Witaj na blogu!

30 Kwi

Rozwój DCLXXXVI

 • 30 kwiecień 2020 |
 • Dział: 2020

Uwarunkowana Dusza - świadomość doświadcza zgodnie z własnym wyborem tudzież z wyborami tych, którzy współtworzą daną przestrzeń w Jedynej Rzeczywistości. Gra wiele ról, od żebraka począwszy na władcy, skończywszy. Wszystkie doświadczenia poszerzają jej wiedzę o potencjale twórczym, do którego posiada dostęp, co oznacza rozwój. Opcjonalny rozwój zakłada wykorzystanie wszystkich poziomów własnej istoty, których jest świadoma w celu energetycznego wzrostu, a tym samym, poszerzenia okna własnej wolności. Wielu ludzi myli rozwój świadomości z programowaniem podświadomości zgodnie z własnymi oczekiwaniami. Ale rozwój, to odkrywanie nowych elementów kosmicznego tortu, swego potencjału i urzeczywistnianie tegoż w ramach swej ekspresji twórczej. Miłości nie można zaprogramować. To stan świadomości, którego doświadczamy kiedy serce jest wolne od żądzy, a w umyśle panuje Cisza.

Czytaj dalej...
29 Kwi

Rozwój DCLXXXV

 • 29 kwiecień 2020 |
 • Dział: 2020

Dusza jest Pierwotną tożsamością, zintegrowaną z Bogiem. W celu poznania Siebie poprzez szczególny eksperyment, czyli doświadczenie, otrzymuje narzędzia do realizacji tego przedsięwzięcia: umysł, inteligencję, ego i ciało. Sceną doświadczenia zarządzają niższe Energie Najwyższej Osoby Boga: dobroć, pasja i ignorancja. Dzięki tym siłom Dusza odgrywa wiele ról w teatrze życia, zanim dotrze do zrozumienia, kim w istocie swej Jest. Kiedy poczuje Ciszę w sobie, podróż nabiera tempa. Inspiracje z wyższych wibracji uzyskane przez intuicję na bazie Energii Miłości, służą do tworzenia ziemskiej rzeczywistości i doświadczenia siebie na coraz wyższym poziomie urzeczywistnienia. Integracja z najwyższą dostępną w tym wymiarze Boską wibracją, kończy podróż na tym poziomie.

Czytaj dalej...
28 Kwi

Rozwój DCLXXXIV

 • 28 kwiecień 2020 |
 • Dział: 2020

Bóg jest wszystkim, co Jest, co oznacza, że poza Nim istnieje jedynie iluzja. W każdym ludzkim sercu jest obecny, jako Dusza Najwyższa. Jeśli człowiek zrozumie role uczuć i Miłości, odkryje tym samym mapę podróży do domu Ojca. Drogowskazem będzie wiedza płynąca na bazie Miłości. Trudno w to uwierzyć patrząc na współczesny świat, w którym miłość kojarzy się z seksem, a podróżujący skupieni są na wartościach świata zewnętrznego, ale tak wygląda ewolucja człowieka. Najpierw rozwój w oparciu o zmysły - świat zewnętrzny, potem edukacja zwrócona jest na poznanie - świat wewnętrzny. W finale zrozumienie swej Boskiej natury i natury iluzji.

***

Poziom rozwoju uwarunkowanej świadomości wyznacza wartości, które ludzie identyfikują z własnymi potrzebami. Im wyższy poziom rozwoju społeczności, tym mniejsze zainteresowanie oferta zewnętrzną, a większe, rozwojem wewnętrznym. Wysoko rozwinięte istoty rozwijają zespół szlachetnych cnót świadomie, wiedzą bowiem, że to właśnie owe cechy decydują o sposobie postrzegania Jedynej Rzeczywistości, a zatem i realizacji nowych koncepcji poznania.

Czytaj dalej...
27 Kwi

Rozwój DCLXXXIII

 • 27 kwiecień 2020 |
 • Dział: 2020

Ego nie jest chorobą, ale narzędziem, z którym człowiek na pewnym etapie rozwoju identyfikuje swoją tożsamość. Niebezpieczeństwem tej identyfikacji jest rozwój poprzez żądzę. To żądza jest źródłem ludzkiego cierpienia. Właściwe wykorzystanie ego wynika z wiedzy i obserwacji siebie. Na obecnym poziomie rozwoju człowieka, istotne są emocje, ich świadomy rozwój jako źródła informacji do wykorzystania. Wielu ludzi nie rozumie tej potrzeby i podejmuje wiele prób manipulowania sobą dla ich stłumienia, separacji czy wręcz odrzucenia siebie jako istoty posiadającej uczucia. To błąd, za który płacimy wysoką cenę. Wystarczy spojrzeć na świat - lustro w której przegląda się ludzkość.

Czytaj dalej...
26 Kwi

Rozwój DCLXXXII

 • 26 kwiecień 2020 |
 • Dział: 2020

Istnieje tylko Jeden Duch, który poznaje siebie w swoim stworzeniu. Zatem każda istota jest jedną z wielu Jego perspektyw. Rozwój uwarunkowanej świadomości odkrywa w doświadczeniu nowe pokłady wiedzy. Korzystając z nich poszerzamy ogląd siebie i rzeczywistości. Dopóki źródłem wiedzy jest otaczający świat, rozwijamy się w paśmie postrzegania przez zmysły. Jeśli wzrośniemy w mądrość, otwieramy się na serce i intuicję. Rozwój trwa nadal, ale odbywa się w wyższym paśmie wibracji. Finał, poznanie siebie, jako Boskiej Energii i wniebowstąpienie, które kończy cykl rozwoju w świecie samsary.

***

Trzy siły materialnej natury - dobroć, pasja i ignorancja, warunkują życie zamanifestowanej duszy. Identyfikacja Duszy z ego, umysłem, ciałem i inteligencją, warunkuje duszę. Kiedy wzrastamy w mądrość poprzez kolejne doświadczenia, coraz głębiej rozumiemy magię iluzji i zasady jej działania. Powrót do Boga, to droga oddzielania iluzji, która podlega zmianie od rzeczywistości, która po prostu jest.

Czytaj dalej...
25 Kwi

Rozwój DCLXXXI

 • 25 kwiecień 2020 |
 • Dział: 2020

Dusza jest czystą świadomością, Boskim potencjałem. Ego, z którym człowiek identyfikuje swoją tożsamość, to tylko narzędzie, dzięki któremu Dusza może doświadczać swego potencjału. Życie wtórnej osobowości - ego jest kontrolowane przez siły materialnej natury: dobroć, pasję i ignorancję. Osoba, która tworzy pod wpływem siły dobroci, podąża do Jedności z Duszą. W trakcie rozwoju, odkrywa w sobie szlachetne cechy, które stanowią elastyczne ramy jej podróży do jedności, a jednocześnie określają charakter doświadczeń. Tworzy poprzez Miłość, a skutkiem jej twórczości jest piękno i harmonia.

***

W świecie wartości człowieka kreującego poprzez gunę dobroci, najwyższym celem jest głębia samopoznania. Rezultaty zewnętrzne są bez znaczenia, ponieważ świat zewnętrzny, to dla takiej istoty jedynie lustro, w którym widzi postępy w rozwoju własnym, a nie miejscem, w którym realizuje swój aktorski potencjał, czyli to, co realizują istoty pozostające pod dominacją guny pasji. Punkt widzenia ewoluuje wraz z ludzką świadomością.

Czytaj dalej...
24 Kwi

Rozwój DCLXXX

 • 24 kwiecień 2020 |
 • Dział: 2020

Większość ludzi tworzy swoje doświadczenia na bazie przekonań ugruntowanych doświadczeniami. Przekonania są odpowiedzialne za cechy osobowości, które kształtuje w ramach doświadczeń. Cechy te, to okno postrzegania rzeczywistości, czyli skupienia uwagi na obszarze wyznaczonym przez cechy. Aby zmienić to, co widzisz, musisz zmienić siebie, a to jest największym wyzwaniem dla człowieka. Zmiany takie zachodzą bardzo wolno w świecie ludzi kreujących nieświadomie, bazujących w wyborach na chwiejnych emocjach i przekonanych, że to właśnie jest życie w harmonii z samym sobą, z własnym sercem. Świat tworzony na bazie takich przekonań, to chaos, miejsce konfliktów i wojen. Ażeby zmienić świat, trzeba zacząć od siebie, od Miłości do swego życia. Ale czym jest to "siebie"?
Wielu ludzi identyfikuje owo "siebie" z ego i w imię tak pojmowanej "miłości" inwestuje w "rozwój" traktując innych jak zabawki, których przeznaczeniem jest bycie użytecznymi. Tak rozwija się wielkie ego, które dopasowuje do własnej żądzy zewnętrzny świat. Z czasem zamyka się w swojej iluzji ograniczając do komunikacji z wybranymi osobami, które utwierdzają taka istotę o zasadności jego wyobrażeń i tego, co tworzy. Ilu jest takich ludzi? Wielu w świecie dominacji guny pasji, a więc ludzkiej żądzy. Pokój, na tym etapie rozwoju społeczności, to abstrakcja, bowiem świat wartości zewnętrznych wymaga posiadania pieniędzy, a te należą do niewielkiej ilości ludzi w całej populacji. Zmiana obrazu rzeczywistości jest uwarunkowana. Zmienić świat można jedynie poprzez zmianę siebie. Potrzeba otwartości, wiedzy, edukacji i czasu.

***

Czytaj dalej...
23 Kwi

Rozwój DCLXXIX

 • 23 kwiecień 2020 |
 • Dział: 2020

Umysł jest narzędziem... chwiejnym, niestabilnym, płochliwym i nieprzewidywalnym. Budowanie na tej bazie życia, nie gwarantuje ani szerszej perspektywy, ani głębi poznania. Jeśli pragniesz poznawać siebie, uczyń serce centrum własnej istoty. Dbaj o nie, a Miłość w odczuciu sprawi, że uzyskasz najpiękniejsze inspiracje do własnej twórczości, dostęp do cennej wiedzy, a Twój umysł wypełnią "złote" myśli w sposób naturalny i trwały.

***

Kiedy umysł zasiedlają najwyższe wibracyjnie myśli? Z mojej perspektywy, kiedy kochasz. Kobietę, mężczyznę, słońce i gwiazdy, piękno natury i swoje działanie. Kiedy potrafisz rozkoszować oczy obrazem, a uszy, dźwiękiem. Kiedy doceniasz obecność ciała i rozkosz dotyku. Kiedy fascynuje Ciebie życie. Kiedy zaglądasz za zasłonę intuicji i odkrywasz niezmierzone pokłady nowej wiedzy, do wykorzystania w ograniczonym świecie zmysłów.

Czytaj dalej...
22 Kwi

Rozwój DCLXXVIII

 • 22 kwiecień 2020 |
 • Dział: 2020

Bóg jest wszystkim, co Jest. Jako Najwyższy Stwórca tworzy i poznaje Siebie poprzez swoje dzieło. Cała kosmiczna manifestacja włącznie ze świadomymi formami życia, które dysponują autonomią w ramach tworzenia jest Jego dziełem i służy poznaniu. Każda samoświadoma istota posiada aspekt twórcy. Oznacza to, że może tworzyć i w twórczości poznawać swój potencjał. Jakościowo jest identyczna z Boska Energią, podobnie jak kropla w oceanie. Ilościowo posiada ograniczony dostęp do Jego zasobów. Uwalniając się spod wpływu sił materialnej natury, łączy się z jak kropla z oceanem. Staje się jednością z Nim. Istnieje wiele poziomów Ciszy, a tym samym, wiedzy, z których uwarunkowana Dusza korzysta w drodze do Jedności. Dostęp do poszczególnych poziomów warunkuje jej osobista wibracja. Nie intelekt, ale świadomość.

Czytaj dalej...
21 Kwi

Rozwój DCLXXVII

 • 21 kwiecień 2020 |
 • Dział: 2020

W strefie wolnej woli każda istota posiada przywilej stanowienia o sobie. Co to oznacza? Z mojej perspektywy autonomię, a tym samym prawo podejmowania decyzji zgodnych z własnym zrozumieniem swego życia i nadanie mu kierunku rozwoju w harmonii z rzeczywistością, z którą człowiek się identyfikuje. Bóg nie uszczęśliwia na siłę, ale kocha, a tym samym akceptuje to, co człowiek wybiera dla siebie. Tylko w ten sposób, czyli dzięki doświadczeniom, człowiek transformuje swoje przekonania.

***

Nikt za człowieka nie może dokonywać zmian w zakresie wyborów i doświadczeń. Świat wolnej woli, to przestrzeń bezwarunkowej akceptacji każdego wyboru, bowiem tylko wiedza płynąca z doświadczenia realnie transformuje ludzką świadomość.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS