Witaj na blogu!

26 Mar

Rozwój CMXXXVII

 • 26 marzec 2021 |
 • Dział: 2021

Jeśli "chcesz", to oznacza pomysł,  inspiracje, potrzebę… Jednym słowem jesteś w podróży. Angażujesz narzędzia do jej odbycia: umysł, inteligencję, ciało.
Kiedy " jesteś" (esencja - byt), nie potrzebujesz narzędzi, tak jak podróżny, środka lokomocji po dotarciu do celu.

Sposób wyrażenia esencji - świadomości na obecnym etapie rozwoju jest uwarunkowany.
Czym?

Co, Twoim zdaniem, najpełniej wyraża czysty byt, Boską Świadomość w Tobie?

Gdziekolwiek byś nie był, cokolwiek byś nie robił, byłeś, jesteś i będziesz jednością z Najwyższym Stwórcą. Istnieją jednak różne poziomy urzeczywistnienia tej prawdy, różne poziomy świadomości tego, Kim się jest w swej istocie.
Poziom rozwoju świadomości danej istoty odzwierciedla urzeczywistnienie Prawdy. Można go opisać w języku matematyki Ducha - świętej geometrii,  w języku biologii poprzez badanie genetyczne (według  Thotha,  poziom rozwoju świadomości człowieka  koresponduje z ilością chromosomów), w języku mistyka - poprzez doświadczenie Ciszy itd.

Wiedza jest nieskończona, ale tylko odczucie Miłości warunkuje optymalny sposób jej wykorzystania do budowania doświadczeń służących rozwojowi. Jeśli Twoje serce jest na Miłość zamknięte, istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że wcześniej czy później doświadczysz bardzo niemiłych skutków własnych takiego stanu rzeczy.

Czytaj dalej...
25 Mar

Rozwój CMXXXVI

 • 25 marzec 2021 |
 • Dział: 2021

Kiedy dostrzegasz doskonałość w niedoskonałości, tego samego Ducha we wszystkich formach życia, jesteś zdeterminowany, by prawdę tę urzeczywistnić. Wiedza, to początek drogi wypełnionej doświadczeniami, wnioskowaniem i transformacją starych przekonań. Prawdziwa zmiana to zmiana optyki postrzegania siebie i świata wokół. Jest następstwem procesu inicjowanego przez akceptację nowych koncepcji i otwartość na urzeczywistnienie ich we własnym doświadczeniu. Wybór musi płynąć z odczucia.

***

Wiedza o tożsamości duchowej powinna inspirować kochającego siebie człowieka do odkrycia duchowej tożsamości poprzez doświadczenie. Wzrost wibracji jest konieczny do odkrycia świata czystej świadomości - Duszy. Jeśli człowiek odkryje role Miłości, tworzy doświadczenia, które zapewniają mu harmonijny wzrost energii własnej w wielości wyborów i doświadczeń. Świadomość celu, oszczędza energię na wzrost. Brak świadomości celu prowadzi do rozproszenia energii.

***

Na obecnym etapie rozwoju łączność z Duszą zapewnia Energia Miłości w odczuciu. Miłość łączy wszystko i wszystkich w całej manifestacji bez względu na poziom rozwoju, a tym samym rozumienia siebie, oznacza optymalny wybór służący realnemu wzrostowi w wiedzę i energię.

Czytaj dalej...
24 Mar

Rozwój CMXXXV

 • 24 marzec 2021 |
 • Dział: 2021

Konflikty, rasizm, wojna, to skutek rozwoju człowieka na bazie Zasady Odrębności. Zasada ta jest wyznacznikiem budowania modelu życia społecznego w oparciu o wąskie spektrum postrzegania zmysłowego.
Ludzie postrzegają siebie jako odrębne byty i kreują w myśl tej zasady. Skutki są opłakane.

***

Konflikt jest tam, gdzie postrzegamy siebie w kategorii odrębności, a więc w wąskim spektrum zmysłów. Przebudzenie na duchową naturę oznacza otwarcie na twórczość w oparciu o doświadczanie jedności. Dopiero wtedy dzielisz się wszystkim, co sam posiadasz cennego z innym człowiekiem. Rozumiesz, czym jest wymiana energii w ramach interakcji.

***

Przemoc jest wyrazem niewiedzy o jedności wszystkich i wszystkiego. Powrót do jedności wiąże się z wykorzystaniem opcjonalnych metod podnoszenia wibracji na tych poziomach w których panuje chaos lub dysharmonia. Wybór Miłości na przewodnika owocuje szybkim wzrostem wibracji, ponieważ Miłość zapewnia dostęp do niezbędnej dla danej istoty, wiedzy.

Czytaj dalej...
23 Mar

Rozwój CMXXXIV

 • 23 marzec 2021 |
 • Dział: 2021

Człowiek identyfikujący się z ciałem rozwija się w oparciu o informacje świata zmysłów. Miłość do siebie i innych warunkuje wzrost poziomu wibracji całości istoty i odkrycie swojej duchowej natury. Dalsza wiedza płynie poprzez intuicyjny wgląd. Wiedza uzyskana dzięki intuicji służy jako baza do tworzenia doświadczeń wysokowibracyjnych i stabilnemu podążaniu do integracji ze Światłem. Integracja ze Światłem oznacza stanie się Światłem. Dalszy rozwój dokonuje się w wyższym wymiarze Jedynej Rzeczywistości. Dla ludzkości to czwarty wymiar, gdzie nadal istnieje forma, choć można ją zmieniać zgodnie z własną wolą.

***

Kiedy podążasz do jedności ze Światłem, potrzebujesz wiedzy i Miłości. Kiedy stajesz się Światłem, Miłość jest Twoją Naturą, a wraz z nią wrażliwość i współczucie, brak oceniania i krytyki, ale spostrzeżenia, które pokornemu człowiekowi odkrywają nowe wrota do urzeczywistnienia. Pokora i współczucie są naturalnym sposobem manifestacji, a działanie wypływa z odczuwania jedności ze wszystkim i wszystkimi.

***

Ocenianie innych z perspektywy własnego oglądu rzeczywistości jest uwarunkowane oczekiwaniami. Jeśli chcesz zrozumieć sposób ekspresji innej istoty "załóż jej buty i przejdź tysiąc mil" - przysłowie indiańskie. Wówczas przestaniesz oceniać. Może zdarzyć się, że otworzysz swoje serce na współczucie lub miłość, czego Ci życzę.

Czytaj dalej...
22 Mar

Rozwój CMXXXIII

 • 22 marzec 2021 |
 • Dział: 2021

Zanim kogokolwiek osądzisz, sklasyfikujesz, ocenisz spójrz na siebie, swoje wybory. Tam szukaj odpowiedzi na problemy w komunikacji z innymi.
Jeśli budujesz w ramach komunikacji sztuczne bariery, dystans, nie oczekuj na zachowania pełne ciepła serca, na odczucie bliskości.
Co człowiek posieje, to zbiera. Zauważ w skutkach własnych wyborów, błędy i zmień przekonania na bazie których budujesz relacje. Temu służy każde doświadczenie.

Miłość, to baza do harmonijnej komunikacji. Jeśli kochasz w odczuciu (a nie tylko w wyobrażeniu), jesteś otwarty na wymianę wiedzy i uczuć. Z radością i entuzjazmem dzielisz się wszystkim, co posiadasz.
Najpiękniejsze relacje budują ludzie, którzy mają wspólne cele, których łączy Miłość.
Jeśli zabraknie Miłości, lub komunikacja bazuje na Miłości w wyobrażeniu bądź oświeconej interesowności, służącej rozwojowi wielkiego ego,  relacja rozpada się.
Rozpad relacji, to informacja zwrotna - skutek wyboru odległego od Miłości w odczuciu.
Obwinianie innych za dalekie od języka serca własne  wybory, to mechanizm obronny, który ugruntowuje stagnację w rozwoju.

Czytaj dalej...
19 Mar

Rozwój CMXXXII

 • 19 marzec 2021 |
 • Dział: 2021

Bezwarunkowa akceptacja, to atrybut Miłości Uniwersalnej.
Słońce świeci dla wszystkich, podobnie jak deszcz, który zasila w wodę, kwiaty w ogrodzie, w takim samym stopniu, jak chwasty na bagnach. Wszystko jest zgodne z Boskim porządkiem. Człowiek dostrzega jedynie to, na co pozwala mu jego osobisty filtr, ukształtowane karmicznie okno postrzegania.
Boskie życie, to kreacja z głębin Ciszy bez względu na reakcję świata. Reakcja świata jest uwarunkowana poziomem rozwoju tych, do których przesłanie trafia.

***

Na obecnym poziomie rozwoju ludzkiej świadomości istnieją obok siebie przeciwieństwa. Smutek i radość, miłość i nienawiść, dobro i zło, noc i dzień itd. Akceptacja siebie jako istoty percypującej w wąskim spektrum postrzegania zmysłowego, to baza do badania siebie i poszerzania pola działania, a tym samym odkryć nowych możliwości twórczych. Samoobserwacja w ramach konfrontacji ze światem, to główne źródło wiedzy o sobie i swym potencjale. Najwyższy wybór płynie z realizacji siebie poprzez Miłość. Taki wybór wiąże się również z pojęciem uzdrawiania przez kreatywność. Realizacja na bazie odczucia Miłości, to droga do doświadczenia siebie, jako istoty duchowej, to również konieczny etap rozwoju do pełni integracji Duszy z Duchem.

Czytaj dalej...
18 Mar

Rozwój CMXXXI

 • 18 marzec 2021 |
 • Dział: 2021

Istnieje wiele poziomów Ciszy i wiedzy. Często wiedza z wyższego potencjału Duszy jest niezrozumiała dla istot znajdujących się na niższym poziomie rozwoju świadomości. Wówczas jest często przez takie istoty negowana, wyszydzana, szykanowana. Kiedy ludzie wzrosną do jej zrozumienia, nie pamiętają jak wiele bólu zadali pionierom, jaką cenę zapłacili pierwsi orędownicy wiedzy.

***

Dusza jest samym życiem, energią, podstawą istnienia człowieka. Sposób realizacji danej istoty jest informacją zwrotną dotyczącą poziomu rozwoju jej świadomości, w tym wiedzy o swej tożsamości i łączności z Bogiem. Im wyższy poziom rozwoju, tym klarowniejsza wiedza dotycząca swego miejsca w podróży do integracji ze Światłem, czyli wniebowstąpienia. Wielu ludzi, których spotkałam utożsamiło siebie z przekazami ze światów subtelnych, jednocześnie tkwiąc po uszy w gęstym świecie niskich energii. To oszukiwanie siebie, nie mówiąc o innych.

Czytaj dalej...
17 Mar

Rozwój CMXXX

 • 17 marzec 2021 |
 • Dział: 2021

Istnieje tylko Bóg. Cała manifestacja, to wyraz Jego twórczości. Człowiek, to twór Boga. Otrzymał sposobność tworzenia swego świata i życia. Warunkują go siły materialnej natury. Jeśli wybierze Miłość na swego przewodnika, jest uwarunkowany przez siłę dobroci. Zmierza w rozwoju do integracji coraz wyższych częstotliwości Światła. Jeśli wybierze pasję i ignorancję, stagnuje lub cofa się w rozwoju. Wybiera człowiek. Wiedza, którą uzyskuje jest adekwatna do jego wibracji osobistej. Wiedza z wyższego poziomu wibracji jest dla niego niedostępna nawet wtedy, kiedy widzi, dotyka, słyszy i czyta.

***

Katharsis, to proces uwalniania Boskiego Światła u człowieka, który swoją tożsamość identyfikuje z osobowością. Istnieje wiele poziomów katharsis. Istnieje wiele poziomów Ciszy skąd płynie wiedza niezbędna dla katharsis.
Miłość w odczuciu jest najdoskonalszym przewodnikiem.

***

Inspiracje do tworzenia rezonują z poziomem rozwoju świadomości człowieka. Kluczem do najwyższych inspiracji dla danego poziomu rozwoju jest Miłość. To ona pozwala przekroczyć niewidzialne granice zbudowane z ludzkich przekonań. To ona jest siłą motywującą i wspierającą wszelki rozwój.

Czytaj dalej...
16 Mar

Rozwój CMXXIX

 • 16 marzec 2021 |
 • Dział: 2021

Zasadność kreowania w świecie 3D wynika między innymi z konieczności zdobycia praktycznej wiedzy dotyczącej sztuki harmonijnego tworzenia, albo zarządzania różnymi poziomami własnej istoty. Poziom fizyczny, emocjonalny i mentalny, to pole działania współczesnego człowieka służące realizacji celu. Kto "zaliczył" lekcje, czyli opanował sztukę zarządzania sobą na w/w poziomach, wzrósł w wiedzę i poziom wibracji konieczny do opuszczenia tego wymiaru i kontynuacji swej poznawczej podróży na wyższych poziomach siebie.
Każdy wybór niesie informację i odczucie. Wzbogaca w wiedzę o swym potencjale i umożliwia jej doświadczenie.

Miłość w odczuciu jest wyznacznikiem procesu harmonijnego wzrastania, czyli poszerzania w naturalny sposób okna postrzegania i wzrostu wibracji osobistej.
Skupienie na odczuciu serca własnego, wynika ze zrozumienia, iż siedzibą Źródła jest właśnie serce, że koncentracja na odczuciu Miłości i tworzenie swego świata w harmonii z tym odczuciem, poszerza dostęp do Źródła i coraz bardziej utożsamia nasz byt z Nim samym.

Czytaj dalej...
15 Mar

Rozwój CMXXVIII

 • 15 marzec 2021 |
 • Dział: 2021

Serce, to siedziba Duszy Najwyższej - Boskiej Świadomości w ludzkiej formie życia.

Wszyscy jesteśmy osadzeni w Boskiej Rzeczywistości - Miłości, Wiedzy, Energii.
Co warunkuje sposób percepcji i naszej indywidualnej twórczości?

Jednym z ulubionych opowiadań ojca de Mello dotyczących ogromnego wpływu uwarunkowanego postrzegania jest historia żeglarzy hiszpańskich, którzy płynąc po słodkich  wodach ujścia Amazonki, umierali z pragnienia.
Dlaczego? Z uwagi na rozległość dorzecza  - kilkaset kilometrów, błędnie ocenili swoje położenie.
Byli przekonani, że dryfują po Oceanie Atlantyckim.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS