Witaj na blogu!

25 Kwi

Rozwój MCXVIII

 • 25 kwiecień 2022 |
 • Dział: 2022

Zawartość pojęcia Miłość ewoluuje wraz z ludzką świadomością. Na poziomie transcendencji Miłość jest równoznaczna z odczuwaniem jedności ze wszystkim, co Jest. Wszelkie decyzje na bazie tego odczucia służą wszystkim. Harmonia, Jedność, Piękno, Mądrość i inne szlachetne cnoty, to sposób wyrażania Miłości z poziomu transcendencji.

***

Do odczuwania Miłości Uniwersalnej istota dorasta w procesie rozwoju świadomości. Wielu identyfikuje się z Miłością Uniwersalną, ale prawdę o poziomie rozwoju Miłości możesz ujrzeć w ich wyborach, w relacjach. Stanowią prawdziwy miernik rozwoju w aspekcie Miłości.

***

Miłość Uniwersalną odkrywa człowiek, który w toku ewolucji rozwijał swoje serce. W Ciszy doświadczasz jedynie tego, co odkryłeś w ramach codziennego doświadczenia. Jeśli w swej kreacji nie wyraziłeś serca, nie poczujesz Miłości w Ciszy. Poczujesz głęboki spokój, a to nie jest równoznaczne z odczuwaniem Miłości Uniwersalnej. Spójrz na "świętych egoistów". Nabożnie medytują wiele godzin dziennie, ale brakuje im wrażliwości w relacjach ze światem.

Czytaj dalej...
22 Kwi

Rozwój MCXVII

 • 22 kwiecień 2022 |
 • Dział: 2022

Jedyną Energią, która integruje wszystkie wymiary i poziomy jest Energia Miłości.
Kto odkrył bezwarunkową Miłość we własnym sercu, uzyskał dostęp do Duszy Najwyższej. Jej siedzibą jest serce człowieka.
Miłość integruje człowieka z samym sobą.
Miłość umożliwia uwalnianie blokad, a więc uzdrawia wszystkie poziomy, uwalnia niskie wibracje stanowiące matryce chorób.
Miłość integruje człowieka z całą manifestacją, ponieważ jest jej strukturą.
Miłość, to droga do Boga, który stworzył manifestację  poprzez Miłość.

Czytaj dalej...
22 Kwi

Rozwój MCXVI

 • 22 kwiecień 2022 |
 • Dział: 2022

Rozwój człowieka to proces. Dusza to potencjał Boskiej Miłości i wiedzy, z której człowiek może skorzystać dla własnego wzrostu w miłość, mądrość i moc. Wówczas kreacja przybliża do jedności ze Światłem. Nikt nie urośnie tylko dlatego, że chce. Pragnienie to początek podróży.

***

Tak jak jabłko potrzebuje czasu by dojrzeć, tak uwarunkowana świadomość dojrzewa powoli dzięki różnorodnym czynnikom. Nie można przyspieszyć własnego rozwoju. Tylko akceptacja miejsca i miłość czynią podróż interesującym wyzwaniem, a etapy wzrostu, atrakcyjnym i radującym serce przerywnikiem pomiędzy realizacją kolejnych elementów podróży.

***

Dopóki posiadasz ciało, dopóty zaliczasz lekcje związane z samowyrażeniem w świecie materialnym. Lekcje te prowadzą do ukształtowania doskonałości pod postacią szlachetnych cnót: miłości, prawdy, piękna, sprawiedliwości, wstrzemięźliwości, odwagi, harmonii, jedności itd. Kiedy uzyskasz cel, jakim jest doskonałość w wymiarze ciała materialnego, opuszczasz ten poziom wibracji i kontynuujesz podróż do Boga w świecie świetlistej formy. Szlachetne cnoty, które ukształtowałeś stanowią kod dostępu do świata świetlistej formy (astralu) i warunkują pozostanie w nim. Ludzie umierają i również trafiają do świata astralnego, ale muszą powrócić, aby dalej doskonalić siebie. Nie można bowiem pozostać w wyższym wymiarze, jeśli nie skończyłeś lekcji doskonalenia w świecie materialnym. Niebo nie miesza się z niedoskonałością.

Czytaj dalej...
20 Kwi

Rozwój MCXV

 • 20 kwiecień 2022 |
 • Dział: 2022

Cisza Jest Źródłem Świadomości.
Świadomość jest źródłem Światła.
Światło jest źródłem obrazów.
Obrazy są źródłem inspiracji.
Inspiracje, to baza twórczości.

Czytaj dalej...
19 Kwi

Rozwój MCXIV

 • 19 kwiecień 2022 |
 • Dział: 2022

Wymiar emocjonalny człowieka, to pole działania dla istot, które świadomie transformują jego energię, aż do momentu, kiedy ŚWIATŁO emanuje przez ten wymiar naturalnie. Wielu ludzi usiłuje tłumić emocje, racjonalizować, uciekać od swoich uczuć na wielość sposobów. To ograniczone w skuteczności mechanizmy obronne, które na moment chronią przed dezintegracją osobowości. Prawdziwym wyzwaniem jest świadomy rozwój tego wymiaru człowieka, który jest skutecznie pomijany przez edukację ogólnoświatową. Skutkiem pomijania rozwoju emocjonalnego wymiaru człowieka jest narastający niskowibracyjny lęk.

***

Jeśli w Polu Energii Człowieka są niskie wibracje - blokady, Światło nie może płynąć swobodnie. Wgląd w swoje emocje, umysł czy ciało fizyczne umożliwia identyfikację i uwolnienie blokad.

Czytaj dalej...
18 Kwi

Rozwój MCXIII

 • 18 kwiecień 2022 |
 • Dział: 2022

Gdyby modlitwy i dekrety -  powtarzanie ich, podnosiło wibrację, czemu służyłoby działanie?
Czym byłoby ludzkie doświadczenie?
Wielu ludzi z głębi serca modli się na całym świecie,  ale dopóki człowiek nie zamieni słów na pełne Miłości czyny, nie będzie zmiany dostrzegalnej w rzeczywistości zewnętrznej, która jest miernikiem naszej transformacji  odczuwalnej również indywidualnie.
Myśl, słowo i czyn, to narzędzia do tworzenia swego świata. To również baza do transformacji swych przekonań stanowiących bazę wyborów.
Rozwój, to zmiana.

Czytaj dalej...
07 Kwi

Rozwój MCXII

 • 07 kwiecień 2022 |
 • Dział: 2022

Zastanów się, kogo odrzucasz zamykając oczy na potrzebę i ból cierpiącego człowieka?
Duch jest Jeden.
Co urzeczywistniasz zamykając oczy na brzydotę wojny i na niezbyt przyjemne jej obrazy?
Miłość...?
Czy można wzrosnąć w moc Miłości bez codziennego jej wyrażania?
Co jest Twoją miarą człowieczeństwa?
Czy można rozwijać świadomość poprzez odrzucenie kogokolwiek?

Czytaj dalej...
06 Kwi

Rozwój MCXI

 • 06 kwiecień 2022 |
 • Dział: 2022

Być.
To jest wyzwanie.
Zobaczyć myśl, jako narzędzie twórcze.
Doświadczyć emocji i je potraktować, jako narzędzie poznawcze.
Postrzegać działanie, jako sposobność doświadczenia niematerialnego Ducha.
Smakować, celebrować, dotykać, słyszeć, odczuwać.
To cel wyzwania.

Byliśmy, Jesteśmy i Będziemy Światłem Boskiej Świadomości.
Życie tu i teraz wynika ze zrozumienia, że nikt i nigdy nie będzie kimś większym, niż Jest, ani kimś mniejszym.
To, co się zmienia wraz z rozwojem,  to wiedza o potencjale Ducha, a wraz z nią, sposób postrzegania siebie i tworzenia swych doświadczeń.
Szczęście nie jest uwarunkowane, ani  odniesieniem sukcesu w świecie tworzonym poprzez myśli, słowa i czyny, ani realizacją marzeń.
Szczęściem z perspektywy człowieka utożsamiającego się z Duchem  jest sam fakt istnienia i możliwości twórcze. Aby jednakże zmienić perspektywę z identyfikacji własnej tożsamości jako odrębnego bytu na tożsamość duchową,  potrzebny jest wzrost świadomości. Warunkuje go otwartość na praktyczne wykorzystanie nowej wiedzy i wzrost wibracji dzięki samorealizacji. Miłość jest niezbędnym warunkiem rozwoju.

Czytaj dalej...
05 Kwi

Rozwój MCX

 • 05 kwiecień 2022 |
 • Dział: 2022

Świat jest lustrem, w którym nieustannie się przeglądamy. Co widzisz?

Choć posiadamy wszyscy Boską Esencję, choć jest źródłem naszego istnienia, wyrażamy w działaniu  jako uwarunkowane Dusze prawdę, do odkrycia której dotarliśmy w swej ewolucyjnej podróży.
Świat jest lustrem. Spójrz i zobacz, gdzie jesteś, co jest Twoją prawdą.
Wyrażasz ją werbalnie i pozawerbalnie.
Relacje stanowią informację o poziomie naszego rozwoju. Skorzystajmy z niej.

Wszyscy jesteśmy Boskimi podróżnikami.
Nasze wybory warunkuje rozumienie siebie i świata. Nikt poza nami nie może tego zmienić, co oznacza, że wszelkie zmiany w zewnętrznym świecie są dostrzegalne wtedy, kiedy to my zmienimy siebie, swoje przekonania. Zmiana przekonań jest uwarunkowana Miłością własną, która czyni człowieka otwartym na nowe koncepcje, na wiedzę, która poszerza ogląd rzeczywistości i zmienia wyobrażenie o sobie.
Tak więc kluczem do rozwoju jest Miłość.

Czytaj dalej...
01 Kwi

Rozwój MCIX

 • 01 kwiecień 2022 |
 • Dział: 2022

Bóg Jest Nicością, Pustką. Tworzy Siebie i swoje Pole Działania z cennych inspiracji Swej Istoty. Stąd mówi się, że Jest wszystkim, co Jest. Doświadcza poprzez własną twórczość, jak również poprzez twórczość swoich dzieci, SIEBIE.

***

Dusza jest manifestacją Boskiej Świadomości. Istnieje wiele Dusz, dzięki którym Bóg poznaje Siebie w nich. Dusza jest Światłem wiedzy dla rozwijającego się człowieka. Człowiek korzysta w praktyce z wiedzy do zrozumienia której dorósł.

***

Potencjał Duszy człowiek odkrywa poprzez wybory i doświadczenia. Jeśli odkryje rolę Miłości w tworzeniu swego świata, jego życie zmienia się. Myśli, które korespondują z odczuciem Miłości są świetliste i piękne, a doświadczenie człowieka, najwyższe z możliwych na danym etapie rozwoju świadomości. Stąd Miłość wznosi człowieka do niebios w dosłownym tego słowa znaczeniu. Stabilizuje również najpełniej poziom wibracji, który człowiek uzyskał w toku rozwoju. Miłość jest kluczem do Światła.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS