Witaj na blogu!

30 Gru

Rozwój DCCCLXXVII

 • 30 grudzień 2020 |
 • Dział: 2020

Co oznacza pojecie rozwój świadomości? Z mojej perspektywy, wiedzę o naszej Boskiej Naturze poprzez urzeczywistnienie pomysłów, wizji, inspiracji. Krok po kroku. Etap po etapie.

***

Akceptacja siebie i miejsca własnego rozwoju pozwala na szybki wzrost, albowiem od akceptacji rozpoczyna się odrodzenie, a wraz z nim, wewnętrzna przemiana. Żądza władzy, pieniędzy, splendorów czy też duchowa żądza bycia w innym miejscu własnego wzrostu, to droga donikąd.

***

Preferencje są uwarunkowane poziomem rozwoju człowieka. Człowiek identyfikujący swoją tożsamość z osobowością, żyjący w świecie odrębności, posiada zespół cech, których realizacja dotyczy świata materialnego. Doświadczenia służą wzrostowi w wiedzę i energię. Kiedy dorośnie do zrozumienia swej duchowej natury, skupi się na pomnażaniu szlachetnych cnót. Na tym polega rozwój wewnętrzny. Wówczas atrakcje świata materialnego przestaną go bawić i interesować w sposób naturalny. Nikt nie może przeskoczyć siebie samego. Brak przygotowania wewnętrznego, a jednocześnie identyfikacja na poziomie intelektu z wyższym poziomem rozwoju, prowadzi po pewnym czasie do konfliktu z samym sobą i cierpienia. Miłość do siebie wyklucza takie sytuacje.

Czytaj dalej...
29 Gru

Rozwój DCCCLXXVI

 • 29 grudzień 2020 |
 • Dział: 2020

Świadomość Boska jest źródłem wszelkiego istnienia. Sposób manifestacji uwarunkowanej Duszy jest uzależniony od poziomu rozwoju świadomości. Tak więc, to, co człowiek wyraża, odzwierciedla to, kim jest w swej podróży do Światła. Szlachetne cnoty odzwierciedlają poziom rozwoju świadomości. Są produktem realizacji serca, skutkiem kreacji na bazie odczucia Miłości. Nie można ich "wyprodukować" przez manipulowanie swoim umysłem. Naśladownictwo ma krótkie nogi. Udawanie kogoś, kim się nie jest, wcześniej czy później finalizuje w doświadczeniu bólu i cierpienia. Dlatego człowiek powinien podążać zawsze w świetle latarni odczuć własnych bez względu na opinie czy osąd innych. Czy miłość porównuje? Miłość to zamiennik Mądrości. Człowiek mądry rozumie wielość dróg podążania i sposobów manifestacji Jedynej Rzeczywistości, Jedynej Prawdy. Miłość i Prawda, to „niezbędniki” w drodze do Jedności ze Światłem.

***

Szlachetne cnoty człowiek kształtuje od momentu, kiedy otwiera się na Miłość, zanim przebudzi się na swą duchową naturę. Po przebudzeniu nadal tworzy na bazie odczucia Miłości. Miłość otwiera jego Adżni na wysokie wibracje wiedzy, z której korzystając tworzy piękny i harmonijny świat. To jest ściąganie nieba na ziemię.

***

Obecność cnót weryfikuje doświadczenie życiowe, a w tym Twój stosunek do drugiego człowieka, wrażliwość, wybory.
Widać, słychać i czuć. To najlepszy sprawdzian ukształtowanych cnót.

Czytaj dalej...
28 Gru

Rozwój DCCCLXXV

 • 28 grudzień 2020 |
 • Dział: 2020

Z mojej perspektywy rozwój uwarunkowanej Duszy przebiega dwuetapowo.
I etap: rozwój nieświadomy, gdzie Dusza identyfikuje się z własnym sobowtórem, błądzi, doświadcza nierzadko bólu i cierpienia związanego z nieharmonijną twórczością.
II etap: rozwój świadomy: konsekwentny wzrost poziomu wibracji na poziomie wszystkich uświadomionych wymiarów własnej istoty na bazie wiedzy Duszy.

***

Etap identyfikacji z ego, umysłem, ciałem i inteligencją, to trudna część podróży do Światła dla większości ludzi, całkowicie nieświadoma. Dopiero przebudzenie na swoją duchową tożsamość przyspiesza rozwój. Czyni podróż świadomym podnoszeniem poziomu wibracji w różnych aspektach ludzkiego funkcjonowania. Potrzebna jest wiedza, zainteresowanie sobą, a więc miłość własna, determinacja i czas.

Czytaj dalej...
23 Gru

Rozwój DCCCLXXIV

 • 23 grudzień 2020 |
 • Dział: 2020

Odwaga bycia sobą, to wyraz miłości własnej, bądź doświadczenia swej tożsamości duchowej. Przebudzenie zmienia nasze doświadczenia, a wraz z tym, nasz świat.

Miłość jest drogą do przebudzenia, a więc zmiany dzięki doświadczeniu jedności, sposobu postrzegania siebie i świata.

Dlaczego Miłość do siebie, swego życia jest warunkiem koniecznym przebudzenia?
Czy można skupić się na sobie, na świadomym rozwoju, nie kochając siebie?

Na etapie identyfikacji z osobowością, jako własną tożsamością, miłość eliminuje chaos mentalny i emocjonalny poprzez wybory, które służą uzdrowieniu, jeśli tego potrzebujemy, lub dalszemu rozwojowi do nowego postrzegania rzeczywistości, jeśli to wybieramy.

Czytaj dalej...
22 Gru

Rozwój DCCCLXXIII

 • 22 grudzień 2020 |
 • Dział: 2020

Miłość w odczuciu zmienia obraz świata i stosunek do siebie i innych.
Transformuje przekonania, a wraz z tym, nasze oczekiwania, preferencje i priorytety.

Miłość inspiruje i poddaje pomysły do ich realizacji. Podtrzymuje naszego ducha, kiedy wątpimy w słuszność wyboru i zasadność rozwiązań. Cierpliwość i wytrwałość jest jej atrybutem, a mądrość w odczuciu,  drogowskazem. Miłość jest nieomylna dla tych, którzy rozumieją proces rozwoju, w tym transformacji swoich przekonań i starych wzorców tworzenia swego świata i siebie. Jest zatem drogą i naszą osobistą prawdą, której celem jest wyłonienie się nowego, bardziej świadomego  siebie i swoich potrzeb "ja".
Koloryt życia, to zasługa Miłości. Bez jej odczuwania świat jest ponurym miejscem zmagań, bólu i cierpienia.

"Miłość w myślach, słowach i miłość w działaniach  to podstawowe elementy rozwijającego kochania".
Zatem kochaj i rób, co chcesz.

Czytaj dalej...
21 Gru

Rozwój DCCCLXXII

 • 21 grudzień 2020 |
 • Dział: 2020

Rozwój, to droga tysiąca transformacji swoich przekonań i wibracji.

Istnieje wiele prawd rozwijającej się, uwarunkowanej świadomości. Naśladownictwo, to potężny hamulec rozwoju.

Identyfikacja z prawdą innych istot prowadzi do stagnacji.

Odczucie, to najgłębsze wewnętrzne przekonanie. Sokrates identyfikował je z  prawdziwą wiedzą.

Realnym przewodnikiem, bazą twórczą, a zarazem miernikiem rozwoju jest najgłębsze wewnętrzne przekonanie.

Transformacja związana ze wzrostem świadomości i poszerzeniem "okna postrzegania" rzeczywistości wiąże się ze zmianą przekonań. Proces ten dokonuje się dzięki doświadczeniu.

Wiedza innych ma wartość inspiracji. Własną, jedyną i niepowtarzalną drogę budujemy w oparciu o wiedzę czyli najgłębsze wewnętrzne przekonanie, które jest źródłem samorealizacji i wnioskowania, zmiany i miernikiem poziomu rozwoju.

Prawdą jest, że wszyscy i wszystko jest manifestacją Boskiej Świadomości. Jesteśmy Światłem, ale w jakim stopniu, czy też na jakim poziomie urzeczywistniamy tę prawdę w codziennym życiu?

Czytaj dalej...
18 Gru

Rozwój DCCCLXXI

 • 18 grudzień 2020 |
 • Dział: 2020

Człowiek nieustannie wybiera. Istota zainteresowana rozwojem, wybiera to, co służy rozwojowi. Choć każda istota jest indywiduum, co ma związek z przeszłością karmiczną jest coś, co łączy je wszystkie: Miłość. Jeśli patrzysz na człowieka z perspektywy odrębności związanej z przeszłością, nie skorzystasz z daru, jakim jest jego obecność w Twoim doświadczeniu, a każdy dla każdego jest Boskim darem. Jedni odkrywają w nas pokłady lekcji bólu, który należy transformować, inni ujawniają nieznane elementy naszego własnego potencjału. Wszystko służy naszemu opcjonalnemu samopoznania i kolejnym wyborom. To, co różni może stymulować rozwój. To, co łączy, może budować szerszą platformę dla dalszego wzrostu. Wszyscy jesteśmy dla siebie darem.

***

Miłość trzeba odkrywać przez wcielenia, we wszystkich aspektach Rzeczywistości, wyrażać ją w codziennych relacjach, aby ujrzeć jej Boskie oblicze w Ciszy.

***

Kiedy kochasz i tworzysz swój świat na bazie odczucia Miłości, wyrażasz Prawdę. Jeśli spotkasz inne istoty, które również kreują na bazie odczucia Miłości, okazuje się, że nie istnieje żaden konflikt. Istoty kreujące z serca tworzą symfonię. Jeśli ktoś pomija serce w rozwoju, brzmi inaczej. Kiedy odkryje Miłość, zrozumie tajemnicę Boskiej Symfonii Miłości.

Czytaj dalej...
17 Gru

Rozwój DCCCLXX

 • 17 grudzień 2020 |
 • Dział: 2020

Dusza jest czystym Boskim Światłem, ukochanym dzieckiem Boga. Jej pobyt w świecie materii nie jest przypadkowy. To miejsce wzrostu Duszy w wiedzę i zrozumienie siebie. To początek podróży do partnerstwa z Bogiem. Wykorzystanie wiedzy zdobytej w poprzednim doświadczeniu, w kolejnych etapach naszej indywidualnej podróży, niesie zmianę obrazu rzeczywistości. Im wyższy poziom wibracji osobistej, tym więcej pięknych świetlistych doświadczeń. Ból i cierpienie na tym poziomie rozwoju uwarunkowanej Duszy to konsekwencja wyborów odległych od Miłości i szacunku do siebie. Ludzie nie rozumieją czym jest Miłość i dlatego nie potrafią opcjonalnie wykorzystać tej energii tak w doświadczeniu jednostki, jak i całej społeczności. Miłość, to najpotężniejsza siła kreatywna. Trzeba jednak kochać siebie, aby nie zawiodła do krainy cierpienia.

***

Najtrudniejszy etap podróży to droga do serca. Kiedy człowiek odkryje rolę uczuć wyższych i Miłości we własnym rozwoju, wszelkie inspiracje że świata zewnętrznego będzie traktował z szacunkiem i miłością, bowiem wie, że to, co płynie z innego ludzkiego serca, to wiadomość od Boga, której być może sam nie dostrzega we własnym sercu. Świat Miłości zmienia stosunki międzyludzkie, ich charakter i sposób realizacji. Nie odrzuca, bo i kogo? Siebie samego? Miłość prowadzi człowieka do głębokiej jedności że wszystkimi, a jednocześnie do najkorzystniejszych z perspektywy rozwoju własnego, doświadczeń. Bez angażowania się w działania, które ograbiają człowieka z godności osobistej bądź krzywdzą innych. Odczucie jedności ze wszystkim i wszystkimi ma głębokie implikacje we wszystkich aspektach ludzkiego doświadczenia. Jeśli nie kochasz, krzywdzisz. Prawo Przyczyny i Skutku przypomni nam wszystko, co nie korespondowało z wyborem serca, jako dług do spłacenia.

Czytaj dalej...
16 Gru

Rozwój DCCCLXIX

 • 16 grudzień 2020 |
 • Dział: 2020

W modelu społeczeństwa rozwijającego się w oparciu o wartości cenione przez przeciętnego Ziemianina, wartość stanowią zewnętrzne atrybuty bogactwa. Problem w tym, że wielu ludzi zdobywa bogactwo, tracąc jednocześnie samych siebie. Rzadkością są ludzie, którzy przynieśli karmicznie cechy umożliwiające im pomnażanie materialnego dobrobytu bez uszczerbku na ich rozwoju wewnętrznym. To naprawdę cud. Dlaczego? Dlatego, że w pogoni za dobrami materialnymi adepci rozwoju materialnego znajdującego się pod wpływem guny pasji, najczęściej rozwijają chciwość, zawiść, nienawiść, zazdrość. Cechy te udaremniają im skupienie się na rozwoju wewnętrznych cech takich jak: uczciwość, humanitaryzm, empatia, nie wspominając o Miłości i miłosierdziu, współczuciu czy harmonii w relacjach.

***

Dobre serce w tej cywilizacji jest deptane przez ludzką nigdy nienasyconą żądzę, przez obojętność, przez zakłamanie. Kiepski teatr, który niesie jednym iluzję władzy, innym rozpacz, a w rezultacie, wszystkich prowadzi drogą do światów niskiego astralu po śmierci.

***

Tam, gdzie nie ma Miłości, ludzie traktują się nawzajem jak przedmioty. Światem wartości zarządzają pieniądze. Miłość, ten najcenniejszy klejnot traktuje się jako dodatek do żądzy, a przedmiot uwielbienia zmienia się z szybkością błyskawicy. Ludzkie cierpienie traktuje jako skutek karmy danej istoty. Okrucieństwo przykrywa się filozofią fabrykowaną dla potrzeby wyciszenia sumienia. Świat bez wrażliwości Miłości zmierza do konfliktów i samozniszczenia. Smutna biesiada życia, na której większość nie ma pojęcia, że można inaczej odkrywać boski potencjał w sobie. Ci, którzy posiadają władzę, walczą o jej utrzymanie, bo dogadza ich ego.
Nie mają zamiaru niczego zmieniać, bo rozumieją, że wraz z szerokim dostępem do wiedzy o ludzkiej naturze, tracą swoją pozycję.

Czytaj dalej...
15 Gru

Rozwój DCCCLXVIII

 • 15 grudzień 2020 |
 • Dział: 2020

Każda uwarunkowana Dusza poznaje siebie grając wiele ról w teatrze życia. Ziemia to pole jej poznania poprzez doświadczenie. Osąd, ocena innych istot z perspektywy własnego zaprogramowania jest nieuzasadniona i szkodliwa. Mówi wiele o sposobie postrzegania tego, który oskarża, mniej o człowieku, którego osąd dotyczy. Indianie mają piękne powiedzenie: jeśli chcesz zrozumieć wybór innego człowieka, załóż jego buty i przejdź 1000 mil.

***

Każda podróż do Światła jest niepowtarzalną i jedyną w swoim rodzaju. Dlaczego? Dlatego, że każda istota jest jedyną i niepowtarzalną perspektywą samego Ducha. Każdy podróżnik może jedynie inspirować innych spostrzeżeniami dotyczącymi sposobu podróżowania, którego sam doświadczył, które było prawdą dla niego. Czy inni z nich skorzystają? To kwestia ich wyboru.

***

Porównania są absurdem. Każda istota jest częścią Boskiej Energii. Sposób manifestacji i cechy, które posiada, odkryła w swej ewolucyjnej podróży. Zatem, skoro nie ma dwóch takich samych dróg, czy można cokolwiek porównywać? Można jedynie spostrzegać, inspirować siebie lub innych, kochać i wspierać, aby rozwój był życzliwą podróżą do pełni Jedności z Boskim Duchem.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS