Witaj na blogu!

29 Lut

Rozwój DCXXV

 • 29 luty 2020 |
 • Dział: 2020

Jaką rolę w procesie rozwoju pełni wiedza?

Z jakich źródeł wiedzy korzystasz w procesie własnego wzrastania?

Czy dostrzegasz związek pomiędzy odczuciem Miłości, a możliwością korzystania z wielu źródeł wiedzy służącej Twojemu rozwojowi?

Dlaczego Miłość w odczuciu jest drogą do rozwoju Mądrości?

Czytaj dalej...
26 Lut

Rozwój DCXXIV

 • 26 luty 2020 |
 • Dział: 2020

Czemu służą pozytywne emocje?

Na czym polega przydatność negatywnych emocji?

Jakie korzyści dla zdrowia i życia ludzkiego płyną z "wyposażenia" organizmu człowieka w negatywne emocje?

Czy istnieje korelacja pomiędzy rozwojem świadomości, a pozytywnymi emocjami?

Pozytywność czyni nas otwartymi. Pierwszą podstawową prawdą o pozytywnych emocjach jest to, że otwierają nasze serca i umysły, dzięki czemu stajemy się bardziej wrażliwi i twórczy.

Barbara Fredrickson

Dlaczego radosne doświadczenia służą poszerzaniu zasobów wiedzy i realnie przyczyniają się do rozwoju świadomości człowieka?

"Z kim się bawisz, tego nie zostawisz".
Czy dostrzegasz rolę pozytywnych emocji w tworzeniu więzi i relacji między ludźmi?

Czytaj dalej...
16 Lut

Rozwój DCXXIII

 • 16 luty 2020 |
 • Dział: 2020

Przestrzeń serca... Czym jest, z Twojej perspektywy?
Czy można w nią "wchodzić" i "wychodzić"?

Kreacja jest miernikiem poziomu rozwoju świadomości w różnych aspektach osobowości. Jest również wskazówką dotyczącą pochodzenia inspiracji, na bazie których tworzymy swoje doświadczenia. To informacja o nas dla nas. Rozwijająca się uwarunkowana świadomość wykorzystuje ją w harmonii z własnym odczuciem, poszerzając w ten sposób okno postrzegania rzeczywistości.

Czym jest informacja z poziomu mentalnego wobec Przestrzeni Serca?

W jaki sposób tworzymy labirynt iluzji?

Identyfikacja z koncepcją czy jej urzeczywistnienie? Co jest realnym źródłem transformacji i wzrostu poziomu osobistej wibracji?

Z czego wynika szacunek we wzajemnych relacjach?

Czytaj dalej...
11 Lut

Rozwój DCXXII

 • 11 luty 2020 |
 • Dział: 2020

Spójrz na siebie, na swoje wybory. Ujrzysz w nich system wartości, preferencji, priorytetów. Czy rzeczywiście są Twoje..? A może jedynie przylegają do Twoich realnych potrzeb i wyobrażeń dotyczących samorealizacji. Może utożsamiłeś się z cudzymi marzeniami i choć ich nie czujesz, trzymasz się zapożyczonej struktury, cudzego wzorca na życiowe doświadczenie. Konfrontacja niesie wiedzę. O nas dla nas, o ile pośpiech nie udaremni wewnętrznego rozeznania.

Być autentycznym...
Co to oznacza?

Czytaj dalej...
09 Lut

Rozwój DCXXI

 • 09 luty 2020 |
 • Dział: 2020

Czy dostrzegasz różnicę pomiędzy dzieleniem się prawdą swego doświadczenia, od manipulacji poprzez puste słowa?
Budda nazywał tę umiejętność umysłem różnicującym. Na pewnym etapie wzrostu wewnętrznego, wspiera przy dokonywaniu wyborów.

Ptak śpiewa, bo ma śpiew.

Tony de Mello
"Śpiew ptaka"

Co dla Ciebie oznacza to stwierdzenie?

Czy dostrzegasz zależność pomiędzy niską samooceną, a deficytem Miłości do siebie?

Czytaj dalej...
06 Lut

Rozwój DCXX

 • 06 luty 2020 |
 • Dział: 2020

Co najpełniej ujawnia intencje oraz realnie ukształtowane wewnętrzne cechy człowieka?

Można ofiarować jedynie to, czym się dysponuje.

Na czym, Twoim zdaniem, polega rozwój Serca?

Ból emocjonalny ujawnia się w bardzo różnorodnych okolicznościach, również przy próbie wejścia w medytację.
Kreatywność uwalniająca blokady emocjonalne wiąże się z działaniem w oparciu o intuicyjny wgląd własny.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS