Witaj na blogu!

30 Paź

Rozwój DCCCXXXVI

 • 30 październik 2020 |
 • Dział: 2020

Umysł jest przyjacielem, albo wrogiem dla rozwijającej się, uwarunkowanej świadomości. Jeśli serce wypełnia Miłość, Twoje myśli świetliste i piękne, a kreacja odzwierciedla zawartość pięknego umysłu. Kiedy w sercu jest gorycz, Twój umysł zasiedlają negatywne myśli, świat tworzony na ich bazie jest przykry i ponury. Wybór serca, to wybór drogi do Boga i sposobu podróżowania.

***

Kiedy umysł jest uważny? Wtedy kiedy bezwysiłkowo koncentruje się na danej osobie, wydarzeniu bądź tym, co kocha. Zatem rozwój warunkuje dostęp do otwartego na Miłość serca. Wybory z odczucia Miłości niosą adekwatną do potrzeb danej istoty wiedzę. Miłość w odczuciu (nie w wyobrażeniu), to droga optymalnego rozwoju człowieka bez względu na etap osobistego wzrastania. Warunek: trzeba ją odczuwać.

***

Każda myśl jest twórcza, ale tylko myśli, które pojawiają się w umyśle na bazie Miłości, realnie transformują człowieka i jego życie.

Czytaj dalej...
29 Paź

Rozwój DCCCXXXV

 • 29 październik 2020 |
 • Dział: 2020

W każdym ludzkim ciele mieszkają obok siebie Dusza i Dusza Najwyższa. Siedzibą Duszy Najwyższej jest serce. Kto kreuje z serca, zbliża się do Jedności z Bogiem. Siedzibą Duszy Indywidualnej jest szyszynka. Jej funkcją jest odbiór obrazów z wyższych wibracji Światła. Światło, to wyraz twórczości Boskiej Świadomości. Boska Świadomość rodzi się z Nicości.

Kto widzi, iż ciało zamieszkuje Dusza indywidualna i Dusza Najwyższa, widzi prawdziwe.

Bhagavad Gita

***

Dusza Najwyższa rezyduje w przestrzeni serca. Szyszynka reprezentuje ludzką indywidualną Energię. Dwa ptaki na jednej gałęzi drzewa.

Czytaj dalej...
28 Paź

Rozwój DCCCXXXIV

 • 28 październik 2020 |
 • Dział: 2020

Dusza pragnie doświadczyć siebie. Co z to oznacza?
Wyobraź sobie smaczną potrawę, taką, która zaspokaja Twoja potrzebę poznania siebie jako twórcy i jednocześnie, jako tego, który rozkoszuje się jej smakiem, aromatem, wyglądem. Na poziomie Ducha masz jedynie wyobrażenie o rozkoszy, która niesie przygotowanie potrawy, jak również jej spożywanie. W świecie materii możesz doświadczyć rozkoszy tworzenia i podniebienia w pełnym spektrum. Duch nie pomylił się tworząc świat. Człowiek nie rozumie procesu, jakim jest jego życie.

***

Ewolucja uwarunkowanej Duszy wiąże się ze zmianą przekonań. Tutaj decydującą rolę pełni umysł, który może być przyjacielem uwarunkowanej Duszy lub jej wrogiem. Umysł jest przyjacielem, kiedy przetwarza wysoką wibrację potencjału Duszy. W języku kreacji oznacza to integrację umysłu z sercem.

***

Moc Duszy ujawnia się kiedy kreacja płynie z serca. Wówczas kontrola umysłu jest naturalna i prosta - z łatwością koncentrujesz się na tym, co kochasz. Jeśli kochasz wiedzę, skupiasz się na wiedzy, jeśli kochasz człowieka, skupiasz się na jego osobie, jeśli kochasz kuchenną twórczość, z przyjemnością wyczarowujesz nowe przysmaki.

Czytaj dalej...
27 Paź

Rozwój DCCCXXXIII

 • 27 październik 2020 |
 • Dział: 2020

Czy można doświadczyć siebie bez twórczości?
Czy można wzrosnąć bez poszerzania wiedzy i jej praktycznego wykorzystania?
Czy można być Miłością bez jej odczuwania?
Czym jest kruchy spokój umysłu bez mocy Miłości, która go stabilizuje?

***

Bóg Jest wszystkim, co Jest. Człowiek jest Jego dzieckiem, obdarowanym samoświadomością. Cóż to oznacza? Oznacza to, że może tworzyć swoje życie i samego siebie na podobieństwo Boga. Umysł, słowo i czyn, to narzędzia do tworzenia.

Czytaj dalej...
26 Paź

Rozwój DCCCXXXII

 • 26 październik 2020 |
 • Dział: 2020

Czym jest wolna wola?
Czym jest Miłość?
Miłość Boga jest bezwarunkową akceptacją Twojego wolnego wyboru. Masz narzędzia do tworzenia i możesz z nimi robić, co chcesz. Możesz wybrać drogę powrotu do Boga lub pogrążyć się w ciemność światów demonicznych. Masz prawo. Nie można kochać na siłę. Kiedy zobaczysz, że droga pozbawiona Bożej Miłości, to droga donikąd, będziesz gotów, aby powrócić. Dopiero wtedy jest właściwa determinacja, upór i konsekwencja do podróży w światy wyższych wibracji.

***

Bóg Jest wszystkim, co Jest. Dusza jest Jego perspektywą - jedną z nieskończonej ilości. Co z to oznacza?
Oznacza to jakościową, choć nie ilościową identyczność. Jednocześnie Dusza otrzymała autonomię do tworzenia swego świata i siebie na podobieństwo Boga, poprzez uwarunkowanie. Czym jest uwarunkowanie? Jest dobrowolnym poddaniem się czystej, wiecznej i nieskalanej Energii Duszy pod wpływ również Boskich, ale niższych wibracji zwanych gunami materialnej natury. W ten sposób Dusza może tworzyć swój własny autonomiczny świat w macierzy Boga. I tworzy. Połączenie z Bogiem istnieje poprzez serce. Jeśli uwarunkowana Dusza odcina się od Miłości, dryfuje najczęściej w kierunku ciemnej strony mocy. Moc ta korzysta nadal z Boskiej energii życia, ale separuje się od Źródła poprzez brak Miłości w jej życiu i doświadczeniu. Wcześniej czy później deficyt Miłości w odczuciu prowadzi taką istotę do samounicestwienia.

Czytaj dalej...
23 Paź

Rozwój DCCCXXXI

 • 23 październik 2020 |
 • Dział: 2020

Rozwój uwarunkowanej Duszy przebiega etapami. Od identyfikacji z tożsamością materialną do przebudzenia na swą duchową naturę. Następnie od przebudzenia na duchową naturę do uwolnienia Duszy spod jej uwarunkowania przez wpływ sił materialnej natury.
Miłość łączy rozwój nieświadomy ze świadomym, Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem bez względu na etap ewolucji. Kreacja serca, to droga realizacji pod wpływem siły dobroci. Inspiracje uzyskane na bazie odczucia Miłości służą do tworzenia w harmonii z samym sobą i wszystkim, co JEST. Następstwem kreacji jest osobowość wyposażona w szlachetne cnoty, które stanowią równocześnie kody dostępu do wyższego wymiaru - czwartego i warunkują pozostanie w nim.

***

Istota ludzka uwarunkowana przez gunę dobroci, tworzy z potencjału Duszy piękno ludzkiego doświadczenia. Dusza nie czyni nic.

***

Serce prowadzi do pełnej integracji z Duszą, czyli do uwolnienia jej spod wpływu sił natury materialnej.

Czytaj dalej...
22 Paź

Rozwój DCCCXXX

 • 22 październik 2020 |
 • Dział: 2020

Zanim urośnie z pestki drzewo, mijają lata. Zanim kwiaty zamienią się w owoce, mijają miesiące. Zanim owoc na drzewie nabierze aromatu i smaku mijają tygodnie. Podobnie jest ze wzrostem uwarunkowanej Duszy.

***

Na czym polega uwarunkowanie Duszy... czystego Boskiego Światła? Na wpływie niższych wibracyjnie sił materialnej natury: dobroci, pasji i ignorancji. To ich wpływ warunkuje czyste Światło. To jest również Boska Energia. Jej znaczenie polega na możliwości poznania przez Duszę jej własnego potencjału w szczególnym eksperymencie, w doświadczeniu.

***

Zanim Dusze zmaterializują się w świecie gęstej materii, omawiają pomiędzy sobą w świecie czystej Miłości Ducha, czego pragną doświadczyć.
Siły miłości, współczucia, wybaczenia itd. Przychodzą do tego wymiaru i w doświadczeniu mogą oszacować, w jakim stopniu otworzyły się w ewolucyjnej podróży na Miłość, współczucie, wybaczenie, jak bardzo zbliżyły się do siebie w świecie, gdzie większość ludzi traktuje siebie nawzajem, jako odrębne byty. W świecie Ducha panuje Jedność. Manifestacja jest więc również miernikiem dostępu do Ducha, integracji z Jego subtelną wibracją. Im większy dostęp uwarunkowanej Duszy do potencjału Ducha, tym głębsze odczucie jedności ze wszystkim, co Jest.

Czytaj dalej...
21 Paź

Rozwój DCCCXXIX

 • 21 październik 2020 |
 • Dział: 2020

Nicość, która jest wszystkim, co Jest.
Świadomość, która rodzi się z Nicości poprzez ruch wirowy.
Próżnia, która jest Polem Działania dla Świadomości.
Duch, który Jest manifestacją Świadomości.
Dusza, jedna z nieskończonej ilości perspektyw Ducha, która posiada jego atrybuty stwórcze.
Ciało, umysł, ego i inteligencja, to narzędzia do wyrażenia subtelnej Energii Duszy w świecie gęstej wibracji sił materialnej natury.
Siły materialnej natury, to niższa wibracja Najwyższego Stwórcy, pole doświadczenia dla uwarunkowanej Duszy.

***

Na czym polega uwarunkowanie Duszy?
Dla doświadczenia SIEBIE, Dusza decyduje się na poddanie siebie niższym wibracyjnie siłom materialnej natury: gunie dobroci, pasji i ignorancji. W ten sposób Dusza poznaje swoją wielkość, swoją Światłość w wielu doświadczeniach i rolach społecznych. Odkrywa wiedzę o swej Boskiej Naturze, krok po kroku. Wszelkie koncepcje służą rozwojowi, w którym wnioski stanowią o zmianie przekonań i bazie do indywidualnej kreacji. Wzrastając, uwarunkowana Dusza zmienia sposób odbioru rzeczywistości i sposoby manifestowania. W ten sposób wraca do Światła, do domu.

Czytaj dalej...
20 Paź

Rozwój DCCCXXVIII

 • 20 październik 2020 |
 • Dział: 2020

Każdy człowiek na obecnym poziomie rozwoju oczekuje informacji zwrotnej w związku z własnym działaniem.
Dla jednych będą to pieniądze, dla innych, splendor, jeszcze inni, a w szczególności istoty na wysokim poziomie rozwoju, oczekują słowa wyrażającego wdzięczność, słowa wypowiedzianego sercem, a nie umysłem. To wymiana energii, zasadna i uczciwa.

***

Wdzięczność, to atrybut kochającego serca. Naśladownictwo zachowania istoty emanującej wdzięcznością, to forma manipulacji. Samooszukiwanie utrwala obraz siebie samego jako istoty niekompletnej. Fałszywe założenie prowadzi do pogłębiania niewiedzy i destrukcji.

***

Wdzięczność, to klucz do wiedzy, który cenią tylko Ci, którzy kochają. Pozostali tracą i płaczą.

***

Szacunek, to atrybut Miłości. Jeśli kochasz siebie, szanujesz swoje wybory i swój świat. Jeśli kochasz innych, traktujesz ich na równi z samym sobą. Współdziałasz, wymienisz energię i wzrastasz w zrozumienie siebie i swego miejsca w rozwoju.
Jest tylko Jeden Bóg. Reszta, włącznie z istotami obdarowanymi samoświadomością, a więc i ludźmi, to Boski eksperyment.

Czytaj dalej...
19 Paź

Rozwój DCCCXXVII

 • 19 październik 2020 |
 • Dział: 2020

Dwoistość, to sposób postrzegania zarezerwowany do poziomu rozwoju świadomości. Dobro i zło, białe i czarne, miłość i nienawiść, duchowość i religia - dostrzegamy z poziomu zmysłów, kategoryzujemy z poziomu intelektu. Jeśli człowiek wzrasta w wiedzę i energię, coraz częściej dostrzega i odczuwa jedność wszystkich i wszystkiego. Wszyscy mistycy twierdzą, iż wszystko znajduje się we właściwym porządku. Karma niesie swoje owoce. Co jest istotne dla obecnego poziomu rozwoju? Z mojej perspektywy, otwarcie serca na Energię łączącą świat dualizmu ze światem jedności. Tą energią jest Miłość. Po drugie: nauka sztuki tworzenia harmonijnych doświadczeń, aby skutki były oczekiwane i rozwijające.
Nie można przeskoczyć poziomu rozwoju świadomości, ale można poprzez własny przykład wskazać drogę do harmonijnego wzrostu.

***

Miłość jest Boską Energią, która jednoczy wszystkie poziomy manifestacji. Na każdym poziomie jej urzeczywistnienie ma swoje szczególne i niepowtarzalne cechy. Na każdym jest piękne i czyste. Aby dorosnąć do Boskiej Miłości trzeba stać się Jednością z Bogiem, a to oznacza podróż poza Światło.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS