Witaj na blogu!

20 Kwi

Rozwój DCLXXVI

 • 20 kwiecień 2020 |
 • Dział: 2020

Uwarunkowana Dusza podlega wpływom niższych wibracyjnie sił natury materialnej: dobroci, pasji i ignorancji. W zależności od ludzkich wyborów, człowiek tworzy w harmonii z guną odpowiadającą zespołowi cech, które wcześniej ukształtował. Człowiek tworzący w harmonii z guną pasji bez odczucia Miłości, rozwija często bardzo niekorzystne cechy osobowości, które stanowią jego osobisty filtr postrzegania rzeczywistości. Tworzy zatem według tego, co dostrzega jako własną prawdę. Jego twórczość ma destrukcyjny wpływ na otoczenie i jego własne życie. Miłość otwiera człowieka na twórczość w gunie dobroci. Skutkiem tego jest zespół szlachetnych cnót, które stanowią filtr postrzegania takiej istoty i warunkują jego twórczość - ziemski raj.

***

Realizacja w gunie materialnej natury zwanej dobrocią, to kreacja serca. Skutkiem takiej kreacji są szlachetne cnoty: mądrość, piękno, humanitaryzm, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość, odwaga i wiele innych. To filtr postrzegania i tworzenia w świecie materialnym. Guna dobroci, to droga do uwolnienia spod wpływu sił materialnej natury.

Czytaj dalej...
19 Kwi

Rozwój DCLXXV

 • 19 kwiecień 2020 |
 • Dział: 2020

Istnieje wiele poziomów, z których czerpiemy wiedzę poprzez wizje, dzięki otwartej czakrze trzeciego oka - Adżni. Najwyższe poziomy Ciszy są otwarte dla istot, które mają rozbudowaną czakrę serca. To nie Adżni czakra czy szyszynka decydują o poziomie, z którego człowiek otrzymuje wizje, ale jego otwarte na miłość, serce.
Prawda Absolutu jest jedna, ale dla uwarunkowanej świadomości, istnieje nieskończona ilość prawd. Prawda uwarunkowanej świadomości ewoluuje wraz z nią samą. Im bliżej integracji ze Światłem Duszy, tym bliżej Prawdy Absolutu.

***  

Wiedza jest nieskończona. Dostęp do wiedzy zdeponowanej w Powszechnym Polu Energetycznym jest uwarunkowany poziomem osobistej wibracji. Miłość w odczuciu rezonuje z wiedzą w PPE zintegrowaną z Miłością Uniwersalną na tym poziomie według zasady: Podobne Przyciąga Podobne.

Czytaj dalej...
18 Kwi

Rozwój DCLXXIV

 • 18 kwiecień 2020 |
 • Dział: 2020

Rozwój dziecka może pomóc w zrozumieniu, czym jest rozwój świadomości człowieka.
Identyfikacja z ciałem fizycznym, jako jedyną tożsamością, warunkuje wybory opcjonalne z rozumieniu siebie jako odrębnego bytu. Kiedy dzięki licznym doświadczeniom dostrzegamy, że odrębność człowieka od człowieka wynika z naszej percepcji zmysłowej, próbujemy odkryć nieznane, to, co znajduje się ponad światem zmysłowego postrzegania i doświadczania. Jedni podążają za otwartym w procesie rozwoju osobistego, trzecim okiem, inni dostrzegają konieczność włączenia do świadomego rozwoju, uczuć. Dopóty, dopóki nie doświadczamy jedności wszystkich i wszystkiego, nasz rozwój jest dysharmonijny. Kiedy poczujemy jedność, uzyskujemy pewność naszej jedności ze Źródłem. Wówczas zmienia się diametralnie nasze doświadczenie i życie. Dopóki jedność jest koncepcją czy informacją, nasze wybory są niespójne, a słowa pozbawione wewnętrznej mocy.

Czytaj dalej...
17 Kwi

Rozwój DCLXXIII

 • 17 kwiecień 2020 |
 • Dział: 2020

Czym jest pozorna równowaga?
Obserwowałam ludzi, którzy korzystali z medytacji jako narzędzia przywracającego równowagę. Owszem. Potrafili zachować spokój w różnych sytuacjach, ale pod powierzchnią spokoju, zalegał emocjonalny gruz. Często jego źródło było karmiczne. Ludzie ci nie uwolnili swoich blokad. Oni je przykryli i po pewnym czasie praktyki, byli ich całkowicie nieświadomi. Blokady te ujawniły się pod postacią chorób lub innych przykrości w ludzkim doświadczeniu.

***

Dwadzieścia lat temu, świat obiegła smutna wiadomość, ciężka choroba Dalej Lamy. Przywódca Tybetu medytował wiele godzin dziennie, przez wiele lat, co nie uchroniło go przed chorobą nowotworową. Kilkanaście lat później na raka umiera mistrzyni zen, moja znajoma. Medytacja, to narzędzie do zastosowania z korzyścią dla każdego poziomu rozwoju. Nie zastąpi jednak kreacji dzięki której doświadczamy i rozwijamy cechy osobowości. Cechy te warunkują sposób widzenia i doświadczenia siebie, a więc poszerzenia postrzegania- element rozwoju świadomości.

Czytaj dalej...
16 Kwi

Rozwój DCLXXII

 • 16 kwiecień 2020 |
 • Dział: 2020

To, co nazywamy światem jest uwarunkowane poziomem rozwoju człowieka. Na poziomie ciała fizycznego, poziom rozwoju świadomości odzwierciedla liczba chromosomów. I tak: dla I poziomu rozwoju świadomości, liczba chromosomów wynosi 42+2, dla II poziomu rozwoju (współczesnych ludzi) 44+2, dla poziomu, do którego ludzka rasa aspiruje 46+2. Liczba chromosomów odzwierciedla naszą soczewkę postrzegania Jedynej Rzeczywistości, a chromosomy, naszą wiedzę doświadczalną na jej temat.
Im bardziej harmonijny i świadomy rozwój, tym więcej satysfakcji w doświadczaniu siebie. Świadomy rozwój wiąże się z wiedzą o sobie na poszczególnych etapach własnego uwarunkowania. Niektórzy ludzie usiłują "przeskoczyć siebie". Wydaje im się, że sama wiedza i umiejętność inteligentnego nią operowania odzwierciedlają poziom rozwoju świadomości. Z mojej perspektywy, niekoniecznie. Wysoki poziom rozwoju intelektualnego, niekoniecznie koresponduje z wysokim poziomem rozwoju świadomości. Boskie Światło świeci przez soczewkę postrzegania. Im jest szersza, tym intensywniej świeci.

Czytaj dalej...
15 Kwi

Rozwój DCLXXI

 • 15 kwiecień 2020 |
 • Dział: 2020

Najtrudniej człowiekowi zrozumieć, że stan zwany bytem, jest bazą dla jego istnienia. Nie trzeba niczego robić, aby być. W samym czystym istnieniu jest spokój, błogość, mądrość, miłość. Co zatem stoi na przeszkodzie w doświadczeniu tego stanu?
Żądza, a wraz z nią brak akceptacji dla tego, co już jest.
Brak łączności z sercem, a wraz z tym, zagubienie w plątaninie informacji generowanych przez świat zewnętrzny.
Niepokój, a wraz z tym uczuciem, nieustanny galop, ucieczka od odczuwania siebie we wszelkie formy uzależnienia.
Nie potrzeba zatem niczego, aby być. Trzeba tylko zrozumieć, że posiadanie czegokolwiek nie jest drogą do doświadczenia samego bycia, a wraz z nim wszystkiego, co się z tym wiąże.

Czytaj dalej...
14 Kwi

Rozwój DCLXX

 • 14 kwiecień 2020 |
 • Dział: 2020

Świat jest lustrem, w którym przeglądasz się każdego dnia. Czym jest sukces? Dla jednego, możliwością wyrażania własnego potencjału i cieszenia się tym bez względu na ocenę świata zewnętrznego. Jeśli tworzysz w harmonii z siłą dobroci, twoje wartości - proste życie i wzniosłe myślenie są odległe od tego, co stanowi o sukcesie współczesnego człowieka - pieniądze władza, design, splendory, wysoka technologia. Z perspektywy istoty hołdującej wartościom współczesności, człowiek rozwijający się na bazie guny dobroci jest nikim. Inną stroną tego medalu jest to, że realizacja na bazie guny dobroci prowadzi na wprost do jedności ze wszystkim, co Jest, a realizacja w obowiązującej powszechnie gunie pasji, może prowadzić do ignorancji lub do przewartościowania swego życia i dalszego rozwoju w gunie dobroci.

Czytaj dalej...
13 Kwi

Rozwój DCLXIX

 • 13 kwiecień 2020 |
 • Dział: 2020

Istnieje tylko Bóg, Absolut, Nicość, która poznaje Siebie na wielość sposobów, również w stworzonych samoświadomych formach. Każda samoświadoma forma ewoluuje od świadomości siebie, jako odrębnego bytu poprzez Świadomość jedności ze wszystkim, co Jest. Podróż ta wymaga ukształtowania wielu szlachetnych cnót, w tym odwagi. To bardzo osobista podróż i choć dysponujemy tymi samymi narzędziami, każdy odkrywa swą Boska Naturę inaczej. Proces stawania się Bogiem, czyli powrotu do Źródła niesie ogrom informacji o samym Źródle na każdym poziomie urzeczywistnienia. Nie można go "przeskoczyć", ale można wesprzeć istoty podążające do jedności. Wiedza, którą uzyskaliśmy w toku własnej podróży może inspirować i motywować innych.

Czytaj dalej...
12 Kwi

Rozwój DCLXVIII

 • 12 kwiecień 2020 |
 • Dział: 2020

Bóg, Nicość, To wszystko, co Jest. Celem Jego manifestacji jest pragnienie poznania Siebie. Poznanie to dokonuje się przez osobistą manifestację, jak również przez istoty, które stworzył i obdarował pewnym rodzajem autonomii. Do tych istot należą ludzie. Możliwość tworzenia jest najwspanialszym darem dla człowieka, z którego on sam nie potrafi skorzystać. To, co tworzy niesie ból jemu samemu, jak i cierpienie innym. Sztuka tworzenia jest pilną potrzebą człowieka, ażeby nie zniszczył wszystkiego, co wokół i siebie samego. Wiedza, to baza do zmiany. Wielu ludzi zaślepionych pychą wierzy, że ich skromne informacje, często zassane od innych, wystarczą. Wystarczy popatrzeć na skutki ludzkiej działalności, aby oszacować miejsce rozwoju człowieka. Smutny to obraz, ale w pełni odpowiada realnemu poziomowi ludzkiego rozwoju...
Bóg służy człowiekowi, poprzez Miłość i wiedzę. Gdyby ludzie korzystali z tych darów ich świat byłby rajem.

Czytaj dalej...
11 Kwi

Rozwój DCLXVII

 • 11 kwiecień 2020 |
 • Dział: 2020

Dusza w świecie fizycznym jest uwarunkowana przez siły materialnej natury: dobroć, pasję i ignorancję. To uwarunkowanie wynika z identyfikacji Duszy z ego. Uwarunkowana Dusza znajdująca się pod wpływem siły ignorancji błądzi w świecie niskich wibracji ciemnej strony mocy. Szaleństwo, gniew, wściekłość, złość, bezduszność i bezwzględność, zawiść i zazdrość "regulują" jej życie w społeczeństwie. Jeśli równocześnie taka istota rozwinie intelekt i spryt, dysponuje inteligencją, krzywda i cierpienie stają się udziałem istot, które kreują w jej przestrzeni Rzeczywistości. Tylko człowiek który posiada silną osobowość może bez większego uszczerbku przetrwać taki sposób współistnienia. Na przeciwnym biegunie jest siła dobroci. Istoty, które korzystają z jej obecności, otrzymują inspiracje od Duszy Najwyższej, która mieszka w ich sercu. Dzięki temu tworzą i szybko ewoluują aż do całkowitego uwolnienia spod wpływu sił materialnej natury. Tym samym opuszczają przestrzeń 3D i nigdy nie powracają. Dalsza ewolucja tych istot przebiega w 4D.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS