganiem rzeczywistości.
Doświadczenie samorealizacji w harmonii z własnym odczuciem psychologia pozytywna określa jako doświadczenie optymalne lub gratyfikację.
Kiedy realizujemy siebie w taki sposób, odczuwamy głęboki spokój, tracimy poczucie czasu i celowości.
Samo doświadczenie jest tym, co niesie najwyższą jakość odczucia, nagrodę samą w sobie.
Innymi słowami:
Kochaj to, co robisz, rób to, co kochasz.

Czytaj dalej...
26 Cze

Rozwój MCCXLVII

 • 26 czerwiec 2022 |
 • Dział: 2022

Siedzibą Duszy Najwyższej jest ludzkie serce. Miłość, to Umysł Boga. W chwili śmierci stanowi ono bazę dla kwalifikacji naszych wyborów i czynów.
Wniebowstąpienie jest innym sposobem opuszczenia tego wymiaru.
Jedyną drogą do zakończenia lekcji w tym wymiarze jest Miłość w samorealizacji. Dzięki temu uwarunkowana Dusza kształtuje szlachetne cechy charakteru, które stanowią stabilne kody procesu wniebowstąpienia.

***

Mapę osobistej podróży posiada każda istota we własnym sercu. Kto odczuwa Miłość, ma do niej dostęp. Kto realizuje siebie z odczucia Miłości, podąża drogą rozwoju świadomości, co oznacza wzrost wibracji i poszerzenie oglądu siebie i rzeczywistości.

***

Miłość jest strukturą i Energią Stwórczą całej manifestacji. Integruj się z sercem. To siedziba Umysłu Boga - Duszy Najwyższej. Słuchaj swoich odczuć i podążaj za nimi. W ten sposób uwolnisz iluzję obecnego i przeszłych wcieleń.

Czytaj dalej...
26 Cze

Rozwój MCCXLVI

 • 26 czerwiec 2022 |
 • Dział: 2022

Osąd, opinia, odrzucenie.
Czy dostrzegasz źródło?

Pokorny mędrzec dzięki cnocie prawdziwej wiedzy widzi siebie i wszystko co Jest, jako tego samego Pana wszędzie.

Bhagavad-Gita

Mówisz o jedności, ale oto właśnie poprzez osąd drugiego, ujawniasz jej brak.
Zauważ również, że więcej w Twoich słowach informacji o cechach charakteru,  którymi się legitymujesz, Twoim osobistym zaprogramowaniu, które stanowi bazę do osądzenia, aniżeli o przedmiocie Twojego osądu.

Czytaj dalej...
25 Cze

Rozwój MCCXLV

 • 25 czerwiec 2022 |
 • Dział: 2022

Obudź się na odczucie siebie.
Realizuj w rytm odczucia.
Wzrastaj dzięki samorealizacji w wibrację.
Otwieraj się na nowe poziomy doświadczenia siebie.
Byłaś,  jesteś i  będziesz jednością ze Światłem, ale poziom realizacji wyznacza częstotliwość z jaką wibrujesz.

***

Jam Jest, Który Jest.
Czujesz siebie?
Tat Twam Asi.
Ty Jesteś Tym.
Choć różnic poziomu urzeczywistnienia tej Prawdy jest wiele, Esencja Boska jest Zasadą i Źródłem życia każdej istoty.
Siedzibą Duszy Najwyższej jest ludzkie serce.

Czytaj dalej...
23 Cze

Rozwój MCCXLIV

 • 23 czerwiec 2022 |
 • Dział: 2022

Nie walcz ze sobą.
Konflikty zabierają wiele cennych chwil, pochłaniają ogrom energii.
Obserwuj zawartość umysłu - przepływ myśli bez identyfikacji z którąkolwiek z nich.
Nie jesteś myślą.
Obserwuj emocje.
Płyną, jak chmury po niebie.
Nie jesteś emocją.
Nie identyfikuj się z nimi.
Jesteś Tym, który Jest.
Potraktuj myśli i emocje jak cenne narzędzia, aby zbudować swój piękny świat lub pozostań w Ciszy.

Czytaj dalej...
20 Cze

Rozwój MCCXLIII

 • 20 czerwiec 2022 |
 • Dział: 2022

Nicość, Absolut, Bóg ma niezliczone manifestacje stworzone przez Miłość, a opisane w języku geometrii Ducha.

***

Bóg jest Nicością.
Jam Jest, który Jest.
Narodziny manifestacji opisywanej przez język świętej geometrii, zainicjowała Miłość do Siebie i pragnienie poznania.
Boska Esencja Jam Jest przenika całość manifestacji.
Eksperyment Ziemia, to szczególny zamysł Boga.
Odkrywa odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu istnieje możliwość urzeczywistnienia szczytnego potencjału  Nicości w rzeczywistości 3d.
Z uwagi na dualizm, jako naturalny sposób realizacji istot na tym poziomie rozwoju, ich samorealizacja  zawiera również odpowiedź dotyczącą możliwości tworzenia harmonijnych związków na bazie Boskiego Potencjału w 3d.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS