Witaj na blogu!

30 Kwi

Rozwój CMLVII

 • 30 kwiecień 2021 |
 • Dział: 2021

Przyjaźń ma swoje źródło w Miłości Uniwersalnej. Tam, gdzie istnieje deficyt uczuć wyższych, "przyjaźń", to termin określający interesowność oświeconą. Jej źródłem jest żądza zaspokojenia oczekiwań. Drugi człowiek, jego uczucia w takich relacjach są bez znaczenia. Taki rodzaj "przyjaźni", traktowany jest tu na Ziemi jako coś naturalnego, normalnego. W świecie wysoko rozwiniętych istot nie czynisz krzywdy, nie ranisz uczuć, bo sam wówczas odczuwasz ból, przestępstwo wobec prawa powszechnego jedności duchowej.
Warto zainwestować swoją energię w rozwój uczuć wyższych, albowiem po śmierci wszyscy trafiają do świata uczuć, do astralu. Im wyższy poziom rozwoju Miłości, tym wspanialsza rzeczywistość, w której tworzysz i doświadczasz nadal.

***

Tylko Miłość realnie pomaga, wspiera, uzdrawia, czuwa i nigdy nie pozostaje obojętna wobec bólu, cierpienia czy rozpaczy, albowiem Miłość łączy wszystko co istnieje. Tylko Miłość może zatrzymać proces destrukcji tego świata, bo tylko Miłości na tym zależy.

Czytaj dalej...
29 Kwi

Rozwój CMLVI

 • 29 kwiecień 2021 |
 • Dział: 2021

Sposób postrzegania Boga, rozumienia Jego Istoty, a zatem wyborów służących rozwojowi zależy od poziomu rozwoju świadomości istot. Nikt nie może przeskoczyć własnego zrozumienia, a wiedza istot wyżej rozwiniętych jest zupełnie nieprzydatna, jeśli człowiek jej nie pojmuje. Spójrz na wiedzę zawartą w Bhagavad - Gita. Przekaz pochodzi z wyższego poziomu rozwoju, aniżeli ten, do którego ludzie dorośli nawet dziś. Krishna wspomina o podziale ludzkiej społeczności pod kątem posiadanych w dniu narodzin cech wewnętrznych. Psychologia współczesna potwierdza, że człowiek rodzi się z określonym potencjałem rozwojowym. I tak Krishna wyróżnia istoty skłonne do rozwoju duchowego, intelektualnego, nazywając je braminami, istoty o cechach wojowników, nazywając je kszatriami, istoty o predyspozycjami biznesowych, nazywając je vajśami i tak dalej. Czy nie taki podział de facto istnieje w każdym społeczeństwie? Ale mieszkańcy Indii wiedzę ze sfery psychologii rozwoju zawarowali prawem. Tak ją zrozumieli, choć to kompletny absurd. Jeśli wiedza z wyższego poziomu rozwoju świadomości jest wykorzystywana przez istoty, które do tegoż zrozumienia nie dorosły, skutek jest opłakany. Zatem prawdziwy nauczyciel, nie mówiąc o Bogu, nie ingeruje zanadto, ale wspiera poprzez miłość proces rozwoju, którego celem jest wzrost świadomości w harmonii ze zrozumieniem tych, do których przesłanie ma dotrzeć.

Czytaj dalej...
28 Kwi

Rozwój CMLV

 • 28 kwiecień 2021 |
 • Dział: 2021

Bóg Jest wszystkim, co Jest. Człowiek jest uwarunkowaną świadomością, co oznacza, że jego postrzeganie Boga i doświadczenie związku z Nim jest uwarunkowane i ograniczone. Wraz ze wzrostem świadomości obraz siebie i swej relacji z Bogiem zmienia się. Zmiana ta jest odczuciem i nie ma nic wspólnego z programowaniem człowieka, ale z wykorzystaniem przez niego informacji rezonujących z jego odczuwaniem w doświadczeniu. Wiedza płynąca z doświadczenia, to baza do tworzenia własnego świata. Im więcej w nim energii Miłości tym piękniejsze doświadczenie siebie i rzeczywistości.

***

Żyjesz w łonie Ducha. Z energii Ducha tworzysz swój świat i siebie. Tym, co łączy Cię z Boską Świadomością jest Miłość. Jeśli korzystasz z tej energii wzrastasz tak w kreacji jak i medytacji, budujesz świetlisty świat na Ziemi. Tworzysz bazę do rozwoju istot na wyższym poziomie rozumienia siebie, a sam integrujesz coraz wyższe wibracje. Dokąd zmierzasz? Do jedności ze Światłem. Do opuszczenia Ziemi w procesie wniebowstąpienia.

Czytaj dalej...
27 Kwi

Rozwój CMLIV

 • 27 kwiecień 2021 |
 • Dział: 2021

Każda istota odkrywa swój potencjał poprzez wybory i ich doświadczenie. Każda powinna rozwijać się w harmonii ze sobą. Inni mogą wspierać, jeśli mają otwarte serce na Miłość, mogą inspirować własną postawą w tym entuzjazmem, ale nie mogą narzucać świata własnych wartości czy idei. Świat każdej istoty jest zrozumiały przede wszystkim dla niej. Jeśli na swej drodze spotykasz podróżnika z którym rezonujesz wewnętrznie, to wielki dar Nieba, albowiem "tam, gdzie dwoje w imię moje idzie razem, tam jestem pomiędzy nimi" (Ewg.).

***

Każda istota jest jedyną i niepowtarzalną perspektywą Boskiego Ducha, Boskiej Świadomości. Sposób, czas, narzędzia, dzięki którym zdobywa wiedzę i rozwija się dalej, zgodnie z nadanym przez Boga przywilejem - wolną wolą, wybiera sama.

***

Trzeba być sobą, tym, kim człowiek jest we własnym odczuwaniu. Dlaczego? Jeśli otworzyłeś serce i odczuwasz miłość, a jednocześnie ufasz swym odczuciem, idziesz drogą rozwoju. Jest może mniej świadoma, ale po pewnym czasie obserwujesz swój wzrost. Jeśli natomiast masz zamknięte na Miłość serce, potrzebujesz wiedzy o sobie, aby zminimalizować ilość błędnych wyborów i przykrych konsekwencji. Kreacja z poziomu odczucia, czyli prawdy o sobie, to również droga wzrostu wewnętrznego. Ignorowanie prawdy swego odczucia i deficyt uczuć wyższych, to droga bólu i cierpienia.

Czytaj dalej...
26 Kwi

Rozwój CMLIII

 • 26 kwiecień 2021 |
 • Dział: 2021

Największym skarbem na Ziemi i w niebie jest kochanie siebie, swego świata, swych pomysłów i realizacja tego, co sercu bliskie. Osąd jest związany z chęcią narzucenia innym reprezentowanego przez nas świata wartości, naszych oczekiwań i wyobrażeń. Czy naprawdę widzimy tego, którego osądzamy czy może dostrzegamy w osądzie swoje własne, niezaspokojone potrzeby...?
Miłość w odczuciu przybliża do świata jedności Ducha. Widać to w wyborach człowieka. Miłość jest największym darczyńcą, a człowiek którego serce brzmi w rytm Miłości, obdarowuje wszystkich tym, co posiada najcenniejszego.

***

Nie oceniaj, nie osądzaj. Pozwól innym realizować ich lekcje bez presji. Nie uczynisz z baletnicy wojownika, ani z wojownika primabaleriny. Cechy, którymi legitymują się ludzie są uwarunkowane ich doświadczeniami. Jeśli masz otwarte serce, możesz wspierać potrzebujących na wielość sposobów i w ten sposób świadczyć o jedności Ducha kreacji i odkrywać głębiny Miłości Boskiej we własnym sercu. Ale, jeśli to nie Twoja droga, idź w harmonii z odczuciem.

Czytaj dalej...
23 Kwi

Rozwój CMLII

 • 23 kwiecień 2021 |
 • Dział: 2021

Wszystkie Dusze są manifestacją Boskiej Świadomości, albowiem wszystkie stanowią jedność ze Światłem - są potencjałem Światła. To, co człowiek manifestuje w swoim życiu, odzwierciedla jego rozumienie siebie i świata. Człowiek to uwarunkowana, ewoluująca świadomość. Zintegrowany ze Światłem człowiek, był jest i będzie jego częścią, a tym, co ewoluuje, jest jego zrozumienie i doświadczenie siebie.

***

Rozwój uwarunkowanej Duszy można podzielić na etapy. Rozwój w oparciu o wiedzę płynącą poprzez zmysły powinien sfinalizować w odkryciu roli serca, a wraz z tym, miłości i szacunku dla siebie i innych. Harmonijny wzrost dzięki wyborom z poziomu Miłości serca własnego owocuje szybkim wzrostem poziomu wibracji i przebudzeniem na swą duchową naturę. Dostęp do potencjału Duszy skutkuje uzyskaniem wiedzy z coraz wyższych wibracji, a jej realizacja jest gwarantem opcjonalnego rozwoju świadomości. Dostęp do wyższych światów astralnych umożliwia budowanie ziemskiego nieba z wysokiej jakości wizji poprzez doświadczenie.

Czytaj dalej...
22 Kwi

Rozwój CMLI

 • 22 kwiecień 2021 |
 • Dział: 2021

Dusza jest fragmentaryczną cząstką Boga, naszą duchową tożsamością.

***

Dusza to fragment Ducha, czyste Światło. Ciało, umysł, inteligencja i ego, to narzędzia dla manifestacji Światła w przestrzeni doświadczenia zmysłowego.

***

Ciało fizyczne, umysł, inteligencja i ego, to wtórna tożsamość Duszy - konieczna dla samopoznania poprzez doświadczenie.

***

Ciało, to narzędzie do manifestacji potencjału Duszy. Identyfikacja własnej tożsamości z ciałem wynika z poziomu rozwoju ludzkiej świadomości.

***

Ego jest Twoim łącznikiem ze światem materialnym. Kiedy rozpada się ego, człowiek wraca do Światła.

Czytaj dalej...
21 Kwi

Rozwój CML

 • 21 kwiecień 2021 |
 • Dział: 2021

Energia Życia - Duch - Boska Świadomość jest jedna, choć urzeczywistnia się poprzez wielość perspektyw - Dusz - Energii Indywidualnych.
Zatem spoglądając na  człowieka widzimy  inną wersję tego samego Ducha - Energii Życia - Boskiej Świadomości.

***

Co jest źródłem przemocy?
Czy dostrzegasz związek pomiędzy przemocą, a niezaspokojoną żądzą?
Czy w języku serca jest miejsce na przemoc?

***

Świat jest lustrem umysłu.
Umysł jest lustrem najgłębszych wewnętrznych przekonań.
Najgłębsze wewnętrzne przekonania są spuścizną ludzkich wyborów i doświadczeń.
Źródłem wyboru jest żądza umysłu lub Miłość serca.

Czytaj dalej...
20 Kwi

Rozwój CMXLIX

 • 20 kwiecień 2021 |
 • Dział: 2021

Miłość czy strach?
Każdy wybór, to informacja o Tobie i  świecie, który tworzysz. Zgodnie z Prawem Przyczyny i Skutku, poniesiesz również konsekwencje.

Jeśli robisz to, co zawsze robiłeś, będziesz miał to, co zawsze miałeś.

Sokrates

Co to znaczy być zmianą?

Czy wzrost poziomu wibracji w tak zwanym zewnętrznym świecie zmieni nasz sposób postrzegania i doświadczania rzeczywistości bez naszego aktywnego i zdeterminowanego  udziału w procesie?
Na czym polega nasz udział?

Czytaj dalej...
19 Kwi

Rozwój CMXLVIII

 • 19 kwiecień 2021 |
 • Dział: 2021

Radość to klejnot, który człowiek odkrywa na tym poziomie rozwoju w korzystnych dla własnego rozwoju warunkach. Nie znajdziesz jej tam, gdzie jest ból, głód, represje. Spójrz na filmiki z porzuconymi przez bezdusznego człowieka zwierzętami. Czy one wyrażają radość? Nie. Podobnie jest z ludźmi na obecnym etapie rozwoju. Od czego zależy ludzka radość? W wielu wypadkach od innych, od stosunku człowieka do człowieka. Zanim człowiek obudzi się na swą duchową naturę, mija wiele wcieleń.

***

Ego, to tylko narzędzie. Serce zamyka cierpienie, ból emocjonalny lub żądza umysłu. Źródeł bólu jest wiele, ale zawsze należy analizować problem pod kątem relacji z samym sobą. Wiele cierpienia ludzkiego serca pochodzi z nieharmonijnych relacji, w których człowiek zapomniał o sobie lub musiał zapomnieć o swoich potrzebach z racji okoliczności życiowych w tym, presji zewnętrznej. Brak możliwości realizacji swoich potrzeb może wynikać z ostracyzmu społecznego. To kolejna znana mi przyczyna cierpienia.
Szczęśliwym człowiekiem jest ten, który może skupić się na swym sercu i harmonijnie wzrastać. W tych strukturach, na obecnym poziomie wibracji społeczności ziemskiej, na taki rozwój może pozwolić sobie garstka ludzi.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS