Witaj na blogu!

31 Sie

Rozwój DCCXCII

 • 31 sierpień 2020 |
 • Dział: 2020

Emocje można kontrolować siłą woli - poprzez tylny aspekt czakry serca, albo poprzez rozwój wymiaru emocjonalnego, co oznacza wówczas konsekwentną transformację tego poziomu. Działanie woli, ma sens, o ile jest wyborem z odczucia Miłości. Jeśli człowiek wybiera praktykę z chęci zysku (na przykład cel duchowy), czyli z poziomu umysłu, kontrola emocji działa dopóki potężny zewnętrzny czynnik destrukcji nie rozsypie takiej struktury, jak domku z kart. Wówczas widzisz absurd zarządzania emocjami z pozycji siły woli.

***

Jeśli odczuwasz złość, niepokój czy inne negatywne emocje, uświadom sobie, że one są w Tobie. Czynnik zewnętrzny jest jedynie katalizatorem, dzięki czemu możesz ujrzeć je w sobie. Wówczas jesteś świadomy tego, co nosisz w sobie i możesz to zmienić. Nikt nie może Cię zranić, jeśli nie nosisz ran w sobie, ran, które wymagają uzdrowienia.

***

Złość to jedna z wielu emocji. Akceptacja obecności złości, obserwacja siebie bez osądzania czy oceniania, czyli z wyłączonym umysłem, umożliwia szybkie przemijanie. Emocje są jak chmury. Płyną, o ile nie wzmacniamy ich poprzez myśli.

Czytaj dalej...
28 Sie

Rozwój DCCXCI

 • 28 sierpień 2020 |
 • Dział: 2020

Umysł osobowy, to narzędzie. Rzeczywistość, to odczucie z przestrzeni serca. Kiedy czujesz Miłość i kreujesz na bazie inspiracji kompatybilnych do niej, Twój umysł jest uporządkowany, czysty i podległy najwyższej wibracji. Trudno praktykować koncentrację, czyli ćwiczyć umysł, tłumiąc jednocześnie emocje poprzez medytację. Wielu ludzi, którzy nie wiedzą, co "zrobić" z emocjami, wykorzystuje medytację, by je wyciszyć. Uzyskuje w ten sposób pewien rodzaj kontroli. Jednak w obliczu zagrożenia, kontrola sprawowana w taki sposób okazuje się nieskutecznym sposobem na zarządzanie umysłem. Wówczas podejmujemy wiele błędnych decyzji, których źródłem jest stłumiony i zepchnięty do podświadomości emocjonalny ból.

Czytaj dalej...
27 Sie

Rozwój DCCXC

 • 27 sierpień 2020 |
 • Dział: 2020

Rozwój uwarunkowanej Duszy przebiega etapami. Jeśli człowiek zrealizował w pełni etap urzeczywistnienia siebie z poziomu identyfikacji z ego, wówczas w naturalny sposób otwierają się wrota intuicji. Jeśli otwierasz intuicję poprzez metody oferowane przez umysł niezintegrowany z sercem, wówczas możesz doświadczać wielu przykrości na poziomie psychiki i ciała fizycznego. Jeśli skupiasz uwagę na sobie dostrzegasz wówczas blokady energetyczne, które ujawniają się pod postacią dyskomfortu emocjonalnego lub chaosu myślowego. Nierzadko nasze ciało fizyczne również ulega chorobie. To efekt nieharmonijnego rozwoju polegającego na braku podniesienia wibracji w ramach rozwoju na niższym wibracyjnie etapie. To, co obserwowałam najczęściej, to blokady związane z niezaliczeniem lekcji Miłości własnej na poziomie identyfikacji z ego i jednocześnie uruchomienie intuicyjnego dostępu do Powszechnego Pola Energetycznego. Niskie wibracje w nas przyciągają istoty ze światów niskiego astralu. Pomoc sobie w takiej sytuacji polega na zrozumieniu potrzeby uwolnienia z własnego Pola Energetycznego niskoenergetycznych blokad, a nie na skupieniu się na innych i obwinianiu ich za swoje samopoczucie. Intuicja powinna być wykorzystana do uzyskania wiedzy, co możemy uczynić dla siebie poza samą medytacją. Medytacja nie uwalnia blokad, a czasami wręcz jest sposobem na ucieczkę od niechcianych doznań.

Czytaj dalej...
26 Sie

Rozwój DCCLXXXIX

 • 26 sierpień 2020 |
 • Dział: 2020

Kiedy istota ludzka pamięta?
Kiedy kocha.
To, czego nie kocha lub kocha jedynie w wyobraźni, szybko zapomina.
Jeśli kocha sercem, pamięta ponieważ w naturalny sposób skupia uwagę na obiekcie swej Miłości. Może być nią człowiek, Bóg, wiedza, muzyka, malarstwo, ogród, wreszcie kot, pies, koń czy jeż. W ten sposób serce kieruje umysł na ten obiekt, który dla rozwoju ludzkiej świadomości jest opcjonalny. Rozwój poprzez serce jest naturalną podróżą. Wzbogaca w wiedzę i energię. Jest harmonijny i spokojny, zrównoważony.
W przeciwieństwie do serca, umysł nie potrafi wybrać, stąd spekuluje, błądzi, odrzuca, rani, zniechęca. Jeśli istota nie posiada dostępu do serca, manipuluje dla uzyskania swych celów. Często manipuluje sobą poprzez programowanie podświadomości. Ale Źródło wszelkiego istnienia jest zawsze świeże i żywe. Programowanie, to budowanie struktury, która po pewnym czasie uwiera, doskwiera i przeszkadza żyć.

Czytaj dalej...
25 Sie

Rozwój DCCLXXXVII

 • 25 sierpień 2020 |
 • Dział: 2020

Dusza to Energia i potencjał, który manifestuje się poprzez narzędzia: umysł osobowy, ego, inteligencję i ciało. Poziomy rozwoju świadomości określają dostęp do potencjału, z którego uwarunkowana Dusza korzysta w ramach własnej realizacji. Ostatnie stulecie wyniosło do piedestału ludzi, którzy potrafili tworzyć swój świat na bazie potencjału Duszy. Większość istot czerpie wiedzę poprzez zmysły i umysł ze świata zewnętrznego, który traktuje jako rzeczywistość. To jest drugi poziom rozwoju świadomości. Kolejny poziom, czyli Świadomość Chrystusową cechuje kreacja z poziomu Duszy. Droga pomiędzy drugim, a trzecim poziomem rozwoju świadomości, to kreacja z poziomu odczucia Miłości.

***

Jeśli podążasz drogą wewnętrznej Prawdy, rozwijasz się. Każde doświadczenie przynosi wiedzę, która stanowi bazę do dalszego tworzenia, a tym samym rozwoju świadomości w harmonii z odczuciem. Kochaj i czyń, co chcesz. Pomnażaj wiedzę o sobie i nowych możliwościach do tworzenia na coraz bardziej złożonym poziomie rozwoju. Trzymaj się własnej prawdy bo podążanie w świetle cudzej latarni, to droga donikąd. Twoja kreacja będzie inspirować do samowyrażenia innych. Twoje spełnienie, będzie motywować do uwolnienia wewnętrznych ograniczeń, stworzonych przez umysł.

Czytaj dalej...
24 Sie

Rozwój DCCLXXXVI

 • 24 sierpień 2020 |
 • Dział: 2020

Umysł osobowy, to narzędzie do poznania w bardzo ograniczonym spektrum rzeczywistości. Rejestruje bodźce płynące ze świata zmysłów, selekcjonuje dzięki inteligencji i dokonuje wyborów na bazie własnego zrozumienia siebie i świata. W ten sposób uwarunkowana Dusza poszerza swoją wiedzę o sobie, jako istocie posiadającej formę. Identyfikuje się z tym, co postrzega, czyli z wtórną tożsamością. Kiedy wzrasta w wiedzę i wibrację, stopniowo odkrywa, że dotychczasowa tożsamość jest sztucznym konstruktem. Poszukiwanie samej siebie finalizuje w świadomym wzroście poziomu wibracji poprzez inwestycję w ciało fizyczne, emocjonalne i mentalne wiedzy, która służy do uzyskania tego, co szczęściem na tym poziomie rozumienia dla niej, jest. To warunkuje dalszy wzrost w wiedzę o sobie, wielokrotną transformację przekonań, aż do przebudzenia na duchową tożsamość. Wówczas zna rolę Miłości, na której opiera swoje doświadczenie. Kocha to, co wybiera i uzyskuje dzięki tej Energii opcjonalną wiedzę do dalszej podróży. Na tym etapie wiedza płynie przez intuicję. Służy tworzeniu doświadczeń i własnemu samodzielnemu wnioskowaniu. W ten sposób uwarunkowana Dusza zmierza do uwolnienia z koła samsary. Miłość jest podstawową Energią Stwórczą Boga. Realizacja uwarunkowanej Duszy na bazie odczuwania Miłości, przybliża w naturalny sposób do Boga. Koniec podróży, to wniebowstąpienie, czyli opuszczenie poziomu rozwoju zarezerwowanego do nauki tworzenia doświadczeń w gęstej materii, wzrostu wibracji i uwolnienia spod wpływu gun materialnej natury w rezultacie końcowym.

Czytaj dalej...
21 Sie

Rozwój DCCLXXXV

 • 21 sierpień 2020 |
 • Dział: 2020

Rozwój na etapie umysłu osobowego opiera się na postrzeganiu zmysłowym. To konieczny etap rozwoju, który prowadzi do zrozumienia siebie w kategoriach tożsamości duchowej. Opiera się na świadomym wykorzystaniu wiedzy do podniesienia wibracji w aspekcie ciała fizycznego, emocjonalnego i mentalnego. Kiedy dołączamy miłość, rozwój przyspiesza, a człowiek budzi się na tożsamość duchową, którą rozwija dzięki inspiracjom z wyższego umysłu - subtelniejszego potencjału Duszy. Uwolnienie spod wpływu sił materialnej natury oznacza zakończenie rozwoju w cyklu samsary.

***

Umysł może być najlepszym przyjacielem uwarunkowanej Duszy lub najbardziej zaciekłym wrogiem. Jeśli umysł współpracuje z otwartym na Miłość, sercem, wówczas zmysły lub nadzmysly duchowe niosą wysokiej jakości obrazy czy inspiracje, które wykorzystane w działaniu, szybko wznoszą energetycznie człowieka. Medytacja jest wówczas błogim dodatkiem do kreacji, a w kolejnym etapie rozwoju, sposobem życia. Jeśli oddzielisz umysł od serca, zawartość jego zależy od jakości dominujących emocji. Żądza, która jest wówczas siłą motywującą, prowadzi człowieka przez ocean cierpienia lub chwilowy dreszczyk emocji czy euforii. Brak harmonii na poziomie energetycznym, prowadzi do rozwoju chorób.

Czytaj dalej...
20 Sie

Rozwój DCCLXXXIV

 • 20 sierpień 2020 |
 • Dział: 2020

Z uwagi na poziom rozwoju, wiedza, którą człowiek wykorzystuje w doświadczeniu, rezonuje z jego poziomem wibracji. Z wyższego poziomu rozwoju świadomości, może wydawać się nieistotna i nieatrakcyjna, lecz konieczna do realnego wzrostu człowieka. Prawdziwy rozwój dokonuje się bowiem dzięki doświadczeniom, a nie spekulacji na poziomie umysłu.

***

Każda istota posiada we własnym sercu Duszę Najwyższą, zatem każdy człowiek ma mistrza w sobie. Wiedza innych, kochających istot może wspierać uzdrawianie bądź proces otwarcia na dostęp do Boskiego potencjału.

***

Wiedza służy wzrostowi świadomości, jeśli wykorzystamy ją w praktyce. Poziom rozwoju warunkuje dostęp do wiedzy. O możliwościach realizacji decyduje środowisko życia. Jeśli odkrywamy rolę Miłości w procesie, rozwój nabiera tempa. Finałem rozwoju na etapie informacji płynących że świata zmysłów, które stanowią bazę do tworzenia jest przebudzenie na duchową tożsamość. Od tego etapu bazą do tworzenia doświadczeń jest wiedza płynąca przez wgląd intuicyjny.
Doświadczenia kreowane na bazie informacji z potencjału Duszy służą podnoszeniu wibracji własnej tudzież służą całej manifestacji. Transformacja Ziemi jest uwarunkowana transformacją ludzkiej świadomości. ŚWIATŁO, które płynie na Ziemię może być utrzymane przez ludzi, którzy potrafią to uczynić.

Czytaj dalej...
19 Sie

Rozwój DCCLXXXIII

 • 19 sierpień 2020 |
 • Dział: 2020

W ciele człowieka egzystują obok siebie Dusza i Dusza Najwyższa. Miejscem egzystencji Duszy Najwyższej jest Serce.

***

Dusza Najwyższa jest mieszkańcem ludzkiego serca. Im więcej Miłości w życiu człowieka, tym silniejsza integracja z Bogiem w sobie. Dusza Najwyższa jest obserwatorem i przyzwalającym na wybór Duszy Indywidualnej. Buddyści identyfikują Duszę Najwyższą z Umysłem Fundamentalnym, bowiem doświadczają tej przestrzeni jako źródła Ciszy i wiedzy.

***

Umysł osobowy musi być zintegrowany z sercem by uwarunkowana Dusza obudziła się na swoją duchową naturę. Umysł intuicyjny musi być zintegrowany z sercem, aby uwarunkowana poprzez formę Dusza, potrafiła wzrosnąć do opuszczenia gęstego świata własnego doświadczenia, świata uwarunkowanego przez siły materialnej natury.

***

Ciało fizyczne, to nośnik dla Duszy, narzędzie, dzięki któremu może zapoznać się z własnym potencjałem w doświadczeniu.

Czytaj dalej...
18 Sie

Rozwój DCCLXXXII

 • 18 sierpień 2020 |
 • Dział: 2020

Rozwój na poziomie identyfikacji z wtórną tożsamością, to realizacja z poziomu wiedzy dostępnej zmysłom. Finał rozwoju z tego poziomu kończy się wraz z przebudzeniem, czyli doświadczeniem integracji ze Światłem Duszy. Zmiana postrzegania wiąże się z wysokim poziomem wibracji, a nie spekulacją na poziomie umysłu. Wielu ludzi rozwiniętych intelektualnie, identyfikuje przebudzenie z manipulacją samym sobą, swoim umysłem, poprzez wiedzę. Rozwój obejmuje całość ludzkiej istoty w kontekście konieczności podniesienia poziomu częstotliwości wibracji na poziomach: fizycznym, emocjonalnym i mentalnym, a nie umiejętność manipulowania wiedzą czy samym sobą.

***

To człowiek dzięki wyborom i wiedzy płynącej z doświadczeń, otwiera coraz szerzej wrota na korzystanie z potencjału twórczego duszy. Świadomy rozwój inicjuje przebudzenie na swą duchową naturę. To ma miejsce przy stosunkowo wysokim poziomie wibracji, który człowiek uzyskał w realizacji z poziomu identyfikacji z wtórną tożsamością, czyli: ciałem fizycznym, ego, umysłem i inteligencją.

***

Przebudzenie, czyli zrozumienie swej duchowej tożsamości jest możliwe, kiedy Dusza zakończyła swe lekcje na poziomie kreacji z informacji, których źródłem jest świat zmysłów. Oznacza to konieczny do zrozumienia i doświadczenia przebudzenia, poziom wibracji.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS