Witaj na blogu!

30 Lis

Rozwój DCCCLVII

 • 30 listopad 2020 |
 • Dział: 2020

Cisza Jest. Ma wiele poziomów, tyle ile poziomów wibracji formy. Jest źródłem inspiracji i spokoju. Im wyższy poziom rozwoju świadomości, tym głębsza Cisza. W Chinach odkryto dziwne struktury - piramidy schodkowe, które miały część nad powierzchnią Ziemi i podobną schodkową strukturę w głąb. To obraz ewoluującego człowieka. Wzrost świadomości oznacza podróż w głąb Ciszy, do coraz subtelniejszych jej poziomów.

***

Na tej Ziemi żyło wielu mistrzów w Ciszy swego serca, w jaskiniach. Emanowali najwyższą wibracją i obce im były światowe obyczaje, teatralne gry i tłumy, które gromadzą się zazwyczaj wokół sprytnych, pozbawionych skrupułów drapieżnych na władzę i splendory istot. Powiadam Ci Cisza, przyciąga Ciszę. Drogą Ciszy idziesz w Ciszy. Szeroki trakt jak nauczali wielcy mistrzowie, to droga, którą idą tłumy, to trakt donikąd.

Czytaj dalej...
27 Lis

Rozwój DCCCLVI

 • 27 listopad 2020 |
 • Dział: 2020

Ewolucja człowieka dokonuje się od nieświadomości do świadomości, od umysłu osobowego do umysłu wyższego, gdzie wglądem intuicyjnym zarządza Dusza Najwyższa rezydująca w ludzkim sercu.

***

Umysł jest narzędziem do przetwarzania wibracji potencjału Duszy na zrozumiałe dla danego człowieka treści. Przetwornik.
Właściwe wykorzystanie przetwornika wymaga integracji umysłu z sercem. Wówczas w umyśle dominują myśli najwyższej jakości. Realizacja na bazie wysoko wibracyjnych myśli, oznacza harmonię świata wewnętrznego i integracje że światem zewnętrznym. Wszystko jest umowne, bowiem dotyczy wyznaczonego dla doświadczenia pola wibracji zwanego polem działania.

***

Umysł pozbawiony wspierającej roli serca jest słaby. Jeśli człowiek robi to, co kocha, posiada wielką determinację, upór, wytrwałość, nieugiętość w realizacji. Umysł bez serca upadnie tam, gdzie Miłość wstanie, otrzepie ubranie i idzie dalej.

Czytaj dalej...
26 Lis

Rozwój DCCCLV

 • 26 listopad 2020 |
 • Dział: 2020

Istnieje jeden Duch, ale podzielił siebie na wielość perspektyw (Dusz).
Istnieje Jedno Serce, ale znajduje się w wielości serc samego stworzenia.
Istnieje jeden umysł, ale wibracja osobista decyduje o sposobie i poziomie korzystania z jego funkcji. Wszystko jest kwestią perspektywy z jakiej dociekasz, badasz problem.

***

Wszyscy stanowimy Jedno. Różnica dotyczy poziomu rozwoju. Im wyższy poziom rozwoju uwarunkowanej Duszy, tym szlachetniejsze cechy i w konsekwencji więcej piękna, i harmonii w doświadczeniu. Droga rozwoju, to droga wyboru i transformacji. Co się transformuje na obecnym poziomie rozwoju człowieka? Osobowość, czyli wtórna tożsamość Duszy. Co jest źródłem inspiracji? Dusza. Im wyższa świadomość, tym subtelniejsze inspiracje. Dokąd zmierza uwarunkowana Dusza? Do uwolnienia spod wpływu sił materialnej natury. W finale zostaje uwolniona i jako czyste Światło wkracza do wyższego wymiaru istnienia. Tam, nadal jako forma wzrasta w wiedzę i wibrację. Światło, którym Jest Dusza, narodziło się jak donosi Biblia w drugim dniu stworzenia. Święta geometria opisuje narodziny Światła jako Vesica Piscis, czyli wspólną część dwóch okręgów o tym samym promieniu. Figura odzwierciedla ruch Świadomości Boga w Próżni. Z tegoż Światła bierze początek każda istota stworzona. Zatem droga do Jedności ze Światłem, to tylko etap podróży Duszy do Jedności z Bogiem.

Czytaj dalej...
25 Lis

Rozwój DCCCLIV

 • 25 listopad 2020 |
 • Dział: 2020

Umysł, ciało i duch. Trzy elementy którymi posługiwał się Thoth we własnej realizacji. Na Ziemi trwała ona aż do 2000 r. Był dzieckiem Atlantydy, gdzie przez kilkanaście tysięcy lat panował jako władca. Spuściznę wiedzy z zaginionej Atlantydy ukrył pod piramidami w Gizie. Jednocześnie, nieustannie szukał czwartego elementu procesu tworzenia. Tym czwartym jest Miłość.

***

Miłość, to Energia Boskiej twórczości. Co oznacza wybór Miłości? Dla współczesnych ludzi zmianę doświadczania siebie i rzeczywistości, a wraz z tym, obowiązującego w społeczeństwie systemu wartości. Rozwój serca, to miłość w myślach, słowach i działaniu, w harmonii z odczuciem własnym. Wówczas ponosisz wibrację, a moc serca stabilizuje ją na uzyskanym przez Ciebie poziomie. W praktyce oznacza to pełne zaangażowanie w to, co kochasz czynić dla danego działania lub medytację, o ile to sposób na pełnię wyrażenia potrzeb Twego serca. Jeśli rozwijasz serce, rośnie Twoja wrażliwość na nowe aspekty rzeczywistości. Wraz z tym, wzrasta poczucie wewnętrznej mocy, które skutecznie eliminuje drapieżniki z Twojego otoczenia. Nie mogą sprostać mocy, którą emanujesz i samoistnie opuszczają Twoje towarzystwo. Istoty demoniczne boją się jedynie potęgi serca, niczego poza tym. Dobrze wiedzą, że serce to świątynia Duszy Najwyższej, która w stosunku do ich magii opartej na mocy trzeciej czakry i magii słowa, jest nieefektywna. Idąc drogą serca, powielasz drogę twórczości Najwyższego Stwórcy. Stąd niektórzy, a zwłaszcza istoty, które rozwijają się przez szóstą czakrę posiłkują się wiedzą ze świętej geometrii. Powielanie języka Boga poprzez rysowanie ruchu Ducha w przestrzeni, również przybliża naszą uwarunkowaną świadomość do Boga.

Czytaj dalej...
24 Lis

Rozwój DCCCLIII

 • 24 listopad 2020 |
 • Dział: 2020

Bóg Jest Nicością. Z Nicości rodzi się Świadomość, a ze Świadomości Boga, Próżnia.
Próżnia, to Boskie Pole Działania. Światło jest urzeczywistnieniem Boskiego pragnienia samopoznania. Vesica Piscis - wspólna część dwóch okręgów w świętej geometrii.
Dusze indywidualne są manifestacją Boskiego Światła.

***

Dusza, to Energia Ciszy, czystego bytu zawierającego potencjał twórczy.

***

Dusza jest zawsze połączona z Bogiem, ale świadomość jedności wynika z poziomu rozwoju Duszy. Pełnia połączenia, to Nicość.

***

Wszystko należy do Boga, choć człowiek przypisuje sobie zasługi. To, co należy do człowieka, to jego wybór i skutki pod postacią doświadczenia. Wybór może otwierać na nowy potencjał Duszy lub udaremniać samopoznanie, prowadzić do rozwoju lub zamykać na rozwój.

Czytaj dalej...
23 Lis

Rozwój DCCCLII

 • 23 listopad 2020 |
 • Dział: 2020

Rozwój na poziomie identyfikacji z ego, przebiega w świecie zmysłów. To trudny, ale konieczny etap rozwoju. Matematyka Ducha, czyli święta geometria opisuje etapy rozwoju poprzez figurę geometryczną zbudowaną z kwadratów i okręgów. Poszczególne etapy rozwoju opisuje stosunek kwadratów do okręgów. Jeśli znamy wymiary ciała danej istoty, możemy korzystając ze świętej geometrii ocenić poziom rozwoju jej świadomości.

***

Większość ludzi działa w oparciu o program w podświadomości. Niewielka liczba żyje świadomie, czyli reaguje adekwatnie do sytuacji i wykorzystuje wiedzę na wprost z potencjału Duszy. To kwestia poziomu rozwoju świadomości.

***

Rozwijający się człowiek przypomina kwiat lotosu. Powoli, płatek po płatku we własnym tempie odkrywa pokłady wiedzy i swego piękna. Proces ten ma swoje poziomy i etapy. Warto korzystać z samoobserwacji i wiedzy porządkującej uzyskane dane. Daje to jasność miejsca i etapu. Wprowadza porządek matematyki Ducha. Tym samym, zbliża do Źródła.

Czytaj dalej...
20 Lis

Rozwój DCCCLI

 • 20 listopad 2020 |
 • Dział: 2020

Dusza to źródło życia człowieka. Umysł, ego, inteligencja i ciało, to narzędzia do wyrażania potencjału czystego bytu, jakim dusza jest.

***

Ciało jest formą, dzięki której Dusza może doświadczać... zapachu, smaku, dotyku, piękna wizualnego i dźwięków. Sposób korzystania z obecności formy jest uwarunkowany poziomem rozwoju świadomości.

***

Umysł jest narzędziem dla Duszy. Na poziomie identyfikacji z ego, mówimy o umyśle osobowym, na poziomie identyfikacji z Duszą, jest to umysł wyższy, dzięki któremu możliwy jest transfer informacji z potencjału Duszy (fragmenty Powszechnego Pola Energii) do kreacji w świecie 3D. Dzięki kreacji z tego poziomu uwarunkowana Dusza wzrasta w wiedzę i wibrację, i w ten sposób ewoluuje do pełnej integracji z samą sobą, czyli Światłem w dosłownym tego słowa znaczeniu.

***

Rozwój na poziomie umysłu osobowego, to konieczny etap ludzkiej podróży. Ludzie, którzy nie rozumieją czym jest rozwój człowieka, chcą to pominąć. To nie jest możliwe.

Czytaj dalej...
19 Lis

Rozwój DCCCL

 • 19 listopad 2020 |
 • Dział: 2020

Rozwój, to nieustanna zmiana: swoich przekonań, siebie i na końcu otaczającej rzeczywistości. Proces ten ma wiele etapów odpowiadających poziomowi wibracji, którą uzyskałeś w toku podróży.

***

Każda chwila jest informacją zwrotną o nas dla nas w aspekcie rozwoju wewnętrznego. Czego dotyczy rozwój świadomości... Duszy czy osobowości?
Dusza jest potencjałem w człowieku, samą energią życia. Tym, co się zmienia jest jej uwarunkowanie, a więc osobowość.

***

Życie egzaminuje w każdym momencie. Celem egzaminu jest dostrzeżenie przekonań, które stanowią bazę do tworzenia i ewentualnie ich zmiana, jeśli to, co tworzymy nie harmonizuje z naszym odczuciem. Źródłem realnej zmiany jest odczucie. Tym, co się zmienia jest stary wzorzec - matryca do tworzenia swego świata.

***

Egzaminy zdajemy każdego dnia w relacji ze sobą i z innymi. Mądrość, Miłość, współczucie, miłosierdzie, uczciwość, sprawiedliwość, piękno, harmonia i wiele innych, to przedmioty egzaminacyjne.

Czytaj dalej...
18 Lis

Rozwój DCCCXLIX

 • 18 listopad 2020 |
 • Dział: 2020

Dusza, to Boski potencjał w człowieku. Dostęp do tego potencjału jest uwarunkowany poziomem rozwoju świadomości.

***

Kreacja jest informacją o miejscu rozwoju poszczególnych aspektów uwarunkowanej Duszy.

***

Jeśli chcesz ujrzeć poziom rozwoju uwarunkowanej Duszy, spójrz na jej twórczą aktywność.
Jezus nauczał: "Po owocach ich poznacie." Ewg.
Spójrz bez oceniania, bez osądu. Patrz sercem, a nie z perspektywy zaprogramowanego umysłu.
Wówczas zobaczysz, że współczucie niekoniecznie oznacza miękkość, że miłosierdzie, potrafi być ostre jak miecz. Aby ujrzeć prawdziwą wartość klejnotu, potrzeba oczu wiedzy jubilera i jego doświadczenia. Potrzeba również jego Miłości do swej pracy, bo tylko wówczas jego oczy oszacują właściwie.

Czytaj dalej...
17 Lis

Rozwój DCCCXLVIII

 • 17 listopad 2020 |
 • Dział: 2020

Źródłem wszelkiej wiedzy jest Bóg. Miłość to Stwórcza Energia Boga. Kto odczuwa Miłość Uniwersalną posiada dostęp do wiedzy o twórczości Najwyższego Stwórcy.

***

Istnieje wiele poziomów wiedzy i tyleż poziomów rozwoju świadomości. Wszystko jest Boskie bez względu na poziom rozwoju (małe dziecko jest etykietowane, jako istota ludzka, podobnie jak dorosły osobnik).

***

Wiedza, do której posiadasz dostęp jest uwarunkowana poziomem rozwoju świadomości, który uzyskałeś w toku rozwoju i który koresponduje z Twoim zrozumieniem siebie i świata. Wielu ludzi próbuje przeskoczyć samych siebie, oferując wiedzę istot z wyższego poziomu rozwoju. Bez względu na szyld, którym się w ramach swej oferty dla innych legitymują, to droga donikąd. Realna wiedza człowieka płynie z jego osobistego doświadczenia, z tej czy innej inkarnacji.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS