Witaj na blogu!

31 Maj

Rozwój DCCXVII

 • 31 maj 2020 |
 • Dział: 2020

Samotność to stan świadomości, w którym możesz zbliżyć się do siebie, swego Ducha, lub doświadczyć osamotnienia, bólu czy innych nieprzyjemnych uczuć. O Twoim doświadczeniu tego stanu decyduje poziom rozwoju świadomości.

***

Samotność nie jest tym samym, co osamotnienie. Jest wyborem podróży w głąb siebie.
Osamotnienie, to nierzadko dramat człowieka, który identyfikuje się z własnym ego i żyje w świecie iluzji, a więc czasem doświadcza pozytywnych uczuć, czasem negatywnych. Uczucia skrajnie negatywne, to często droga do depresji.
To wszystko jest charakterystyczne dla życia w świecie dualizmu.

Czytaj dalej...
30 Maj

Rozwój DCCXVI

 • 30 maj 2020 |
 • Dział: 2020

Dusza, to czysta Energia, wieczna i nieskalana. Ciało, umysł, inteligencja i ego służą zamanifestowaniu potencjału Duszy poprzez doświadczenie. Uwarunkowanie Duszy polega na jej identyfikacji z ego i pozostałymi narzędziami. Przebudzenie, to proces, w którym zaczynamy postrzegać siebie jako Duszę i odczuwać różnicę pomiędzy identyfikacją z ego, a tożsamością duchową w odczuwaniu.

***

Przebudzenie nie zmienia świata zewnętrznego, ale stosunek człowieka do siebie i innych. Człowiek potrafi oddzielić to, co Rzeczywiste od wytworów umysłu i widzi, że wieczność jest była i będzie tu i teraz. Rzeczywiste Jest, a on sam Tym Jest. TAT TWAM ASI.

Czytaj dalej...
29 Maj

Rozwój DCCXV

 • 29 maj 2020 |
 • Dział: 2020

Boska Prawda Jest. Oznacza to byt, czyste istnienie. Najpełniej Boską Prawdę wyraża Cisza, która emanuje przez oczyszczoną z sił natury materialnej, Duszę. Istota taka znajduje się wówczas w procesie opuszczenia tego wymiaru poprzez wniebowstąpienie. Człowiek, jako uwarunkowana Dusza poprzez rozwój zmierza do urzeczywistnienia tej Prawdy, transformując siebie samego, swój ogląd Rzeczywistości i to, kim w istocie swej jest.

***

Medytacja, to odczucie Ciszy. Czasami pojawiają się myśli, obrazy, niekiedy emocje. Jeśli nie koncentrujesz uwagi na nich, one płyną... Ty trwasz w Ciszy. Cisza Jest. Wszystko, co pojawia się i znika jest puste, pozbawione substancji, dopóki nie zasilisz tego energią uwagi.

***

Jeśli człowiek nie potrafi zarządzać poziomem mentalnym czy emocjonalnym, wciąż jest "wyrywany" z Ciszy przez okoliczności zewnętrzne. Stąd praktyka medytacji bez równoczesnego podnoszenia energii na poziomie emocji i mentalu, to krążenie w labiryncie.

Czytaj dalej...
28 Maj

Rozwój DCCXIV

 • 28 maj 2020 |
 • Dział: 2020

Rozwój uwarunkowanej Duszy, to droga od identyfikacji z ciałem, do identyfikacji z Duchem. To podróż odkrywająca w doświadczeniu potencjał twórczy Duszy. To poszerzanie wiedzy i wzrost poziomu wibracji Energii uwarunkowanej Duszy, aż do pełnej integracji z Duchem. To film, który reżyserujemy sami w oparciu o cechy wewnętrzne, preferencje i przekonania.

***

Dusza jest wieczna i nieśmiertelna. Jest. Uwarunkowanie poprzez siły natury materialnej wybiera, aby doświadczać potencjału twórczego. Przejawia go świadomie, lub nie, co zależy od jej rozumienia siebie i otoczenia, czyli poziomu rozwoju świadomości.

***

Ego jest narzędziem - wtórną tożsamością Duszy. Dzięki niemu Dusza może przejawiać się. Ego nie jest problemem. Problemem jest żądza, której korzenie tkwią w niskim poziomie rozwoju świadomości. Na tym poziomie ludzie rozpoznają w sobie odrębne byty i traktują się zgodnie z tym, co widzą i rozumieją.

Czytaj dalej...
27 Maj

Rozwój DCCXIII

 • 27 maj 2020 |
 • Dział: 2020

Pomiędzy Ciszą i Ciszą istnieje iluzja, którą jako uwarunkowane formy nazywamy życiem.
Wiedza, iż Bóg jest Nicością, w której istnieje całość potencjału nie wystarczy do urzeczywistnienia tej Prawdy. Jest droga wzrostu: od identyfikacji z formą do doświadczenia jedności z Ciszą. Od doświadczenia jedności z Ciszą do stanu czystego Bytu.

***

Życie, to proces, w którym odkrywamy i doświadczamy potencjału Ducha.

***

Większość wcieleń upływa na nieświadomej kreacji. Żyjemy obserwując innych, tych, których traktujemy jak autorytety. Istotne są wnioski, które płyną z doświadczeń i ich wykorzystanie w kolejnym własnym wyborze. Nieświadomy rozwój wiąże się z identyfikacją z ego. Postrzegamy siebie jako odrębne byty i dokonujemy wyborów zgodnie z wiedzą świata zmysłów. Kiedy odkryjemy wartość miłości w rozwoju, wówczas szybko wzrastamy w wiedzę o sobie i poziom wibracji, które warunkują dostęp do Prawdy o naszej duchowej tożsamości, o jedności wszystkich i wszystkiego. Wówczas nasze postrzeganie i działanie ulegają diametralnej zmianie. Wynika ona ze zmiany sposobu, w jaki widzimy siebie i wszystko, co Jest.

Czytaj dalej...
26 Maj

Rozwój DCCXII

 • 26 maj 2020 |
 • Dział: 2020

Celem ludzkiego życia jest rozwój uwarunkowanej Duszy. Przez wiele wcieleń nasz rozwój przypomina sen, jest całkowicie nieświadomy. Kiedy w ramach naszego codziennego tworzenia korzystamy z Energii Miłości, nasz rozwój rozumiany jako wzrost świadomości, przyspiesza. Wzrastamy w lepsze rozumienie siebie, swego świata i rzeczywistości. Wzrastamy również energetycznie. Doświadczenie tworzone na bazie Miłości przybliża nas do Jedności z Duszą. Zaczynamy dostrzegać w odczuciu, że wybory płynące z serca, niosą spokój, satysfakcję, a czas w trakcie ich trwania, zatrzymuje się. To informacja dla nas, że jesteśmy w stanie integracji z Duszą. Im więcej takich doświadczeń, tym szybciej wzrastamy, tym spokojniejszy nasz świat, tym radośniejszy dzień. Odkrywanie naszej prawdziwej tożsamości, to proces, w którym samoobserwacja i wnioskowanie są istotnymi czynnikami wspierającymi wzrost. Bóg, jego wizerunek wraz z naszym rozumieniem siebie i świata, również ulega zmianie. Zaczynamy dostrzegać Jego Istotę we wszystkim, co Jest, a to, co zwiemy światem, jako iluzję, wynik twórczości umysłu na różnych poziomach rozumienia. Nie przeszkadzamy innym w ich wzroście, ale wspieramy, bowiem widzimy i odczuwamy ciągłość wszelkiego Życia.

Czytaj dalej...
25 Maj

Rozwój DCCXI

 • 25 maj 2020 |
 • Dział: 2020

Dotykasz Boga zawsze... świadomie lub nieświadomie. Patrząc w oczy drugiego człowieka, na drzewo, zabawę dziecka, słońce na niebie, gwiazdy. To manifestacja różnych wibracji tej samej Energii Boskiego Ducha. Rozwój człowieka w świecie zmysłów prowadzi do przebudzenia na swą Boską Naturę. Nie oznacza to jednak Jedności w doświadczeniu, bowiem życie nasze jako uwarunkowanej świadomości trwa dalej. Różnica polega na wyborach, które niosą stały wzrost poziomu energii na wszystkich poziomach Twojej istoty. Wniebowstąpienie finalizuje podróż w świecie zmysłów transformacją do czystej Światłości w dosłownym tego słowa znaczeniu.

***

Bóg Jest wszystkim, co Jest. Pamięć o Bogu jest funkcją osobowego umysłu, czyli ciała mentalnego Pola Energii Człowieka. Świadomość - Jestem jest zintegrowana z umysłem Boskim, umysłem fundamentalnym, który Jest Obserwatorem, jest Boskością w człowieku.

Czytaj dalej...
24 Maj

Rozwój DCCX

 • 24 maj 2020 |
 • Dział: 2020

Rozwój to proces wzrastania. Nasienie drzewa zawiera cały jego potencjał, choć jest niewielkie w swej objętości. Potrzeba jednak wielu lat, zmienności czynników atmosferycznych, ludzkich czy jego własnej siły, by wyrosło na silną istotę. Jego wzrost można również podzielić na etapy, które posiadają swoje własne cechy. Podobnie jest z rozwojem uwarunkowanej świadomości.

***

Życie jest wielkim darem Najwyższego Stwórcy. Problemem jest sztuka tworzenia życia - umiejętność kreacji która wymaga spełnienia określonych warunków.

***

Aby Dusza mogła doświadczać (aromatu kwiatów, rozkoszy frazy muzycznej, dotyku miłości czy smacznych owoców) musi posiadać narzędzia. Tymi narzędziami są: ciało, ego, umysł i inteligencja. W rozwoju duchowym nie chodzi o ucieczkę z ziemskiego piekła, ale naukę tworzenia na poziomie świata zmysłów. W wyższych światach, istoty opanowały do perfekcji umiejętności dotyczące twórczości swego świata. Ziemianie dopiero w tej sztuce czynią pierwsze kroki. Przeszkodą w przyswajaniu wiedzy i praktycznym jej wykorzystaniu jest żądza.

Czytaj dalej...
23 Maj

Rozwój DCCIX

 • 23 maj 2020 |
 • Dział: 2020

Kiedy kochasz i możesz wyrażać swoje serce, nie masz powodów do zazdrości. Jesteś pochłonięty twórczością, zjednoczony z Duszą. Rozumiesz, że każdy człowiek ma swój własny skarb, indywidualny potencjał twórczy, który wyrażony, cieszy i uzdrawia, rozwija i integruje z wyższymi wibracjami. Tam, gdzie człowiek tworzy na bazie Zasady Jedności, rywalizacja jest nonsensem. Czy Duch może rywalizować z Duchem, z samym sobą? Wszystko jest uwarunkowane, również postrzeganie człowieka przez człowieka. Wszystko warunkuje poziom rozwoju świadomości i wysokość wibracji.

***

Prostota, to atrybut kochającego serca. Kiedy kochasz, odczuwasz Miłość w sercu, możesz ją wyrażać lub nie. Nie potrzebujesz spekulować, mataczyć, manipulować. Czujesz Miłość i to odczucie jednoczy Cię z Twoją Boską Naturą, czyni Ciebie wolną istotą, bowiem dostrzegasz, że to, co człowiek nazywa życiem, toczy się pomiędzy Ciszą, która jest Boską Nicością, a Miłością, która jest wszystkim, co czujesz.

Czytaj dalej...
22 Maj

Rozwój DCCVIII

 • 22 maj 2020 |
 • Dział: 2020

Ziemia w wymiarze 3D to miejsce intensywnego odkrywania potencjału Duszy poprzez doświadczenie. Wiedza ułatwia podróż. Miłość nadaje koloru i sensu oraz prowadzi do integracji z Ciszą Duszy. To film, w którym każdy jest reżyserem dla siebie samego, Stwórcą swego świata.

***

Dusza pragnie siebie doświadczyć. Potrzebuje do tego ciała, umysłu, ego i inteligencji. To są energie pośredniczące dzięki którym wyobrażenie zostaje zamanifestowane w świecie zmysłów.

***

Ciało fizyczne umożliwia doświadczenie w świecie zmysłów. Piękno obrazu, harmonia dźwięków, aromat kawy czy rozkosze podniebienia, to tylko przykłady bogactwa tego poziomu. Problem na tym poziomie tkwi w ludzkiej żądzy, a nie przestrzeni zmysłowego doświadczenia.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS