Witaj na blogu!

30 Wrz

Rozwój DCCCXIV

 • 30 wrzesień 2020 |
 • Dział: 2020

Szukasz wiedzy, która pomoże Ci uwolnić lęki, zrozumieć genezę choroby i uzdrowić siebie czy może cudotwórcy, który bezboleśnie i bez Twojego wysiłku uwolni Cię od dolegliwości, zabierze "bagaż", który nagromadziłeś w swym ograniczonym postrzeganiu rzeczywistości?
Chcesz otrzymać rybę czy nauczyć się łowić ryby?
Prezenty są miłym akcentem relacji. Przyjemnie jest otrzymywać. Problem w tym, że kiedy darczyńca odchodzi, zabiera wraz ze sobą tak prezenty jak i siebie samego, a więc możliwość ich otrzymywania. Mądrością jest skorzystać z oferty wiedzy i nauczyć się "łowić ryby", uniezależnić od wyborów innych i umieć zabezpieczyć swoje potrzeby samodzielnie.

Czytaj dalej...
29 Wrz

Rozwój DCCCXIII

 • 29 wrzesień 2020 |
 • Dział: 2020

Jako lekarz, niejednokrotnie konfrontowałam się z problemami psychosomatycznymi u młodych ludzi. Ich źródłem był permanentny stres, w którym między innymi niewłaściwie pojęta i oferowana edukacja miała swój udział.
Czym jest edukacja?
Programowaniem czy odkrywaniem potencjału twórczego dziecka?

Wyniki badania prowadzonego przez zespół psychologów pod auspicjami NASA, dotyczącego ilorazu inteligencji dzieci i młodzieży zmuszają do zadawania pytań. Jak traktują wyniki badań większość dzieci w wieku 1 roku życia (ponad 90%), uznano za genialne. Z upływem lat ponawiano testy, aż w wieku 20 lat z ogromnej rzeszy genialnych dzieci, tylko u 2% potwierdzono wstępną ocenę ilorazu inteligencji. Co się stało z dziećmi pomiędzy 1, a 20 rokiem życia?

Czytaj dalej...
28 Wrz

Rozwój DCCCXII

 • 28 wrzesień 2020 |
 • Dział: 2020

Preferencje i priorytety określamy poprzez własne wybory. Spójrz zatem, co realnie rezonuje z Twoimi odczuciami, dzięki obserwacji tego, co udostępniasz na swoim profilu FB. To istotna informacja o Tobie na obecnym etapie własnego wzrastania.

Informacja zwrotna o naszych potrzebach, upodobaniach, preferencjach umożliwia optymalizację inwestycji energii własnej, rozbudowuje pozytywność, umożliwia podjęcie bardziej trafnych decyzji dotyczących relacji międzyludzkich, działania na rzecz własnego rozwoju czy poszerzania wiedzy dotyczącej realizacji zainteresowań.

Samoobserwacja, to nośnik wiedzy odczuciowej, a więc prawdy o nas na tu i teraz. Nie należy mylić odczucia z emocjami.

Nie obawiaj się rezygnacji z tego, co jest odległe od Twojego odczucia. W ten sposób opcjonalnie angażujesz swoją energię w realizację realnych potrzeb, a nie wyobrażeń.

Twórcze wyrażenie daje nam pogląd o nas samych, naszym świecie wartości, cechach, które ukształtowaliśmy ewolucyjnie, talentach i umiejętnościach, którymi dysponujemy. Czym jest zajmowanie się światem innych ludzi, z własnej, często odległej od ich własnego świata, perspektywy? Wnioski stanowią bazę do zmiany.

Dlaczego jedynie odczucie Miłości realnie łączy nas z innymi istotami reprezentującymi odmienną od naszej, perspektywę postrzegania rzeczywistości?

Czytaj dalej...
25 Wrz

Rozwój DCCCXI

 • 25 wrzesień 2020 |
 • Dział: 2020

Czemu służy programowanie?
Skąd pewność, że dzisiejszy system wartości, będzie tym, czego pragniesz doświadczyć jutro?

Pawie pióra w złoto-srebrnej ramie... Powieś w gabinecie. Tak dawno temu inspirował mnie Ojciec. Potem oglądałam energetyczną manifestację myśli na poziomie drugiej czakry. Wyglądała jak pawie pióro.

Ażeby zaakceptować wiedzę o swej Boskiej tożsamości, trzeba wzrosnąć poprzez wykorzystanie wiedzy świata zmysłów, intelektu i inteligencji. Etap rozwoju na poziomie postrzegania zmysłowego finalizuje w odkryciu intuicji, wiedzy płynącej z wyższych poziomów rzeczywistości poprzez ośrodki zwane czakramami. Dalszy rozwój jest uwarunkowany poprzez przeszłe doświadczenia i najlepiej rezonującą z wyższymi wymiarami, czakrą. Dla jednych jest nią czakra czwarta - Anahata, dla innych czakra szósta - Adżni. Informacje korespondują z poziomem rozwoju czakry. Im wyższy poziom wibracji, tym subtelniejszą wiedzę ściągasz. Wiedza ta ma służyć przede wszystkim człowiekowi, który posiada do niej dostęp. Kiedy doświadczasz wzrostu wibracji związanego z praktycznym wykorzystaniem tej wiedzy, uzyskujesz dostęp do kolejnego poziomu. To jest rozwój poprzez umysł zwany wyższym, intuicyjnym. Bóg Jest. Obserwuje. Kocha. Wspiera. Inspiruje. Opiekuje się wszystkimi, ale jeśli kochasz Jego wibrację, opiekuje się Tobą jak małym dzieckiem, choć nie ingeruje w Twoje wybory. Masz autonomię i On ją szanuje. Im wyższa wibracją emanujesz, tym większa różnorodność wiedzy, narzędzi i doświadczeń.

Czytaj dalej...
24 Wrz

Rozwój DCCCX

 • 24 wrzesień 2020 |
 • Dział: 2020

Bądź sobą, tym kim jesteś tu i teraz. To wyraz miłości własnej i szacunku do swego życia. Nie rozpaczaj za tymi, którzy nie chcą lub nie mogą zaakceptować Ciebie, człowieka, którym jesteś tu i teraz. Ból, którego doświadczasz w relacji z nimi, wykorzystaj dla uzdrowienia siebie i budowania swego nowego, silniejszego "ja". Wybacz im okrucieństwo, które towarzyszyło waszej relacji, a którego źródłem była ich niewiedza o jedności wszelkiego życia. Spójrz na tych, którzy zostaną z ciepłem w sercu i wdzięcznością za dar, jakim jest ich obecność w Twoim doświadczeniu.

Nie szukaj zrozumienia u innych z racji odmiennych doświadczeń, preferencji i priorytetów. Jedyną osobą, która powinna rozumieć siebie, swoje życie jesteś Ty. Daj sobie czas na samoobserwację i samookreślenie, a potem twórz ze świadomością posiadanych talentów, cech osobowości, umiejętności i marzeń.
Wiedzę, którą uzyskujesz ze świata zewnętrznego traktuj z szacunkiem, ale wybieraj jedynie to, co koresponduje z Twoimi odczuciami.

Obserwuj siebie w relacji z innymi. Określaj swoje potrzeby i eliminuj wszystko ze swej przestrzeni kreatywnej, co rani Twoje serce. Nie usprawiedliwiaj okrucieństwa, którego doświadczasz w relacji, ale z szacunku do własnego życia podejmij działanie, które ochroni Twoje serce. Jeśli trwasz w toksycznej relacji, w której brakuje szacunku dla Twoich uczuć, Twego serca, zrewiduj swój stosunek do siebie samego. Podtrzymywanie takiej relacji często finalizuje w skamienieniu serca. Tracisz więc więcej, aniżeli widzisz. Tracisz możliwość doświadczenia bogactwa niesionego przez Miłość.

Czytaj dalej...
23 Wrz

Rozwój DCCCIX

 • 23 wrzesień 2020 |
 • Dział: 2020

Ocena, osąd, decyzja. Jeśli opieramy się jedynie na informacjach płynących poprzez umysł, nierzadko popełniamy błędy. Wybieramy nie to, czego realnie potrzebujemy, ale to, co podsuwa nam przeszłość wraz z preferencjami i priorytetami. Brak czujności przy dokonywaniu wyborów, również w kwestii realcji międzyludzkich, skutkuje nierzadko pomijaniem tych ludzi, którzy potrzebują naszego wsparcia dla własnego wzrastania. Często Ci, którym my nie pomogliśmy wzrosnąć, nie mogą w przyszłości skutecznie pomóc nam. Nie mogą, nie dlatego, że nie chcą, ale dlatego, że nie mogli bez naszego udziału sami się rozwinąć. Stąd konieczność świadomego rozwoju uczuć wyższych, które stanowią równoległy do umysłu system informacji. Integracja umysł-serce, czyni nasze postrzeganie klarownym, a wybory służą optymalnemu doświadczeniu. Wiedza wniesiona przez doświadczenie powinna służyć transformacji przekonań dotyczących rozwoju uczuć wyższych i odkrycia dzięki realizacji na ich bazie, miłości bezwarunkowej.

Czytaj dalej...
22 Wrz

Rozwój DCCCVIII

 • 22 wrzesień 2020 |
 • Dział: 2020

Samadhi i co dalej?

Czym jest etap rozwoju uwarunkowanej świadomości zainicjowany przez samadhi?

Jaka rolę pełni wiedza po doświadczeniu samadhi dla nadal rozwijającej się uwarunkowanej świadomości?

Dokąd zmierza uwarunkowana świadomość po doświadczeniu jedności ze wszystkim, co Jest?

Jaką, Twoim zdaniem, rolę w rozwoju świadomości pełni Miłość w odczuciu?

Czytaj dalej...
21 Wrz

Rozwój DCCCVII

 • 21 wrzesień 2020 |
 • Dział: 2020

Sposób rozumienia warunkuje poziom rozwoju uwarunkowanej świadomości, co oznacza, że każdy człowiek będzie interpretował słowa zgodnie z posiadaną wiedzą i oglądem rzeczywistości zwanym oknem postrzegania, na które składa się zespół szlachetnych cnót. Często interpretacje są skrajnie odległe od pierwotnego zamysłu. Dla przykładu. Kasty w Indiach wywodzą się z przekazu Bhagavad-Gity, gdzie Krishna opisuje cechy osobowości istot, które różni poziom rozwoju wewnętrznego. Co uczynili ludzie na niższym poziomie rozwoju świadomości? Podzielili społeczeństwo zgodnie z własnym zrozumieniem. System kastowy dobrze się ma, pomimo upływającego czasu. Wiedza z wysokiego poziomu rozwoju świadomości, zamieniła się w sztywną strukturę, która niszczy społeczeństwo tego kraju.

Czytaj dalej...
18 Wrz

Rozwój DCCCVI

 • 18 wrzesień 2020 |
 • Dział: 2020

Miarą rozwoju serca: są współczucie, miłosierdzie i wdzięczność. Istotne jest nasze odczucie w konfrontacji z samym sobą, tudzież innymi. Stanowi ono cenną informację dotyczącą naszego rozwoju, w tym, uczuć wyższych. Opinia innych jest ramowana przez ich osobisty filtr, na który składają się odkryte przez nich cechy wewnętrzne i nierzadko ma niewiele wspólnego z istotą, którą na danym etapie rozwoju jesteśmy.

Harmonijny rozwój wymaga umiejętności określenia siebie, co oznacza skupienie się na odczuciach, a nie wyobrażeniach o sobie.

Wiedza o swej duchowej tożsamości (poziom mentalny) jest niewątpliwie cenna, ale bardziej wartościowa z perspektywy rozwoju jest uczciwość wobec własnych odczuć. Miłość - baza do rozwoju, wymaga uczciwości wobec tego, co odczuwamy.

Czytaj dalej...
17 Wrz

Rozwój DCCCV

 • 17 wrzesień 2020 |
 • Dział: 2020

Rozwój to proces. Wzrost wibracji jest uwarunkowany zrozumieniem siebie i rzeczywistości. Rozumienie siebie warunkuje wybory i doświadczenia. Wszelka zmiana zależy od otwartości na nowe koncepcje i wykorzystanie ich w doświadczeniu.
Etap rozwoju na poziomie postrzegania zmysłowego, wiąże się z tworzeniem swojego świata na bazie postrzegania zmysłowego. Kolejny etap, wiąże się z odkryciem mocy serca i dostępem do wiedzy z wyższego umysłu, poprzez intuicję.

***

Umysł osobowy, to narzędzie dla ludzkiego ego - wtórnej tożsamości Duszy. Zawartość umysłu osobowego podlega wpływowi informacji płynących ze świata zmysłów, z których uwarunkowana Dusza tworzy swoje doświadczenie.
Kiedy uwarunkowana Dusza podniesie poziom wibracji, odkrywa nowe sposoby pozyskiwania wiedzy - intuicję i nowe źródło realizacyjnej mocy - serce. Umysł intuicyjny dociera do wiedzy zawartej w Powszechnym Polu Energetycznym. Wiedza ta rezonuje z jego ewolucyjnym rozwojem. Wykorzystanie informacji z Powszechnego Pola Energetycznego, które adept rozwoju uzyskuje dzięki intuicji i sercu, prowadzi do szybkiego wzrostu poziomu wibracji i poszerzenia świadomości w doświadczeniu. Podróż finalizuje w integracji z Duszą.
Dusza, to potencjał Boski w człowieku. Człowiek korzysta z jego zasobów w zależności od poziomu własnego rozwoju.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS