Witaj na blogu!

30 Maj

Rozwój MCCXXXIII

 • 30 maj 2022 |
 • Dział: 2022

Koncentracja na niskiej wibracji pomnaża ją, a wraz ze spadkiem poziomu energii, mnożą się problemy natury osobistej, zdrowotnej i społecznej. Realne wsparcie dla tych, którzy cierpią, to działania dla których motywacją są czystość intencji i miłość bez względu na poziom rozwoju. Miłość zawsze szuka rozwiązań i znajduje możliwości.

***

Miłość jest najpotężniejszą Energią Stwórczą. Dostrajanie się do tej wibracji inicjujemy od siebie. Rozwój Miłości własnej obejmuje wybory z odczucia siebie, a nie z wyobrażeń o sobie. Ponieważ jest to proces, wymaga samoobserwacji i wiedzy. Wraz ze wzrostem wibracji, zmieniamy nasz ogląd siebie i rzeczywistości.
Dostrzegamy swoje potrzeby.
Potrafimy negować presję otoczenia.
Odrzucamy wszystko, co nie rezonuje z naszym odczuciem.
Czasami zmieniamy miejsce pracy czy pobytu.

Czytaj dalej...
29 Maj

Rozwój MCCXXXII

 • 29 maj 2022 |
 • Dział: 2022

Rozwój świadomości uwarunkowanej, to proces konsekwentnego wzrostu osobistej wibracji i towarzyszącego mu poszerzania oglądu rzeczywistości. Wymaga czasu.
Celem jest samopoznanie, a więc ma sens tak w wymiarze indywidualnej Energii jak i Nieskończonego Oceanu Nicości.
Od Nicości przez Życie - manifestacje Nicości,  do Nieskończonego, a więc Nicości.
A w podróży -  wielość przygód i doświadczeń, historii wzlotów i upadków, zwycięstw i porażki, doznaniem rozkoszy dotyku i smaku, doświadczeniem piękna obrazu i harmonii dźwięku, jednym słowem: smakowaniem niedotykalnego.

Czytaj dalej...
28 Maj

Rozwój MCCXXXI

 • 28 maj 2022 |
 • Dział: 2022

Miłość i Prawda, to dwa podstawowe kody wniebowstąpienia. Tam gdzie jest Miłość,  tam również znajdziesz uczciwość w interakcji z innymi.
Tam, gdzie jest Prawda i zrozumienie jedności wszelkiego życia, nie ma manipulacji.
Rozwój świadomy jest inicjowany przez Miłość. Trudno manipulować uczuciami człowieka kochającego siebie, stąd rozwojem uczuć wyższych torujących drogę do odczucia Miłości własnej, powinien zajmować się system edukacji.
Pomijanie świadomego rozwoju uczuć wyższych prowadzi do problemów zdrowotnych - chorób psychosomatycznych, osobistych i społecznych. Cena edukacji pomijającej wymiar emocjonalny człowieka jest wysoka. Stagnacja w rozwoju świadomości, to najbardziej dotkliwa konsekwencja, której następstwa obserwujemy każdego dnia - od konfliktów interpersonalnych do międzynarodowych. Ból, cierpienie, rozpacz udręka, to przykłady konsekwencji, których uzdrawianie trwa bardzo długo.

Czytaj dalej...
26 Maj

Rozwój MCCXXX

 • 26 maj 2022 |
 • Dział: 2022

Potencjał Ducha zawiera całość manifestacji.
Potencjał Duszy jest jednym z wielu aspektów potencjału Ducha.
Kiedy Dusza integruje się z Duchem w pełni, wkracza w Nicość.

***

Prawd jest tyle, ilu ludzi.
Człowiek, który wyraża swoją prawdę, ale równocześnie szanuje prawdę innej istoty, rozwija dostęp do coraz wyższych poziomów wibracji Miłości Uniwersalnej.

***

Jest tylko droga i lekcje, dzięki którym odkrywamy swój potencjał.
Przeszłość minęła. Zbieramy jej żniwo w teraźniejszości jako uwarunkowana świadomość. Przyszłość tworzymy dzisiaj. Od naszego siebie rozumienia zależy to, co urzeczywistnimy.

Czytaj dalej...
24 Maj

Rozwój MCCXXIX

 • 24 maj 2022 |
 • Dział: 2022

Nicość jest rzeczywistością Boga.
Światło jest rzeczywistością Duszy.
Wymiar 3d jest rzeczywistością człowieka.

***

Miłość z poziomu Nicości, to Cisza.
Miłość z poziomu Światła, to wibracja.
Miłość z poziomu Duszy uwarunkowanej to:

 1. wyobrażenie
 2. uczucie
 3. odczucie (transcendencja)
Czytaj dalej...
23 Maj

Rozwój MCCXXVIII

 • 23 maj 2022 |
 • Dział: 2022

Cisza, to rzeczywistość.
Miłość, to najpotężniejsza Energia Stwórcza Ciszy.
Życie zamanifestowanych form, to odwieczny taniec Ciszy i Miłości.

***

Identyfikacja z wtórną tożsamością oparta na ego, dzieli jeden świat na dwa.
Jeśli poszerzamy ogląd rzeczywistości i wzrastamy w wibrację, ten  trudny etap rozwoju świadomości, finalizuje w Jedności.

***

W dualistycznej rzeczywistości porażka i sukces, to dwie strony tej samej monety.
Nie istnieją w świecie jedności.
Dlaczego?

Czytaj dalej...
20 Maj

Rozwój MCCXXVII

 • 20 maj 2022 |
 • Dział: 2022

Każda istota to perspektywa Boskiej Świadomości. W swym najwyższym samowyrażeniu poprzez ciało fizyczne kreuje z poziomu Boskiej wiedzy, do której ma dostęp przez serce.

***

Światło Boga emanuje z Ciszy ludzkiego serca.

***

Ażeby dotrzeć do Pokoju - Ciszy - Duszy Najwyższej w sobie, trzeba iść drogą rozwoju duchowego, co oznacza wzrastać w wiedzę i energię. Tylko Miłość warunkuje wzrost, dzięki któremu odkrywasz w sobie Boga. Miłość, to Energia Stwórcza, która wyraża się poprzez najwyższej jakości myśli, słowa i czyny. Zanim zjednoczysz się z Bogiem w sobie, wyrażasz siebie poprzez Miłość w każdym działaniu, poprzez każdą myśl i wypowiadane słowa w stosunku do wszystkiego i wszystkich. Daleka droga przed ludźmi do tego poziomu rozwoju.

***

Skup się na sobie i wyrażaj własną prawdę, prawdę swego odczucia. Badaj ją w konfrontacji że światem. Wyciągaj wnioski z doświadczeń i zmieniaj swe przekonania, kiedy poczujesz brak harmonii. Nie osądzaj, nie oceniaj innych. To wyraz pychy, niewiedzy i głupoty wielkiego ego.

Czytaj dalej...
18 Maj

Rozwój MCXXVI

 • 18 maj 2022 |
 • Dział: 2022

Bóg Jest. Człowiek jest jedną z wielu manifestacji Boskiej Energii. Z uwagi na wolną wolę może tworzyć i doświadczać zgodnie z tym, co sam dla siebie wybierze.

***

Każda istota jest odpowiedzialna za swoje wybory i czyny, w konsekwencji za swój rozwój.

***

Życie, to proces samopoznania poprzez doświadczenie skutków własnych wyborów. Im więcej szlachetnych cech odkryłeś w swej manifestacji, tym bliższe pełni zjednoczenia ze Światłem jest życie.

***

Szlachetne cnoty, to cechy osobowości. Odkrywamy je w rozwoju, którego bazą jest odczuwanie Miłości.

***

Kochaj, a Miłość poprowadzi Cię najkrótszą i najbardziej odpowiednią trasą do jedności z Duszą i Duchem.

Czytaj dalej...
16 Maj

Rozwój MCXXV

 • 16 maj 2022 |
 • Dział: 2022

Bóg, to Ocean, w którym żyjemy wszyscy. Stopień integracji z Oceanem jest określony jako poziom rozwoju świadomości. Im bliżej Boga, tym mniejsze poczucie odrębności.

***

Rozwój świadomości, to proces wzrostu w wiedzę i energię. Każdemu poziomowi rozwoju ludzkiej świadomości odpowiada określony sposób postrzegania i rozumienia siebie i świata, i co za tym idzie, tworzenia swej rzeczywistości.

***

Dusza, to jedna z wielu manifestacji Boskiej Świadomości. Posiada własną autonomię, co oznacza możliwość tworzenia na swój własny sposób w ramach świata zamanifestowanego. W ten sposób poznaje siebie, rozwija się i wznosi wibracyjnie ponad guny natury materialnej, którym w świecie materialnej manifestacji, podlega.

***

Ten, kto uwolnił się spod wpływu sił materialnej natury, posiada czystą Duszę. Opuszcza ten wymiar w procesie wniebowstąpienia i przekracza granice wymiarów, czyli Wielką Próżnię. Dalszy rozwój Duszy dokonuje się w astralnym niebie, czyli wyższych alikwotach czwartego wymiaru. W astralnym niebie Dusza nadal posiada formę, ale może ją dowolnie zmieniać. Doświadczenia Duszy na tym etapie rozwoju prowadzą do piątego wymiaru, czyli świata pozbawionego formy, choć indywidualność Duszy zostaje zachowana.

Czytaj dalej...
13 Maj

Rozwój MCXXIV

 • 13 maj 2022 |
 • Dział: 2022

Wiedza, to Boski potencjał. Formy, w tym humanoidalne, korzystają z Boskiego Potencjału w harmonii z poziomem wibracji osobistej, który uzyskały na drodze ewolucji. Ponieważ człowiek dopiero teraz bardziej świadomie tworzy świat uczuć wyższych, jego dostęp do potencjału Boskiej wiedzy jest ograniczony. Aby tworzyć na bazie Energii Miłości trzeba Miłość odczuwać. To najtrudniejsze wyzwanie dla ludzi, którzy mają błędne wyobrażenia o tym, czym Miłość jest.

***

Sposób postrzegania i doświadczania Miłości warunkuje rozwój człowieka.
Miłość jest wyobrażeniem i uczuciem, Miłość jest odczuciem i Ciszą.
Miłość jest Boską Energią Stwórczą.
Miłość jest energią, która łączy całą manifestację.
Prawdę o Miłości odkrywamy podążając drogą Miłości.

***

Każda istota, która realizuje swoje życie w harmonii z odczuciem Miłości, otrzymuje inspiracje od Boga. Różnica dotyczy spektrum wiedzy. Im wyżej rozwinięta świadomość, tym szersze spektrum wiedzy.

***

Moc człowieka wiąże się z uwolnionym od niskich wibracji ciałem emocjonalnym i odczuwaniem Miłości.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS