Witaj na blogu!

21 Gru

Rozwój MLXXIV

 • 21 grudzień 2021 |
 • Dział: 2021

Kochaj.
To wszystko, czego potrzebujesz na obecnym etapie rozwoju. Rozwój serca dokonuje się każdego dnia, jeśli źródłem wyboru jest Miłość.
W ten sposób budujesz piękno świata, choć nie zawsze doświadczasz tego, czego oczekujesz.
Energia Miłości chroni przed destrukcją codziennych wyzwań, buduje ufność i wiarę w moc serca, jak również szlachetne cechy charakteru, które umożliwiają nieustanne poszerzanie wiedzy o sobie i rzeczywistości. To one  stanowią kody dostępu do wyższych wymiarów i możliwość pozostania w nich.
Nieważne, ile informacji zakodujesz z puli rozwoju innych istot. Istotne, co uczynisz z wiedzą, którą dysponujesz tu i teraz.
Realizacja informacji z poziomu intuicyjnego wglądu, to bezpieczna i szybka droga rozwoju.

Czytaj dalej...
20 Gru

Rozwój MLXXIII

 • 20 grudzień 2021 |
 • Dział: 2021

Cóż oznacza stwierdzenie: zmienić świat przez zmianę siebie?
Z mojej perspektywy jedynie transformacja przekonań, zmienia wybory i doświadczenia.
Jeśli Miłość jest bazą wyborów, człowiek zmienia również wibrację całości swej istoty, swego ciała - transmutuje.

***

Z mojej perspektywy Boże Narodzenie nie zostało stworzone przez skorumpowane Dusze, jak to właśnie przeczytałam w jednym z przekazów, ale symbolizuje narodziny jednego z największych ziemskich Nauczycieli, Jezusa z Nazaretu.
Nie identyfikuj narodzin wielkiej Duszy z interpretacją, która stała się bazą do rozwoju instytucji religijnej.
Choć Ducha nie da się umieścić w jakiejkolwiek ramie, ludzie nieustannie je tworzą, ponieważ szukają zrozumienia siebie, swego życia i świata, w którym żyją.
Miłość nie potępia, albowiem naturą Miłości jest akceptacja, a imperatywem - nieustanna transformacja, której źródłem winno być doświadczenie w ramach realizacji serca własnego.

Czytaj dalej...
17 Gru

Rozwój MLXXII

 • 17 grudzień 2021 |
 • Dział: 2021

Życie jest darem.
Prezenty od losu, na które czekają wszyscy otrzymuje człowiek, który potrafi je stworzyć.
Cóż to oznacza?
Choć zależność pomiędzy myślą, a jej materialną manifestacją jest dla wielu niedostrzegalna, to właśnie myśl inicjuje wszelką  twórczość.
Myśli, słowa i czyny, to narzędzia, które wykorzystujemy do tworzenia.
Jeśli źródłem naszych myśli jest serce, jego odczucie, to co stworzymy, służy najwyższemu dobru dla wszystkich.
Jeśli źródłem jest niespokojny umysł, tworzymy chaos w doświadczeniu i nierzadko, cierpienie w odczuciu.
Prezenty od losu otrzymujemy, kiedy serce wypełnia Miłość według Zasady:
Podobne przyciąga podobne.

Czytaj dalej...
15 Gru

Rozwój MLXXI

 • 15 grudzień 2021 |
 • Dział: 2021

Piękne serce wypełnione Miłością, dostrzega piękno, przyciąga piękno, kreuje piękno.

***

Rozwój świadomości, to wieloetapowy proces.
Na obecnym etapie  istotne jest odkrycie roli serca we wzroście wibracji, a tym samym, poszerzenia postrzegania Jedynej Rzeczywistości.
W praktyce sprowadza się do dalszego rozwoju w harmonii z odczuciem Miłości.
To droga do transformacji i transmutacji, do doświadczenia Jedności wszystkich i wszystkiego, a w finale, do świadomej zmiany wymiaru.

***

Miłość, to najwyższa Energia Stwórcza. Jej rozwój w ludzkiej formie, inicjujemy od siebie, od szacunku do własnego życia i własnych odczuć.
W miarę wzrostu wibracji dostrzegamy, że tego, czego naprawdę potrzebują wszystkie istoty, to właśnie Miłość.
Otwieramy serce na myśli pełne Miłości, kierujemy najwyższe uczucia do obszarów rzeczywistości, które rezonują z naszym odczuciem, a które inwestycji w Miłość, potrzebują. W ten sposób wzrastamy w moc serca własnego i podążamy do odczucia na bazie Miłości świata Jedności wszystkich form życia. Jedność, to stan świadomości, którego realizacja finalizuje we wniebowstąpieniu.

Czytaj dalej...
13 Gru

Rozwój MLXIX

 • 13 grudzień 2021 |
 • Dział: 2021

Kto pragnie wzrastać na obecnym etapie rozwoju, powinien korzystać ze źródeł, z którymi rezonuje jego odczucie.
Obecnie najwyższe (w aspekcie poziomu energii) inspiracje, płyną z wglądu intuicyjnego zintegrowanego z odczuciem Miłości.
Realizacja, czyli zakorzenianie tych informacji, poszerza świadomość i podnosi poziom wibracji, a tym jest rozwój.

***

Siedzibą Duszy Najwyższej jest ludzkie serce.
Kreacja z odczuwania Miłości, to wyrażanie Światła, zakorzenianie Światła i doświadczanie Jedności ze Światłem.

Czytaj dalej...
12 Gru

Rozwój MLXIX

 • 12 grudzień 2021 |
 • Dział: 2021

Marzenie nadaje kierunek umysłowi i działaniu.
Niektóre marzenia umożliwiają utrzymanie kierunku podróży, co owocuje rozwojem.
Zanim nauczymy się chodzić, jako dziecko, często upadamy.
Mimo to wciąż próbujemy, aż do pozytywnego finału.
Jako dorośli próbujemy fruwać... często upadając i nie rozumiejąc, dlaczego.
Ale te lekcje przynoszą również wiedzę o etapie rozwoju naszej ludzkiej świadomości.
Zawsze stanowimy Jedność ze Źródłem, a ludzkie życie, to droga do jej urzeczywistnienia. Wymaga  konsekwentnego  poszerzania wiedzy o sobie i wzrostu wibracji, również ciała fizycznego. Dopóki nie posiadamy stabilnego kodu wniebowstąpienia -  zespołu szlachetnych cnót, dopóty upadamy i podnosimy się z popiołów. Tego doświadczamy wszyscy.

Czytaj dalej...
11 Gru

Rozwój MLXVIII

 • 11 grudzień 2021 |
 • Dział: 2021

Jeśli człowiek dostroi serce do Miłości, jego wybory i kreacja  harmonizują z Boskim Prawem.
Nie jest ono sprzeczne z niedoskonałym prawem stanowionym przez człowieka, ale raczej jego doskonałym wzorcem.
W miarę rozwoju świadomości, a wraz z nim - redefinicji pojęć, prawo stanowione przez człowieka staje się wyrazem Miłości jego serca i przybliża do samego Boskiego wzorca.

***

Bądź sobą. Urzeczywistniaj Boskość, co oznacza najwyższy wybór w doświadczeniu.
Odkrywaj nieznane oblicze Nieskończonego w sobie. Inni mogą być jedynie źródłem inspiracji. Ich spojrzenie na siebie i rzeczywistość zbiegnie się  realnie z Twoim, w ...Pustce.

***

Bóg, to wszystko - Całość.
Patrząc w lustro widzisz zamanifestowaną  uwarunkowaną Boską Świadomość. To uwarunkowanie pozwala Ci budować swój własny świat i siebie. Jednakże zawsze pozostajesz w boskiej rzeczywistości.
Esencja Boga jest źródłem, dzięki któremu istniejesz.

Czytaj dalej...
10 Gru

Rozwój MLXVII

 • 10 grudzień 2021 |
 • Dział: 2021

Miłość, to droga do Jedności w odczuwaniu.
Jedność, to droga do Światła.
Światło, to droga do Nicości, Boga, Absolutu.
Tak więc Miłość, to droga do Boga.

***

Bądź sobą.
Jesteś Boską Świadomością w ludzkim uwarunkowaniu.
Urzeczywistniaj swoją Boskość.
Nie identyfikuj ludzi z innymi bytami. Każda zamanifestowana Energia ma wyznaczoną rolę w Boskiej  iluzji.
Kochaj i inspiruj ludzi do odkrywania Miłości, która jest drogą do Jedności w odczuciu. To etap, na którym znajdują się wszyscy ludzie.

Czytaj dalej...
09 Gru

Rozwój MLXVI

 • 09 grudzień 2021 |
 • Dział: 2021

Cierpienie nie jest potrzebne, ale czy potrafimy tworzyć swoje doświadczenia bez niepokoju, obawy czy lęku?
Czy potrafimy uwalniać stare struktury tworzenia swego świata na bazie lęku poprzez kreację z odczucia Miłości?
Boimy się zmian, działamy nawykowo i... stagnujemy w rozwoju.
Wówczas zmiany (wszystko się zmienia czy chcemy czy nie), dokonują się przez nas, ale cena jest wysoka: towarzyszy im ból i cierpienie.

Idź za głosem serca  a zmiana dokona się niepostrzeżenie...
przez Ciebie i dla Ciebie.

***

Ego, to narzędzie dla Duszy. Sposób użycia  warunkuje poziom rozwoju świadomości.
Nie ego jest problemem, lecz żądza,  wyobrażenie.
Jej źródłem jest niespokojny umysł osobowy.

Czytaj dalej...
08 Gru

Rozwój MLXV

 • 08 grudzień 2021 |
 • Dział: 2021

Jako uwarunkowane Dusze odkrywamy swój potencjał w toku podróży zwanej życiem.
Na obecnym etapie ewoluujemy do III (z V) poziomów rozwoju świadomości.
Każdemu poziomowi odpowiada wibracja o określonej częstotliwości, która tworzy bazę do tworzenia i doświadczania siebie, i rzeczywistości, a tym samym, pozyskiwania wiedzy o potencjale Duszy.
Zanim osiągniemy poziom wibracji, dzięki któremu rozstaniemy się z siłami materialnej natury, miejscem odkrywania wiedzy o sobie jest wymiar 3D.
Tutaj :
Poznajemy ciało fizyczne  z perspektywy biologii, fizyki, chemii, matematyki.
Odkrywamy tajemnice emocjonalności i funkcje ciała emocjonalnego dla wzrostu i stabilizowania poziomu energii.
Uczymy się korzystać z ciała mentalnego odpowiedzialnie i optymalnie dla rozwoju.
Kiedy potrafimy zarządzać tymi uświadomionymi wymiarami człowieka, odkrywamy dostępne dla naszego poziomu wibracji,  tajemnice  ciała przyczynowego.
Czy można przeskoczyć siebie?
Nie, bowiem każdy krok wnosi wiedzę konieczną do wykonania kolejnych.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS