Witaj na blogu!

31 Lip

Rozwój DCCLXX

 • 31 lipiec 2020 |
 • Dział: 2020

Słodkie słowa, nie zawsze odzwierciedlają słodycz serca, ale wcale nierzadko, sprytną manipulację obliczoną na "zysk". Co jest zyskiem? Zapełnienie pustki we własnym sercu. Problem w tym, że puste słodkie słowa, choć brzmią przyjemnie, nie prowadzą do odkrycia Miłości, ale do budowania labiryntu we własnym umyśle.

Puste, słodkie słowa stanowią przeszkodę na drodze odkrycia Miłości we własnym sercu, bowiem człowiek, który się nimi karmi lub operuje jest przekonany, że już tam dotarł. Jednocześnie nie dostrzega krzywdy, którą czyni innym, bowiem relacje zbudowane na pustych, choć przyjemnych dla ucha słowach, nie zapewniają poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego, a więc bazowego warunku służącego głębi samopoznania w relacji.

Czysta świadomość jest Obserwatorem, Ciszą, okiem cyklonu. Jest. Kto dotarł do tego miejsca w sobie, nie musi o tym pamiętać. Podobnie człowiek, który czuje Miłość, nie potrzebuje słodkich, pustych słów.
Potrafi również ocenić źródło słów wypowiadanych przez innych.

Czytaj dalej...
30 Lip

Rozwój DCCLXIX

 • 30 lipiec 2020 |
 • Dział: 2020

Myśl, słowo i czyn. Trzy narzędzia do tworzenia. Intencje i sposób określa poziom rozwoju świadomości. Każdy i zawsze wyraża prawdę biorąc pod uwagę swoje uwarunkowanie. Ale cóż to oznacza? Czy żyjemy w świecie harmonii i spokoju?
Czym jest siła  jednocząca wszystko i wszystkich w zamanifestowanym  świecie?

Rozwój świadomości, to proces w którym odkrywamy swój potencjał dzięki doświadczeniu. Uczciwość wobec siebie, autentyczność w samowyrażeniu umożliwiają odkrywanie w sobie nowych koncepcji tudzież możliwości realizacyjnych. Samoobserwacja umożliwia rejestrację poszczególnych etapów tej niezwykłej podróży, wyciąganie wniosków i nadawanie kierunku dalszego wzrostu. Z uwagi na niepowtarzalność sposobów podróżowania, wszelkie porównania są bezzasadne, jednakże warto dla lepszego rozumienia wesprzeć się wiedzą tych, którzy przybyli drogę.

Wybór sposobu samorealizacji należy do człowieka. Kiedy jest opcjonalny? Czego potrzebujemy, by przy minimalnym nakładzie energii uzyskać optymalny zysk - poszerzenie okna postrzegania i doświadczania?

W związku z rozwojem technologii jesteśmy nieustannie bombardowani informacjami ze świata zewnętrznego? W jaki sposób uniknąć prania mózgu i wybrać te, które realnie mogą wspierać nasz rozwój?

Czytaj dalej...
29 Lip

Rozwój DCCLXVIII

 • 29 lipiec 2020 |
 • Dział: 2020

Czy odróżniasz Miłość od słabości i naiwności, a mądrość od sprytu i cwaniactwa?

Dokąd zmierza człowiek identyfikujący mądrość ze sprytem, a miłość z naiwną słabością?

Moc serca budują czyny pełne miłości bez względu na "obiekt" uwielbienia. Tylko moc serca wyrywa z podświadomości  stare wzorce tworzenia i otwiera człowieka na nowy poziom postrzegania siebie, a tym samym, dalszego rozwoju.

Umysł osobowy, to jedynie narzędzie służące do tworzenia. Kim jest twórca?
W swojej twórczości, twórca  poznaje siebie w ramach wyborów i doświadczeń. Kreacja,  to skutek wyboru, a jednocześnie miernik rozwoju osobowości. Samoobserwacja przynosi wiedzę o realnym rozwoju na danym poziomie i może skutkować wykorzystaniem nowych koncepcji dla dalszego wzrastania. Co wzrasta? Osobowość w wysokie wibracje, a więc szlachetne cechy charakteru. To one stanowią o sposobie postrzegania i tworzenia. To one są kodami dostępu do wyższych wymiarów istnienia. To ich wysoka  emanacja zbliża człowieka do integracji z Duszą, czyli czystym Światłem.

Czytaj dalej...
28 Lip

Rozwój DCCLXVII

 • 28 lipiec 2020 |
 • Dział: 2020

Gesty i czyny, a nie słowa odzwierciedlają prawdę ludzkiego odczucia. Słodkie słowa są najczęściej puste. Ich źródłem jest umysł, nie serce.
Miłość zbudowana z wyobrażeń i "słodkich" słów, przypomina słonia na glinianych nogach. Rozpada się przy pierwszym silniejszym "podmuchu wiatru", co ukazuje realne oblicze Miłości z poziomu wyobrażeń. To jest również swoistym miernikiem rozwoju naszego serca, cenną informacją dotyczącą poziomu rozwoju uczuć wyższych.
Miłość na poziomie uczuć przetrwa wiele burz i zawirowań. To ten rodzaj Miłości odkrywa w człowieku determinację i nieugiętość, cierpliwość i wytrzymałość, odwagę i nieustraszoność, sprawiedliwość i uczciwość, mądrość i wstrzemięźliwość, moc i piękno.
Miłość w uczuciu odkrywa świat transcendencji, a wraz z nim, wiedzę w odczuciu o prawdzie dotyczącej ludzkiej natury, wstęp do wniebowstąpienia.

Rozwój świadomości pomijający uczucia wyższe, to fikcja. Miłość i Prawda w samorealizacji, to "warunek konieczny" procesu wniebowstąpienia, a więc zakończenia lekcji w wymiarze 3D.

Czytaj dalej...
27 Lip

Rozwój DCCLXVI

 • 27 lipiec 2020 |
 • Dział: 2020

Nie można cofnąć czasu, ani zmienić biegu wydarzeń. Każde doświadczenie, a zwłaszcza bardzo traumatyczne odciska swe piętno na ludzkim DNA, co owocuje określonymi problemami zdrowotnymi, tam gdzie zabrakło miłości lub rozkwitem tam, gdzie wydarzeniom towarzyszyła ta najcudowniejsza Energia. Skutki są skrajne w doświadczeniu.

Ludzkie wyobrażenia o sposobie urzeczywistnienia pewnych istot są bardzo odległe od rzeczywistości. Jeśli chcesz poznać cudzą ścieżkę - powiadają Indianie, załóż mokasyny człowieka potrzebującego pomocy i idź w nich tysiąc mil. Podobnie jest w innych aspektach rzeczywistości. Nie możesz jednak pomóc realnie, jeśli nie zrozumiesz problemu, a nie rozumiesz, bo z własnej perspektywy, nie możesz.
Trzeba zatem wejść w rolę ludzkich odczuć, ból, cierpienie, aby znaleźć sposób. Trzeba kochać, żeby taki pomysł pojawił się w umyśle.

Zaufaj swemu sercu. Ono zna opcjonalną drogę. Kochaj siebie i świat. To wystarczy, aby dotrzeć do celu podróży. Tą drogą podążają wszyscy, którzy wybrali miłość na przewodnika. To najcenniejsze diamenty w urzeczywistnieniu. Mocne, ale subtelne. Doskonałe.

Czytaj dalej...
24 Lip

Rozwój DCCLXV

 • 24 lipiec 2020 |
 • Dział: 2020

Kim jestem?
Za kogo się uważam?
Jak postrzegają mnie inni?

Spekulacja umysłu, zapożyczenie prawdy odczucia istoty z wyższego poziomu rozwoju świadomości nie zmienia poziomu rozwoju człowieka. Wyobrażenie nie jest bowiem tym samym, co doświadczenie, ani tym samym, co wewnętrzny wgląd.

Rozwój w harmonii z istotą, z którą się na danym etapie podróży identyfikujemy w odczuciu, to droga wypełniona różnorodnością wyborów i doświadczeń, wniosków i zmiany przekonań. Jeśli odkryliśmy rolę Miłości i dokonujemy wyborów w harmonii z jej odczuciem, idziemy pewnie i bezpiecznie bez względu na wydarzenia i reakcję otoczenia. Jesteśmy zintegrowani ze sobą, ześrodkowani w sobie. To chroni przed dezintegracją osobowości, która jest nieustannie bombardowana nadmiarem informacji, to zapobiega introjekcji poglądów tak zwanych "mistrzów", tych, którzy "wiedzą" więcej na temat tego, kim jesteśmy, czego potrzebujemy i co powinniśmy odczuwać.
Rzeczywistość Jest. Tyle można o niej powiedzieć. "Produkcja" umysłu, to próba opisu Rzeczywistości w języku adekwatnym do poziomu wiedzy. Opis ewoluuje wraz z naszym rozwojem wewnętrznym.

Czytaj dalej...
23 Lip

Rozwój DCCLXIV

 • 23 lipiec 2020 |
 • Dział: 2020

W języku serca nie istnieje osąd, opiniowanie czy oczekiwanie, ale zrozumienie przyczynowości wszystkiego, z czym mamy do czynienia. Jeśli chcesz zrozumieć, otwórz serce i spójrz z perspektywy drogi danej istoty, załóż jej buty i przejdź 1000 mil. Być może będzie to najważniejszy dzień Twego życia, dzień, w którym odkryjesz swoje serce, a wraz z tym, pokorę i współczucie.
Pokora i współczucie, poza miłością i prawdą, to kody dostępu do wyższych wymiarów rzeczywistości.
Nie możesz zmienić świata, ale możesz uzdrowić swój ogląd rzeczywistości, a tym samym, siebie.

Czy dostrzegasz różnicę pomiędzy osądem i spostrzeżeniem?
Czy widzisz źródło osądu - Twoje zawężone postrzeganie?

Czytaj dalej...
22 Lip

Rozwój DCCLXIII

 • 22 lipiec 2020 |
 • Dział: 2020

Zasada Odrębności, to paradygmat tworzenia modelu społecznego funkcjonowania w oparciu o wąską percepcję zmysłową.
W jaki sposób poszerzamy percepcję?
Kiedy poszerzanie wiedzy sprzyja rozwojowi świadomości, które warunkuje zmianę paradygmatu dla dalszego rozwoju, tak jednostki jak i społeczności?

Dlaczego warunkiem koniecznym zmiany paradygmatu rozwoju społeczności jest wzrost świadomości, a tym samym poziomu wibracji człowieka?

Determinacja, upór, nieugiętość, konsekwencja, odpowiedzialność, uczciwość, mądrość, humanitaryzm sprzyjają realizacji zamiarów. Co sprzyja kształtowaniu powyższych zalet? Jaką rolę w tym procesie odgrywa Miłość?

Dlaczego zabawa jest najbardziej efektywnym sposobem przyswajania wiedzy? Czy dostrzegasz związek pomiędzy zabawą, a Miłością ?

Dlaczego warunkiem koniecznym transformacji starych wzorców przekonań jest doświadczenie?

Czytaj dalej...
21 Lip

Rozwój DCCLXII

 • 21 lipiec 2020 |
 • Dział: 2020

Miłość w myślach, słowach i miłość w działaniach, to trzy podstawowe elementy rozwijającego kochania.
Miłość dla własnego rozwoju potrzebuje doświadczeń, w których człowiek wyraża swoje serce.

Czy manipulowanie uczuciem Miłości można nazwać Miłością?
Jakie informacje o nas, dla nas, płyną z takich doświadczeń?

Jedną z cech miłości jest wrażliwość. To jednocześnie dobry miernik Miłości wobec otaczającej rzeczywistości. Jeśli kochasz siebie, jesteś równocześnie wrażliwy na rzeczywistość, która Cię otacza. Jeśli ignorujesz świat, potrzeby innych, ból i cierpienie, zrewiduj to, co nazywasz miłością.

Z mojej perspektywy wszyscy uczymy się kochać. Gdybyśmy tę lekcję zaliczyli, jako jednostki czy społeczność, nasz świat byłby rajem dla wszystkich.

Czytaj dalej...
20 Lip

Rozwój DCCLXI

 • 20 lipiec 2020 |
 • Dział: 2020

Myśl, słowo i czyn. Trzy narzędzia do tworzenia. Kim jest ten, który tworzy?

Wybór. Kreacja. Doświadczenie.
Kim jest ten, który doświadcza?

Potrzeba. Wybór. Doświadczenie. Wnioskowanie. Zmiana. Kim jest ten, który potrzebuje i dokonuje zmian?

Czym jest rozwój? Kim jest ten, który się rozwija?

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS