Witaj na blogu!

31 Maj

Rozwój CMLXXVII

 • 31 maj 2021 |
 • Dział: 2021

Żyj i pozwól żyć innym.

Stuart Wilde

Cóż to oznacza dla mnie?
Idź za głosem prawdy własnego odczucia. Tylko wtedy jesteś sobą, ewoluującą świadomością. Tylko mając "grunt pod nogami", możesz dostrzegać i zmieniać. Zatem twórz i doświadczaj. Wnioskuj i zmieniaj. Kogo lub co?
Swoje przekonania. Tym jest rozwój świadomości.
Dziel się swoimi skarbami bez presji i oczekiwań.
Wszyscy stanowimy jedno.

Czytaj dalej...
28 Maj

Rozwój CMLXXVI

 • 28 maj 2021 |
 • Dział: 2021

Czy można zrozumieć siebie bez samoobserwacji?
Myślę, że niekoniecznie.
Czy można świadomie rozwijać się bez samoobserwacji, wnioskowania i zmiany przekonań?
Z mojej perspektywy zrozumienie lekcji, które świadomie czy poza świadomością wybieramy, to bazowy element rozwoju świadomości.
Wnioski i nowy wybór, poszerzają ogląd siebie, a jeśli bazą dla decyzji jest serce, wzrastamy wibracyjnie.

Wybór rozwoju wymiaru emocjonalnego człowieka wynika ze spostrzeżenia, że myśli generowane na bazie uczuć wyższych, finalizują w coraz bardziej harmonijnym sposobie realizacji, poprawie samopoczucia i stanu zdrowia, poszerzeniu doświadczenia siebie o postrzeganie ponadzmysłowe. W następstwie poszerzenia dostępu do informacji przez postrzeganie ponadzmysłowe, mamy dostęp do szerszej palety inspiracji do tworzenia swego świata, coraz więcej satysfakcji w doświadczeniu siebie i odczucie wzrostu osobistej mocy.

Czytaj dalej...
27 Maj

Rozwój CMLXXV

 • 27 maj 2021 |
 • Dział: 2021

Kiedy ktoś mówi zapomnij o swej przeszłości, ja słyszę: zlekceważ swoje doświadczenia, a zwłaszcza te trudne, bolesne, traumatyczne.
Dla mnie to niedorzeczne życzenie.
Jaki stosunek do siebie ma człowiek, który zapomina o tym, co przyczyniło się do jego sposobu bycia i życia tu i teraz?
Myślę, że daleki od szacunku do siebie, swej drogi, nie wspominając o Miłości.
Wybory i doświadczenia niosą bogactwo wiedzy o sobie, swoim postrzeganiu siebie i innych. Dzięki wnioskom możemy transformować swoje przekonania, które stanowią o naszych kolejnych wyborach. Tylko wtedy, kiedy trzymamy się siebie, kroczymy pewnie po pustynnych wydmach świata współtworzonego z innymi.

Czytaj dalej...
26 Maj

Rozwój CMLXXIV

 • 26 maj 2021 |
 • Dział: 2021

Czy dostrzegasz różnicę pomiędzy deklarowaniem Miłości, a czynieniem z Miłością? 
Z czego wynika?

***

Jak odróżnić Miłość od manipulacji?
Dlaczego manipulacja przez tak zwaną "Miłość", to droga donikąd?

***

Co oznacza stwierdzenie - przyjmować na siebie wyższą wibrację?
Na czym polega przygotowanie do integracji z wyższą wibracją?

Czytaj dalej...
25 Maj

Rozwój CMLXXIII

 • 25 maj 2021 |
 • Dział: 2021

Ludzki umysł, to narzędzie służące rozwojowi lub prowadzące człowieka w światy niskiego astralu. Jedność na poziomie umysłu jest krucha. Rzeczywistość jest w odczuciu. Źródłem odczucia jest wolne od niskich wibracji emocjonalnych serce. Jedność na poziomie serca wyraża się przez Miłość. Cisza na poziomie serca prowadzi do jedności z Bogiem.

***

Tylko Miłość zmienia, bo jedynie Miłość tworzy. Niskie wibracje emocji udaremniają odczuwanie Miłości. Należy oczyścić z nich własne Pole Energetyczne.

***

Największym jest ten, którego serce wypełnia Miłość, a umysł, Cisza.

***

Bez względu na obrazy zewnętrzne prawdziwa Cisza, to spokój ludzkiego serca.

Czytaj dalej...
24 Maj

Rozwój CMLXXII

 • 24 maj 2021 |
 • Dział: 2021

Myśl, słowo i czyn, to trzy narzędzia do tworzenia, dzięki którym uwarunkowana Dusza może poznawać siebie w szczególnym eksperymencie, w doświadczeniu.

***

Myśl, to jedno z narzędzi dzięki któremu człowiek może wyrażać potencjał zawarty w Świetle Duszy. Uwarunkowanie polega na manifestacji potencjału Duszy poprzez siły materialnej natury: dobroć, pasję i ignorancję. Wpływ tych sił decyduje zarówno o treści jak i sposobie manifestacji. Potencjał Duszy poznajemy w działaniu. Im więcej w nim Miłości do siebie i świata, tym bliżej do jedności w odczuciu, tym więcej radości, zadowolenia, energii i Światła.

***

Pozytywna myśl może inicjować proces transformacji, ale tym, co zakrzywia przestrzeń, a więc realnie zmienia, jest Miłość.

***

Realna transformacja uwarunkowanej Duszy bazuje na Energii Miłości, bowiem tylko Miłość posiada moc Stwórczą.

Czytaj dalej...
21 Maj

Rozwój CMLXXI

 • 21 maj 2021 |
 • Dział: 2021

Miłość jest kluczem wzrostu i stabilizacji wibracji.
Im wyżej wibrujesz, tym szersza perspektywa, którą postrzegasz, tym więcej nieuwarunkowanej szczęśliwości w odczuciu.
Miłość jest drogą odkrywania w odczuciu i wykorzystania w kreacji, piękna i prawdy Boskiej Świadomości.
Kreacja serca upiększa Ciszę.

Każda istota, to jedna z wielu perspektyw Boskiej Świadomości. W tym wymiarze - częstotliwość wibracji jest uwarunkowana wpływem niższych wibracyjnie sił materialnej natury, co decyduje o różnorodności postrzegania tej samej rzeczywistości. Dzielenie się własnym jej oglądem i otwartość na sposób postrzegania innych istot, poszerza i wzbogaca w energię i wiedzę - rozwija świadomość.

Czytaj dalej...
20 Maj

Rozwój CMLXX

 • 20 maj 2021 |
 • Dział: 2021

Czy kreacja serca, czyli tworzenie swych doświadczeń na bazie odczuwania Miłości ma cokolwiek wspólnego z brakiem odpowiedzialności za własne wybory?
Z mojej perspektywy brak odpowiedzialności wiąże się z ograniczonym dostępem do uczuć wyższych, w tym Miłości.
Miłość jest odpowiedzialna.

Czy dostrzegasz różnicę pomiędzy wolnością Miłości, a samowolą wielkiego ego?

Pomiędzy zniewoleniem, a wyzwoleniem emocjonalnym istnieje faza buntu, sprzeciwu wobec presji świata zewnętrznego.
Czy dostrzegasz związek pomiędzy dotychczasowymi przekonaniami, a presją otoczenia?
Czy istnieje korelacja pomiędzy deficytem Miłości własnej, a przekonaniami przyciągającymi presję otoczenia?
Co realnie należy zmienić,  aby uwolnić się od presji otoczenia: siebie w kontekście Miłości własnej czy otoczenie - lustro zawartości naszego wewnętrznego świata?

Na czym polega dostrajanie do wyższych częstotliwości Energii Miłości, czyli rozwój serca własnego?

Czytaj dalej...
19 Maj

Rozwój CMLXIX

 • 19 maj 2021 |
 • Dział: 2021

Dusza to Światło, emanacja Boskiej Świadomości. Niższe wibracyjnie energie - umysł, inteligencja, ego oraz ciało fizyczne Dusza wykorzystuje dla tworzenia swego świata i siebie. Poznaje zawartość swego potencjału i doświadcza.

***

Dusza, to prawdziwa tożsamość, ale zanim człowiek odkryje te prawdę, identyfikuje się z wtórną tożsamością, czyli własnym ego. Decyzje i działania które podejmuje są wyrazem jego zrozumienia siebie i rzeczywistości.

***

Ego, to jedno z narzędzi dzięki którym potencjał Duszy, a więc potencjał Boskiej Energii, może być zamanifestowany w wymiarze 3D. Rozwój człowieka to proces, w którym człowiek identyfikuje się z tożsamością wyznaczoną przez ego dopóty, dopóki nie odkryje swej duchowej tożsamości w odczuciu. Wzrost wibracji dokonuje się poprzez wykorzystanie wiedzy. Na etapie identyfikacji z wtórną tożsamością wiedza pochodzi od innych istot, płynie przez zmysły. Kiedy człowiek budzi się na swoją duchową tożsamość, wiedza służąca rozwojowi pochodzi z intuicyjnego wglądu. Miłość własna chroni przed presją innych. Jeśli masz zastrzeżenia dotyczące ekspresji innej istoty, możesz z nią porozmawiać na temat swoich odczuć lub zakończyć znajomość. To świat wolnej woli.

Czytaj dalej...
18 Maj

Rozwój CMLXVIII

 • 18 maj 2021 |
 • Dział: 2021

Dusza Jest piękna, bo Jest fragmentem Ducha. W świecie materialnym pozostaje uwarunkowana przez niższe wibracje Boga - guny materialnej natury: dobroć, pasję i ignorancję. To ich wpływ warunkuje szeroką rozpiętość doświadczeń istoty, która identyfikuje się ze swoją wtórną, odrębną od innych tożsamością. Zbawienie, wyzwolenie to pojęcia określające stan uwolnienia Duszy spod wpływu sił materialnej natury. W praktyce oznacza to proces zakończenia rozwoju w wymiarze 3D. Finał samsary.

***

Wszystkie istoty posiadające materialną formę podlegają wpływowi sił materialnej natury czy są tego świadome czy też nie. Wszyscy wielcy mistrzowie, święci i prorocy działali w ramach ukształtowanych szlachetnych cnót, choć nie zawsze byli tego faktu świadomi. Kiedy uwarunkowana Dusza realizuje swoją doskonałość w Miłości, mądrości, sprawiedliwości, prawdzie itd., opuszcza materialną manifestację jako Światło.
Niektórzy ludzie identyfikują realizację z Ciszy jako integrację z Bogiem, Duchem, Absolutem, ale nie dostrzegają, że to dopiero początek drogi stania się jednością z Nim. Jedność z Bogiem, to stanie się Nicością.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS