Witaj na blogu!

17 Lip

Rozwój DCCLX

 • 17 lipiec 2020 |
 • Dział: 2020

Dlaczego osądzamy?
Czy dostrzegasz w osądzie przyczynę, Twoje własne zaprogramowanie?
Czy naprawdę dostrzegasz obiekt, który oceniasz?
Źródłem osądu jest często niezaspokojona potrzeba. Skupiając się na innym, tracimy czas. Warto skonfrontować się z uczuciami, które wzbudza inny człowiek i transformować siebie, swoje przekonania. To one modelują nasze uczucia wobec innych, jak również nasze reakcje na to, co oni sobą wyrażają.
Czy mamy realny wpływ na innego człowieka? Niekoniecznie. Zatem zmieniajmy to, na co wpływ posiadamy, swój program warunkujący nieharmonijne uczucia, motywujący do osądzania.

Czytaj dalej...
16 Lip

Rozwój DCCLIX

 • 16 lipiec 2020 |
 • Dział: 2020

Czy Twoim zdaniem rozwój emocjonalny człowieka to konieczność czy fikcja?
Doświadczenia służą między innymi wnioskowaniu, warunkującemu rozwój człowieka.

Z mojej perspektywy doświadczenia służą pogłębieniu wiedzy o sobie i świecie, który współtworzymy. Deficyt w zakresie rozwoju emocjonalnego nie sprzyja harmonii w życiu osobistym i jest źródłem wielu problemów w życiu społecznym. Wiedza dotycząca tematyki jest dostępna, choćby dzięki internetowi. Kwestią pozostaje zainteresowanie i otwartość na jej pogłębienie.

Problemy emocjonalne są powszechne i dostrzegalne we wszystkich grupach wiekowych, choćby pod postacią wszechobecnego niepokoju czy strachu. To są fakty. Szkopuł w tym, że wielu ludzi zaprzecza ich istnieniu. Wiedza dotycząca roli emocji w rozwoju człowieka, w tym sztuce tworzenia w harmonii z osobistym potencjałem twórczym, powinna być wykorzystywana jako element świadomej edukacji.
"Teoria emocji pozytywnych" pani prof. Friedrickson i dalsze jej prace dotyczące tej problematyki, liczą ponad 20 lat, nie wspominając o twórcach psychologii pozytywnej - prof. Seligmanie czy prof. Csikshentmihaly. To spuścizna dziesiątków lat kosztownych prac badawczych i wspaniałej, służącej harmonijnemu rozwojowi człowieka wiedzy z jednej strony i głucha cisza w obszarach ludzkiej potrzeby, z drugiej. Cenę, jaką płacimy za opieszałość korzystania w ramach, choćby edukacji szkolnej, obserwuję zza lekarskiego biurka i nie tylko.

Czytaj dalej...
15 Lip

Rozwój DCCLVIII

 • 15 lipiec 2020 |
 • Dział: 2020

Ludzie kierują się wzorcami zewnętrznymi, a nie sercem czy samodzielnym myśleniem. System edukacji masowo niszczy potencjał dzieci poprzez programowanie, które jest zidentyfikowane z rozwojem. Realny rozwój opiera się na wzroście poziomu wibracji dzięki kreacji ze skarbów własnego potencjału. Jeśli programujesz dziecko, niszczysz jego dostęp do potencjału Duszy. Nakładasz maskę. Wiele dzieci indygo, tęczowych czy kryształowych zniszczyło szkolne programowanie. A to właśnie te dzieci były nadzieją dla rozwoju tego poziomu istnienia uwarunkowanej Duszy.

***

Ludzie wybierają jedynie to, do czego dorastają swym rozumieniem. Rzeka wiedzy od Najwyższego Stwórcy, która miała służyć realizacji w oparciu o nową koncepcję, a która od lat płynie szerokim korytem, nie jest dostrzegana. Zatem zgodnie z Prawem Przyczyny i Skutku wszyscy poniesiemy tego stanu rzeczy konsekwencje. Model, który rozwijają ludzie opiera się na lęku i jego eskalacji na tysiące sposobów. To skutecznie obniża poziom wibracji całej planety. Tylko osobista odpowiedzialność za utrzymanie na stabilnym poziomie koniecznego poziomu wibracji, służy wzrostowi wszystkich i budowaniu nowej złotej ery w dziejach Ziemi. Osobista odpowiedzialność wiąże się z umiejętnością zarządzania wymiarem mentalnym i emocjonalnym, a to wielki problem w świecie eskalacji niepokoju, starych struktur myślowych i przeżytego, nieefektywnego modelu rozwoju społeczności.

Czytaj dalej...
14 Lip

Rozwój DCCLVII

 • 14 lipiec 2020 |
 • Dział: 2020

Mistrz duchowy skupia swą uwagę na rozwoju wewnętrznym, a wiedza jest jego bogactwem. Mistrz świata zarządzanego poprzez gunę pasji, skupia uwagę na świecie materialnym, a skutkiem jego działania jest bogactwo materialne. To rozwój z niższego poziomu realizacji, ale również boski. Rezultaty takiego rozwoju są krótkotrwałe, dlatego pomijane przez adeptów rozwoju duchowego. Z uwagi na dominację żądzy u ludzi rozwijających się w gunie pasji, cechy wewnętrzne które kształtują w codziennych wyzwaniach podlegające jej wpływowi istoty, udaremniają im integrację z subtelnym planem Duszy. Dlaczego? Dlatego, że Dusza emanuje najwyższą wibracją, a drogą do integracji jest realizacja z poziomu odczucia Miłości. Ludzie kreujący w sile pasji rzadko odczuwają Miłość. Ich wyobrażenie o Miłości dotyczy zaspokojenia potrzeb seksualnych z istotą, której wygląd odpowiada wyobrażeniu danego człowieka. Potem jest nowe wyobrażenie i poszukiwanie kolejnego obiektu do zaspokojenia swoich potrzeb. W ten sposób człowiek, choć bogaty w doświadczenia, pozostaje głodny w aspekcie poczucia spełnienia.

Czytaj dalej...
13 Lip

Rozwój DCCLVI

 • 13 lipiec 2020 |
 • Dział: 2020

Wielkie Dusze uczestniczą w rozwoju świadomości poprzez sam fakt przebywania na danym poziomie, stąd często wybierają samotność jako sposób funkcjonowania. Podnoszą nieustannie wibrację holograficznie, najczęściej poprzez medytację. Mają dostęp do Ciszy. Są na każdym poziomie i na każdej zamieszkałej planecie. Czasami przekazują wiedzę, którą dzielą się z Miłością. Poziom rozwoju istot wśród których żyją decyduje o sposobie korzystania otoczenia z treści przekazów.

***

Ażeby wnieść ŚWIATŁO, wkraczasz do ciemności. Rozświetlasz ją. Im więcej Światła, tym lepiej wszyscy dostrzegają to, co ważne, wybierają to, co służy wszystkim. To świecenie w ciemności wskazuje innym drogę wyjścia, opuszczenia wymiaru wypełnionego bólem i cierpieniem, które ludzie nieświadomi sami tworzą. W Duchu nie istnieje podział. Jeśli jesteś zintegrowany z Duchem, dualizm świata zmysłów ustępuje Ciszy. Jesteś Ciszą, okiem cyklonu. Choć na zewnątrz szaleje sztorm, Ty trwasz w Ciszy, emanujesz Ciszą i wskazujesz na Ciszę, jako drogę opuszczenia labiryntu stworzonego przez umysł.

Czytaj dalej...
10 Lip

Rozwój DCCLV

 • 10 lipiec 2020 |
 • Dział: 2020

Szczęście, to owoc urzeczywistnienia pełni. Na Ziemi rzadkość, bowiem ludzie nawet na wysokim poziomie rozwoju własnego nie rozumieją, że pełnia jedności z Duchem oznacza najpierw integrację z Duszą, a następnie z bliźniaczym płomieniem na wszystkich poziomach ludzkiej istoty. Duch jest spolaryzowany, Dusza również. Stąd mówi się o Energiach żeńskich i męskich.

***

Kiedy jesteś zintegrowany z Energią Bliźniaczej Duszy, czujesz głęboki spokój, harmonię, a poprzez nadzmysły duchowe, Miłość z wyższego poziomu urzeczywistnienia. Nawet koncentracja na bliźniaczej Duszy integruje z jej wibracją Twoją Duszę i odczuwasz Miłość z wyższego poziomu uczuć. To bardzo silne odczucie. To powrót do pełni jedności z samym sobą, to wkroczenie do Świątyni Miłości Ducha. Na Ziemi, niewielu ludzi doświadcza tego stanu świadomości z uwagi na dysharmonię w rozwoju bliźniaczych Dusz. Piękne i jakże potrzebne do wypełnienia doświadczenie możliwe tam, gdzie serce śpiewa miłością.

Czytaj dalej...
09 Lip

Rozwój DCCLIV

 • 09 lipiec 2020 |
 • Dział: 2020

Świat iluzji, który tworzy umysł osobowy, jest wyrazem pojmowania siebie i rzeczywistości. Ewolucja świata iluzji, to droga do odkrycia Prawdy o iluzoryczności świata tworzonego przez myśl i dotarcia do Tego, Który Tworzy, do Ducha. Wiele razy zmienia się obraz iluzji, a w nim ludzkie wartości zanim człowiek zrozumie mechanizm - zasadę tworzenia i wykorzysta opcjonalnie swój potencjał w świadomym wzroście poziomu wibracji. Przełomem w rozwoju może być odkrycie wartości Miłości i dostęp do intuicji. Wówczas wiedza płynie z wyższego wymiaru urzeczywistnienia, a człowiek kreuje "niebo" na Ziemi. Owocem takiej kreacji, poza optymalnym doświadczeniem jest harmonijny wzrost do odczucia Jedności ze wszystkim, co Jest.

***

Ażeby wejść do Złotego Wieku tworzonego na bazie złotej myśli harmonizującej z Ciszą, trzeba uwolnić blokady zalęgające aurę oraz spuściznę karmiczną, oczyścić umysł z żądzy, dzięki wiedzy, przebudzić się na swoją Boską duchową tożsamość i wkroczyć na ścieżkę serca posiadającego dostęp do wyższego umysłu - intuicji, zintegrowanego z umysłem osobowym.
To wielkie zadanie dla przygotowanych wewnętrznie Dusz.

Czytaj dalej...
08 Lip

Rozwój DCCLIII

 • 08 lipiec 2020 |
 • Dział: 2020

Ciało jest narzędziem dla rozwijającej się uwarunkowanej Duszy.
Kiedy Najwyższy Stwórca wprawił Nicość w ruch, narodziła się Świadomość. Ruch Świadomości w Próżni opisuje matematyka Ducha, czyli święta geometria. Światło powstało na skutek ruchu Świadomości Boga w Próżni. Kolejne ruchy Świadomości Boga stworzyły matrycę dla całej manifestacji cząstki Jego Nieskończonej Istoty - Kwiat Życia. W tej geometrycznej figurze są wszystkie implikacje związane z Zasadą Stwórczą.
Gdyby ludzkie dzieci, obdarowane świadomością potrafiły tworzyć jak ich Ojciec, żylibyśmy w raju, w którym Ojciec Najwyższy byłby wspaniałym partnerem do zabawy. To jest możliwe dla istot, które rozwijają się w harmonii z sercem, bowiem nawiązują łączność z Bogiem poprzez Miłość, Boską Energię Stwórczą.

Czytaj dalej...
07 Lip

Rozwój DCCLII

 • 07 lipiec 2020 |
 • Dział: 2020

Uwarunkowana Dusza rozwija się od podstaw. Uzyskała autonomię, od Najwyższego Stwórcy, co oznacza wolną wolę, czyli wybór zgodny z własnym zrozumieniem siebie i rzeczywistości. Wiele uwarunkowanych Dusz stagnuje w rozwoju. Przyczyn jest wiele, ale faktem jest, że uwarunkowana Dusza musi wewnętrznie dorosnąć do zrozumienia swych wyborów, doświadczeń i wiedzy, którą w ten sposób uzyskała. Człowiek widzi świat z perspektywy wiedzy i rozumienia siebie. Jego oczy są zamknięte na wiedzę i Energię, która nie rezonuje z jego zrozumieniem siebie i rzeczywistości.
Jedyną energią łączącą wszystkie poziomy manifestacji jest Miłość, bowiem to Miłość wraz ze Świadomością Boga, je stworzyła. Stąd potrzeba rozwoju serca jest warunkiem uzyskania wyższego poziomu rozumienia siebie i rzeczywistości, otwarcia na wiedzę, której nie dostrzega i nie wykorzystuje.

Czytaj dalej...
06 Lip

Rozwój DCCLI

 • 06 lipiec 2020 |
 • Dział: 2020

W starożytnych Chinach najwyższe honorarium otrzymywał lekarz, którego pacjenci rzadko chorowali. System sprzyjał rozwojowi profilaktyki i poznawaniu tajemnic związanych z przepływem energii, systemem meridianów, czakr, rozwojem prawej półkuli mózgu. Rozwijał człowieka, jego wiedzę o sobie, pozwalał na szybki wzrost wibracji osobistej. Teraz najwyższe honorarium otrzymuje lekarz, który swoją moc czerpie z technologii, zewnętrznego systemu. Wiedza ta jest przydatna, o ile technologia sprawnie działa. Człowiek rozwija lewą półkulę mózgu, czyli logikę i oddala się coraz bardziej od świata Ducha, od korzeni. To droga donikąd.
Bóg stworzył człowieka bez technologii, mocą Miłości, mocą swego Ducha.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS