Witaj na blogu!

31 Mar

Rozwój DCLVI

 • 31 marzec 2020 |
 • Dział: 2020

Religia w założeniu, to próba strukturyzacji wyobrażenia o świecie w którym żyjemy, tworzymy i doświadczamy i jego związku z nieskończonym i niepoznawalnym. Jednak ducha nie można strukturyzować. Jeśli dostrzegamy ten fakt, zaczynamy penetrację zawartości świata wewnętrznego. Jedni przez szóstą i siódmą czakrę, inni przez czwartą. Poszukujący przez umysł docierają do światów tworzonych przez myśl na subtelniejszych poziomach twórczych - świat astralu. Poszukujący przez serce docierają do jedności wszystkich i wszystkiego.

***

Z mojej perspektywy wiedza, to informacja - częstotliwość wibracji, którą odbiorca przetwarza na zbiór pojęć o otaczającej go rzeczywistości. Od poziomu rozwoju świadomości odbiorcy, a tym samym od poziomu wibracji jego jako całości duchowo-materialnej, zależy częstotliwość Powszechnego Pola Energii, z którego informacja zostaje pobrana. Określa to prawo "Podobne przyciąga Podobne". Zasięg warunkuje również dominująca czakra. Inny rodzaj informacji płynie przez trzecie oko, inny przez czwartą czakrę. Integracja serce - mózg, albo na subtelniejszym poziomie, Adżni i Anahata czakry, daje opcjonalny dostęp do koniecznej dla rozwoju adepta, informacji.

Czytaj dalej...
30 Mar

Rozwój DCLV

 • 30 marzec 2020 |
 • Dział: 2020

Każda wcielona Dusza podlega wpływowi sił materialnej natury. Nawet mistrz, który ujrzał swą Boską Naturę pozostaje pod wpływem guny, która dominuje w jego doświadczeniu, jeśli kreuje w tym świecie. Dusza nie czyni nic. Jest czystą świadomością, jak ekran w kinie.

Uwarunkowana Dusza zapomina o swej Boskości w świecie podlegającym wpływowi sił materialnej natury. Dzięki temu może budować swoją Boskość krok po kroku dokonując najwyższego z możliwych dla siebie, wyboru. Kiedy jej wibracja jako uwarunkowanej duszy wzrośnie do poziomu tej części duszy, która nie jest uwarunkowana i cały czas pozostaje w świecie Ducha, może się zintegrować w pełni.

Uwarunkowanie Duszy polega na jej dobrowolnej identyfikacji z tożsamością osobową w celu realizacji tego, czego bez narzędzi takich jak umysł, inteligencja, ciało i ego, uzyskać nie może. Pragnie szczegółowo poznać siebie w każdym z możliwych aspektów, stąd pomysł na kreację.

Uwarunkowana dusza pozostaje pod wpływem niższej od niej samej energii sił materialnej natury: dobroci, pasji i ignorancji. Rozwój prowadzi do uświadomienia sobie obecności tych sił i uwolnienia spod ich wpływu. Wpływ siły dobroci jest integralnie związany z kreacją serca.

Szlachetne cnoty, to skutek drogi rozwoju, gdzie dominuje guna dobroci, a wybory człowieka, bazują na Miłości w odczuciu.

Czytaj dalej...
29 Mar

Rozwój DCLIV

 • 29 marzec 2020 |
 • Dział: 2020

Dusza jest jednością z Bogiem. W zamanifestowanym świecie doświadcza zgodnie z uwarunkowaniem przez siły materialnej natury. W ten sposób poznaje siebie, swój potencjał w doświadczeniu. Kiedy uwarunkowana Dusza wzrośnie w energię i wiedzę, otwiera wrota swego serca na Miłość. Wówczas jej rozwój przyspiesza, bowiem Miłość jest biletem pierwotnym do czystej wibracji Duszy. Budowanie swego doświadczenia na bazie odczuwania Miłości prowadzi do wzrostu wibracji i zmiany rozumienia siebie i swego świata. Konsekwencją kreacji serca jest naturalne kształtowanie szlachetnych cnót, które stanowią o sposobie widzenia i są bazą do tworzenia swego świata. Integracja z Duszą jest uwarunkowana poprzez kreację serca.

Czytaj dalej...
28 Mar

Rozwój DCLIII

 • 28 marzec 2020 |
 • Dział: 2020

Ego jest puste. To uwarunkowana świadomość czyni jest wtórną tożsamością. Czyni to dla wyrażania siebie i poznania swego potencjału. Nie należy mylić ego, z żądzą. To żądza jest największym problemem tej przestrzeni tworzenia. To ona niszczy relacje, wszczyna konflikty, nigdy nie zaspokojona, manipuluje dla partykularnego zysku, zabija dla tak zwanej rozrywki. Jest autorką wszelkiej niegodziwości, kłamstwa, intryg, prawdziwą zabójczynią wiedzy i samorealizacji. Żądza dzieli ludzi, odgradza kobiety od mężczyzn, wprowadza podział społeczeństwa na lepsze i gorsze kasty, odpowiada za niesprawiedliwy podział dóbr i śmierć głodujących. To wszystko czyni żądza i umysł osobowy, który jest dla żądzy, narzędziem sprawczym. Kto ulega jej wpływowi, podąża drogą ciemnej strony mocy i niskich wibracji.

Czytaj dalej...
27 Mar

Rozwój DCLII

 • 27 marzec 2020 |
 • Dział: 2020

Każdego dnia zdajemy egzaminy: z miłości, mądrości, współczucia, odpowiedzialności za siebie i innych, uczciwości, odwagi czy sprawiedliwości. Każde doświadczenie ujawnia nam prawdę o nas, o miejscu własnego rozwoju, co umożliwia zmianę. Kogo, czego? Nas, a raczej przekonań, które stanowią dotychczasową bazę do tworzenia. Bez względu na okoliczności, pamiętajmy, że pochodzimy z tego samego ŹRÓDŁA i że ono samo mieszka w każdym ludzkim sercu. Wybierając Miłość integrujemy się ze Źródłem Życia, uzdrowienia i rozwoju własnego.

Czytaj dalej...
26 Mar

Rozwój DCLI

 • 26 marzec 2020 |
 • Dział: 2020

Bóg jest wszystkim, co Jest. Człowiek jest uwarunkowaną Duszą. Postrzeganie człowieka jest uwarunkowane poprzez cechy, które ukształtował karmicznie. Centrum każdej istoty stanowi Dusza Najwyższa, która jest przyzwalającym obserwatorem. Dusza, czyli świadomość posiada moc tworzenia siebie i swego świata. W ten sposób wzrasta energetycznie przez wcielenia. Wzrostowi poziomu wibracji towarzyszy odkrywanie kolejnych szlachetnych cnót. Realizacja w oparciu o szlachetne cnoty, to kreacja w gunie dobroci. Taki rodzaj realizacji wiąże się z kreacją serca i prowadzi do jedności z Duszą. Dalsze lekcje Duszy odbywają się w przestrzeni czwartego wymiaru. Prowadzą do całkowitego uwolnienia z formy. Świat pozbawiony formy, ale nadal z posiadającą indywidualną tożsamość Duszą, to przestrzeń piątego wymiaru. W świecie Ducha wszystko odbywa się zgodnie z poziomem wibracji i wyraża poprzez świętą geometrię dopóki posiadasz formę. Nie ma na Ziemi istot z piątego wymiaru, bowiem taka Dusza nie posiada formy.

Im bogatsza w szlachetne cnoty uwarunkowana Dusza, tym bliżej mu pełnej i uwolnieniu spod wpływu sił natury materialnej.

Czytaj dalej...
25 Mar

Rozwój DCL

 • 25 marzec 2020 |
 • Dział: 2020

Ego, to narzędzie, które służy do manifestacji subtelnej Duszy w świecie gęstej energii. Dopóki człowiek identyfikuje się z ego, jako własną tożsamością, dopóty tkwi w iluzji świata zmysłów.

Ego, czyli wtórna tożsamość Duszy, to narzędzie. Umożliwia Duszy poznanie swego potencjału w świecie zmysłów.

***

Umysł osobowy to sztuczny konstrukt - narzędzie do manifestacji potencjału Duszy. Istotnym jest odróżnienie Duszy od jej narzędzi. Umysł różnicujący, albo jak mówią buddyści, umysł fundamentalny jest Boskim obserwatorem, którzy przyzwala na kreację umysłu osobowego. Umysł osobowy i zmysły tworzą w świecie iluzji. Uwarunkowana Dusza identyfikuje się z umysłem osobowym i doświadcza zgodnie z jego wyborem w świecie zmysłów.

***

Umysł człowieka, to narzędzie dla uwarunkowanej Duszy. Jeśli kooperuje z sercem, tworzy piękno i dobro.

Czytaj dalej...
24 Mar

Rozwój DCXLIX

 • 24 marzec 2020 |
 • Dział: 2020

Kiedy odczuwasz Miłość do siebie i świata, wówczas z łatwością i przyjemnością tworzysz wysokowibracyjną dietę, ćwiczysz, by utrzymać przepływ energii i zachować wysokie wibracje ciała, zarządzasz z mądrością własnym umysłem i emocjami. W ten sposób przybliżasz się do odczucia Ciszy Duszy w sobie. Koncentrując się na Ciszy, w naturalny sposób integrujesz z wysoką wibracją Duszy. Towarzyszy temu błogość, poszerzone postrzeganie i intensywny przepływ energii.

***

Cisza w odczuciu (nie należy mylić że stanem bezmyślności), prowadzi do savikalpa i nirvikalpa samadhi. Odkrycie Prawdy o pierwotnej tożsamości, zmienia obraz rzeczywistości. Nasz wzrok coraz częściej wędruje w głąb swej wewnętrznej istoty.
W rozwoju ważna jest uczciwość wobec siebie i zrozumienie. Jeśli człowiek medytuje i nie przybliża go ta praktyka do stanu świadomości, którego doświadczyć pragnie, oznacza to, że bazą do wyboru jest żądza duchowa. To subtelna forma żądzy szybkiego uzyskania celu duchowego. Droga cierpienia.

Czytaj dalej...
23 Mar

Rozwój DCXLVIII

 • 23 marzec 2020 |
 • Dział: 2020

Gniew, to energia zniszczenia ciemnej strony mocy, wyraz oddziaływania siły ignorancji - najniższej wibracyjnie siły materialnej natury. Prowadzi do destruktywnych zachowań i samozniszczenia.

Dzisiaj usunięto mnie z grupy zrzeszającej fanów Stuarta Wilde. Przyczyna? Jednej z byłych administratorek "nie podobały się" moje posty. Posty, które są channelingiem, najwyższych częstotliwości do których dociera Miłość, emanowały wysoką wibracją Światła. Pod wpływem Światła gniew, wściekłość i złość, którą kobieta ukrywała na poziomie podświadomości, ujrzały światło dzienne. Agresja i atak na mnie dopełniły przykrych dla mego serca, okoliczności.
Zamiast zapytać, co może z tymi emocjami zrobić, wziąć za swoje emocje odpowiedzialność, zdopingowała obecnych administratorów grupy do usunięcia mnie. Taki rodzaj rozumienia, to droga donikąd. Gniew, to śmiercionośna energia. Niszczy najpierw człowieka wyrażającego gniew, potem, wszystkich wokół. Wniosek: praca nad emocjami, to konieczność dla dalszego wzrostu w rozwoju świadomości.

Czytaj dalej...
22 Mar

Rozwój DCXLVII

 • 22 marzec 2020 |
 • Dział: 2020

Umysł osobowy, to narzędzie do pozyskiwania wiedzy i tworzenia doświadczeń na etapie rozwoju poprzez zmysły. Jest chwiejny ze swej natury. Umysł fundamentalny jest obserwatorem, narzędziem Duszy Najwyższej w człowieku. Człowiek posługujący się umysłem osobowym żyje w świecie zmysłów. Kiedy odkryje Miłość w odczuciu i połączy serce z umysłem, a następnie tworzy swoje doświadczenie na tej bazie, wzrasta. Na pewnym etapie tego wzrostu dostrzega, że posiada dwa umysły: osobowy i fundamentalny. Umysł fundamentalny jest przyzwalającym obserwatorem.

Integracja umysł - serce dokonuje się w czasie. To jest proces, który wymaga samodyscypliny, determinacji, konsekwencji, uporu, wytrwałości, cierpliwości, samoobserwacji, ciekawości itd.

Poziom rozwoju w oparciu o percepcję zmysłową, to cenny etap dzięki któremu możemy wzrosnąć do wyższego poziomu urzeczywistnienia, o ile wyborów dokonujemy poprzez umysł zintegrowany z sercem. Natura jest kopalnią wiedzy o możliwościach harmonijnego życia. Moje życie przeżyłam wśród bólu i niewyobrażalnego cierpienia bliskich mi istot w meandrach miejskiego życia. Kontakt z naturą, poza jednością z Ciszą był wytchnieniem dla ciężkości doświadczeń. Im częściej przebywasz wśród naturalnego piękna, tym bliżej Duszy jesteś.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS