Witaj na blogu!

31 Lip

Rozwój DLXXXI

 • 31 lipiec 2019 |
 • Dział: 2019

Czym jest z Twojej perspektywy rozwój?

Na czym, Twoim zdaniem, polega harmonijny rozwój człowieka?

Dokąd zmierza istota bazująca w swym rozwoju na mocy serca, a dokąd adepta rozwoju prowadzi żądza?

Dalszego harmonijny rozwój emocjonalnego wymiaru człowieka jest bazą dla rozwoju intelektualnego i wzrostu częstotliwości wibracji całości ludzkiej istoty?

Czym, z Twojej perspektywy jest samoświadomość?

Czy świadomie rozwijający się człowiek pomija w rozwoju jakikolwiek wymiar własnego istnienia?

Dlaczego edukacja polegająca na programowaniu człowieka często prowadzi do zahamowania jego rozwoju? Jaką rolę w rozwoju w oparciu o nowe koncepcje spełnia emocjonalny wymiar człowieka?

Czy dostrzegasz związek pomiędzy sztuką koncentracji, a umiejętnością zarządzania emocjonalnym wymiarem ludzkiej istoty?

W jakich warunkach koncentracja prowadzi do integracji ze wszystkim, co Jest?

Czytaj dalej...
30 Lip

Rozwój DLXXX

 • 30 lipiec 2019 |
 • Dział: 2019

Każda zamanifestowana istota jest jedną wielu perspektyw Jedynego Ducha. W strefie wolnej woli i daru tworzenia siebie, i swego świata, wybiera kierunek "podróży" i sposób, w jaki realizuje swoje zamiary. Istnieje wiele dusz - światów i wiele poziomów rozwoju poprzez które Duch ogląda i doświadcza swego potencjału. Dla obecnego poziomu rozwoju ludzkiej świadomości, tworzenie siebie i swego świata na bazie odczuwania miłości jest opcjonalnym sposobem samorealizacji i harmonijnego podróżowania.

Samorealizacja z poziomu odczucia Miłości prowadzi do ukształtowania szlachetnych cnót, które stanowią stabilne struktury geometryczne warunkujące harmonijne i świadome opuszczenie 3 wymiaru i możliwość pozostania w 4.

Manipulacja, to z perspektywy rozwoju świadomości, strata czasu. Bez względu na dostrzegalne dla świata zmysłów "zyski", zawsze prowadzi do autodestrukcji i poczucia zagubienia. Wykorzystując tę technikę realizacji swoich wyobrażeń, niszczymy to, co najcenniejsze, własne serce. To, w jaki sposób widzimy rzeczywistość warunkują posiadane cechy, które kształtujemy w kreacji każdego dnia. Wybory pozbawione miłości prowadzą do ukształtowania cech wewnętrznych, które zatrzymują nasz rozwój na poziomie adekwatnego do wibracji osobistej, świata zmysłów. Autodestrukcja rozwinięta na bazie manipulowania innymi, udaremnia w konsekwencji z racji ukształtowanych w ramach patologicznej relacyjności cech, satysfakcjonujące i spełniające współtworzenie z innymi.

Czytaj dalej...
29 Lip

Rozwój DLXXIX

 • 29 lipiec 2019 |
 • Dział: 2019

Kreacja serca, to działanie, dla którego bazą jest odczucie Miłości, a myśl narodzona z tego odczuwania i wiedzy, ramą doświadczenia.

Istnieje wiele źródeł, z których czerpiemy wiedzę. Miłość wybiera kanał informacyjny najbardziej odpowiadający potrzebom rozwoju człowieka.

Jeśli źródłem decyzji jest spekulatywny umysł, żyjesz nieustannie w krainie sprzeczności. Ceną za taka opcję rozwoju jest wiele niekorzystnych sytuacji międzyludzkich oraz problemy psychofizyczne.

Kompilacja wiedzy płynącej z wielu źródeł informacji, wprowadza do umysłu wciąż pogłębiający się chaos, a do wymiaru emocjonalnego człowieka, niepokój.

Ukierunkowana przez odczuwanie Miłości myśl, jest zdrowym ziarnem procesu twórczego. Kreacja na bazie takiej myśli jest źródłem optymalnego doświadczenia, a dla rozwoju świadomości, niezbędnym etapem pozyskiwania wiedzy, dzięki której wzbogacamy swoją rzeczywistość, poszerzamy jej ramy w harmonii z wewnętrznym odczuciem. Budujemy w ten sposób silny i stabilny kręgosłup naszego zrównoważonego życia.

Czy przetwarzanie cudzej wiedzy, cudzego oglądu rzeczywistości, rozwija ludzką świadomość? Z mojej perspektywy, nie. Tylko własna twórczość poszerza okno postrzegania Jedynej Rzeczywistości w sposób najbardziej odpowiadający naszej potrzebie. Kreacja z poziomu odczuwającego miłość, serca, wprowadza harmonię i porządek do naszej życiowej podróży.

Czytaj dalej...
28 Lip

Rozwój DLXXVIII

 • 28 lipiec 2019 |
 • Dział: 2019

Czym jest uczciwość wobec siebie, a czym wobec innych w rozwoju człowieka?
Jaką informację o sobie uzyskuje nieuczciwy w relacjach człowiek?

Czy można wzrosnąć w rozwoju wewnętrznym krzywdząc kogokolwiek?
Z mojej perspektywy, to niedorzeczność. Światło ujawnia wszystkie niskie wibracje w aurze, wszelką niegodziwość, drapieżność, zachłanność, manipulację i brak miłości. Miłość jest jedynym lekarstwem na zmianę tego, co udaremnia realny wzrost poziomu świadomości.

Drapieżne ego ma tendencję do wykorzystywania ludzi, których z poziomu własnego rozumienia traktuje przedmiotowo. Nierzadko nawet nie dostrzega w swoim działaniu własnego okrucieństwa czy bezduszności. To smutne dokąd dotarli ludzie w swej niegodziwości.

W jakich okolicznościach człowiek rozwija zachłanność, chciwość, manipulację i niegodziwość? Dokąd prowadzi rozwój w gunie pasji bez odczuwania Miłości?

Czytaj dalej...
19 Lip

Rozwój DLXXVII

 • 19 lipiec 2019 |
 • Dział: 2019

Czym jest dla Ciebie kreacja...?
Sposobnością wyrażenia siebie w pełni, samouzdrawianiem dzięki mądrości intuicyjnej i mocy serca, możliwością sprawdzenia skuteczności manipulowania innymi, a może... pragnieniem poznania, tego, co nieskończone?
Określenie celu inicjuje poszukiwanie skutecznych metod i Pola Działania, by maksymalizować zyski i minimalizować koszty realizacji. Wraz z umiejętnością oceny miejsca i wewnętrznych możliwości, koniecznością wydaje się wykorzystanie wszystkich elementów do tworzenia doświadczenia służącego poznaniu poprzez doświadczenie.

Dlaczego z mojej perspektywy drogi na skróty w temacie rozwój czy uzdrawianie, stanowią bezsensowną stratę czasu, albo jak kto woli, drenaż energii z "ujemnym zyskiem"?

Postrzegam doświadczenie, jako możliwość samopoznania, a więc uzyskania danych o etapie własnej podróży do Jedności, talentach i cechach, które odkryłam, narzędziach, które zgromadziłam i Polu Działania, które stanowi bazę dla realizacji. Im większa wiedza, tym mniej chaosu, a więc oszczędność energii na zaplanowane cele. Wnioski płynące z doświadczenia, mają poszerzyć "okno postrzegania", a więc stanowią pewne źródło satysfakcji i jednocześnie nowej wiedzy do tworzenia. Taka kreacja transformuje w naturalny sposób Twoje pojmowanie rzeczywistości i siebie samego.

Czytaj dalej...
15 Lip

Rozwój DLXXVI

 • 15 lipiec 2019 |
 • Dział: 2019

Zawiść, zazdrość, złorzeczenie, cynizm, zabijają tego, kto je generuje.

W jaki sposób nienawiść, zawiść, cynizm, zazdrość czy złorzeczenie zabijają człowieka, który tworzy swoje doświadczenie w "harmonii" z ich odczuwaniem?

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS