Witaj na blogu!

29 Mar

Rozwój MCVIII

 • 29 marzec 2022 |
 • Dział: 2022

Kochaj.
Twórz.
Doświadczaj.
Poszerzaj wiedzę o Boskim Potencjale Ducha.
Medytuj.
Urzeczywistniaj inspiracje własnego potencjału.
Ciesz się życiem, sobą, komunikacją z innymi.

Czytaj dalej...
28 Mar

Rozwój MCVII

 • 28 marzec 2022 |
 • Dział: 2022

Świat jest lustrem umysłu.

Budda

Nie tłucz lustra. To nie zmieni Ciebie, Twojego doświadczenia i świata, w którym żyjesz.

***

Świat, to lustro, w którym postrzegamy siebie. Akceptuj to, co stworzyłeś. Zmieniaj siebie, jeśli ujrzysz coś, co już nie odpowiada Twojej Prawdzie, Twojemu odczuciu.

***

Co zmieni świat?
Wszystkie podejmowane działania zewnętrzne mają chwilowe następstwa.
Jedynym sposobem na bardziej trwałe rozwiązania problemów osobistych i społecznych  jest inwestycja we własny rozwój, gdzie źródłem inspiracji jest intuicja, a mocą  twórczą kreacji - Miłość.
Ażeby zmienić świat, jego doświadczenie potrzebna jest przemiana wewnętrzna.

Czytaj dalej...
27 Mar

Rozwój MCVI

 • 27 marzec 2022 |
 • Dział: 2022

XXI wiek...
Rzekomo cywilizowany świat.
Czy jakakolwiek wojna rozwiązała problemy człowieka?
Zwykłego zjadacza chleba...
Nigdy.
Ale ...z pewnością  pomnożyła fortunę producentów broni,  zaspokoiła urojenia o własnej wielkości decydentów, być może zaspokoiła bliżej niezidentyfikowane potrzeby tych, o których istnieniu  pojęcia większość z nas nie posiada.

Czy można świadomie zabijać, niszczyć,  eksterminować?
W moim przekonaniu: nie!
Niszczymy planetę która jest naszą żywicielką, mordujemy ludzi i zwierzęta...
Kto decyduje o losie tysięcy istot?

Czytaj dalej...
26 Mar

Rozwój MCV

 • 26 marzec 2022 |
 • Dział: 2022

Czy można wzrastać w moc serca bez wyrażania Miłości?

Miłość, to potężna siła Stwórcza. Jej moc wzrasta w miarę kreacji z poziomu jej odczuwania.

Miłość odkrywamy lub nie, na każdym etapie rozwoju świadomości. Dla przykładu:
wielu adeptów rozwoju świadomości  odczuwa energię współczucia, doświadcza Ciszy, ale nie odczuwa Miłości.
Miłość, jej moc, rozwijamy poprzez myśli, słowa i czyny pełne Miłości do siebie i wszystkiego, co Jest.
Jeśli koncentrujemy się jedynie na sobie, nie możemy zintegrować się ze Światłem, co oznacza, że  nie posiadamy mocy stania się jednością ze Światłem.

Czytaj dalej...
25 Mar

Rozwój MCIV

 • 25 marzec 2022 |
 • Dział: 2022

Bóg Jest wszystkim, co Jest. Człowiek jest uwarunkowaną Duszą. To oznacza, że fragment Boskiego Ducha został uwarunkowany przez niższe wibracyjnie siły materialnej natury. Przybycie do tego wymiaru Boskiej Rzeczywistości powoduje zapomnienie o swoim Boskim dziedzictwie, ale tym samym daje możliwość budowania przez człowieka własnego świata i doskonałości z potencjału Duszy od podstaw.

***

Dusza poprzez własny wybór (zgodny z wolną wolą) dobrowolnie poddaje się w świecie materialnym jurysdykcji sił materialnej natury - dobroci, pasji i ignorancji. Z perspektywy wibracji są niższe od wibracji samej Duszy, ale tylko wtedy Dusza może tworzyć swój świat i wpływać na tworzenie swej formy. Tylko Dusze, które utrzymują kontakt z Bogiem przez Miłość, tworzą w harmonii że światem Boga. Inne istoty tworzą rzeczywistość alternatywną do Boskiej. Z perspektywy historii Uniwersum cztery istoty budowały rzeczywistość alternatywną do Boskiej. Przerwały komunikację z Bogiem opartą na Miłości i budowały świat oparty na umyśle, jego żądzy. Wszystkie światy, które stworzyli zostały zniszczone poprzez gwiezdne wojny, bowiem zabrakło w relacjach pomiędzy istotami, Miłości i współczucia. Ogromna destrukcja doprowadziła do przeniesienia się części populacji istot humanoidalnych z Liry - kolebki istot humanoidalnych na Andromedę.

Czytaj dalej...
24 Mar

Rozwój MCIII

 • 24 marzec 2022 |
 • Dział: 2022

Dusza, to wieczna cząstka Najwyższego Stwórcy. Pojawia się w świecie niższych, materialnych wibracji, aby poznać siebie w szczególnym eksperymencie, w doświadczeniu. Dzięki umysłowi, ego, inteligencji oraz ciału, tworzy zgodnie z wolna wolą i doświadcza skutków własnych wyborów. Wnioski służą transformacji przekonań i poszerzeniu postrzegania rzeczywistości. W ten sposób uwarunkowana Duszą podąża do poziomu najwyższej, własnej nieuwarunkowanej wibracji.

***

Ego jest jednym z narzędzi, które wykorzystuje Dusza dla zamanifestowania swego potencjału. Uwarunkowana Dusza identyfikuje siebie z odrębnym bytem, ponieważ kryterium jej identyfikacji jest postrzeganie zmysłowe. Jeśli twórczość uwarunkowanej Duszy płynie z żądzy umysłu, działanie człowieka podlega gunie ignorancji, a on sam tworzy piekło na Ziemi.

Czytaj dalej...
20 Mar

Rozwój MCII

 • 20 marzec 2022 |
 • Dział: 2022

To  na czym skupiasz swój umysł, wzrasta, staje się Twoim światem.
Świadoma kreacja eliminuje koncentrację uwagi na tym, czego doświadczać nie chcemy.

Świat jest lustrem umysłu.

Budda

Skoro tak, wojna, która zdominowała umysły ludzi, to skutek braku wewnętrznej harmonii, pozytywnych myśli, konfliktu wewnętrznego.
Wiele sił i środków angażujemy w działania zewnętrzne, ale pamiętajmy w tym zamieszaniu o sobie.
Jeśli świat jest jedynie lustrem umysłu, skoncentrujmy się na działaniu wyciszającym emocje, na porządkowaniu zawartości myślowej.
Jeśli zmiana w lustrze jest uwarunkowana naszą wewnętrzną przemianą, skorzystajmy z wiedzy, która jest dostępna, a wykorzystanie której wprowadzi spokój do naszego osobistego świata i przyczyni się do pokoju na planecie.

Czytaj dalej...
19 Mar

Rozwój MCI

 • 19 marzec 2022 |
 • Dział: 2022

Jesteśmy jednością, ale każda istota urzeczywistnia prawdę o sobie, do której dorosła w ramach swojej ewolucji.
Jeśli zaakceptujemy zgodnie z geometrią Ducha, konieczność rozwoju uczuć wyższych, odkryjemy na drodze samorealizacji, Duszę Najwyższą w odczuciu.
Nie wystarczy wiedza, że siedzibą Duszy Najwyższej jest serce.
Trzeba ją poczuć, ażeby świat duchowej jedności stał się naszą rzeczywistością, platformą naszych wyborów i doświadczeń.

***

Wzrastaj w harmonii.
Bądź jak fala oceanu.
Kiedy zmieniasz skórę z żądzy zmiany, cierpisz.
Kiedy źródłem zmiany jest Miłość, płyniesz.
To ty wybierasz sposób, miejsce i czas.

Czytaj dalej...
18 Mar

Rozwój MC

 • 18 marzec 2022 |
 • Dział: 2022

Wszelkie nowatorskie  inspiracje pochodzą z "wyższego" umysłu, zwanego intuicją.
Istotny jest poziom wibracji człowieka korzystającego z wglądu.
Jeśli człowiek emanuje Energią Miłości, inspiracje pochodzą z najwyższego dostępnego dla niego poziomu Powszechnego Pola Energetycznego.
Wykorzystane w tworzeniu ziemskiej rzeczywistości, budują "Niebo na Ziemi".

***

Najpotężniejszą i najmniej cenioną przez ludzi siłą we wszechświecie jest Miłość. Gdyby tylko ludzie zaakceptowali tę prawdę i skupili swój umysł na odkryciu Miłości we własnym sercu, nie byłoby wojen, bólu i cierpienia, ludzkich dramatów i tragedii innych czujących istot. Ale ludzie ufają umysłowi, zmiennemu i pożądliwemu, hołdują żądzy bogactwa i władzy, choć wszystko, cokolwiek zdobyli i tak muszą zostawić wraz ze śmiercią.
W Indiach powiadają: bez jednej rupii przyszedłeś na świat i bez jednej rupii odejdziesz.

Czytaj dalej...
17 Mar

Rozwój MXCIX

 • 17 marzec 2022 |
 • Dział: 2022

Kiedy Miłość jest drogowskazem, nie marnujesz ani chwili życia. Idziesz dokładnie tam, gdzie powinieneś. Robisz dokładnie to, co optymalizuje poszerzenie świadomości. Zmierzasz do Światła.

***

Odważ się kochać i wyrażać Miłość w każdej chwili swego życia.
To droga do uwolnienia ograniczeń, których często nie jesteśmy świadomi.
To droga wzrostu wibracji, harmonijna i zintegrowana z Uniwersum.
To droga stabilizacji nowego poziomu rozwoju świadomości bez bólu i rozczarowań.
Tylko Miłość może zmienić świat, bo Miłość jest Energią,  która go stworzyła.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS