Witaj na blogu!

31 Mar

Rozwój DLVI

 • 31 marzec 2019 |
 • Dział: 2019

"Soczewka postrzegania" warunkująca wybory, a więc sposób doświadczania Rzeczywistości jest naturalną konsekwencją naszego rozwoju.

Czym jest, Twoim zdaniem, świadome kształtowanie soczewki postrzegania?

Czy dostrzegasz związek pomiędzy świadomym wyborem w ramach kształtowania osobowości, a możliwością spełnienia Twoich marzeń?

Możesz mieć wielkie marzenia, górnolotne myśli, ale ziemska satysfakcjonująca realizacja wymaga zrozumienia konieczności rozwoju determinacji i nieugiętości, odwagi i nieustraszoności, miłości własnej i obdarowania tą Energią wszystkiego, co Jest. Mądrość jest skutkiem podążania drogą wyborów z poziomu odczuwania Miłości. Inne cechy takie jak pokora, sprawiedliwość, uczciwość, upór i konsekwencja, pojawiają się w naturalny sposób jako skutek takiej podróży. Kreacja serca, to nie droga usłana płatkami róż, często wręcz przeciwnie. To konsekwentna i świadoma transformacja starych wzorców przekonań, aby nowe Światło i nowa wiedza mogły zagościć w naszym doświadczeniu.

Czytaj dalej...
30 Mar

Rozwój DLV

 • 30 marzec 2019 |
 • Dział: 2019

Dlaczego ludzie nieustannie oceniają lub osądzają, krytykują bądź opiniują? Czym jest ich osąd: prawdą o innym człowieku czy kopalnią wiedzy o ich niezaspokojonych potrzebach czy też cechach ich osobowości stanowiących filtr postrzegania rzeczywistości? Czym jest opiniowanie dotyczące funkcjonowania innego człowieka bez wiedzy o kształcie jego realnego życia czy uwarunkowaniach rozwojowych? Czy plując w studnię poprawisz jakość wody? Może nadejdzie czas, że będziesz mógł pić wodę jedynie z tego źródła...

Za każdym osądem leży Twoja niezaspokojona potrzeba. Za każdym spostrzeżeniem, którym dzielisz się z bezpośrednio zainteresowanym, leży empatia i miłość. Osąd płynie z braku zaspokojenia, spostrzeżenie z chęci pomocy, z naturalnego odruchu serca.

Co uzyskujesz osądzając drugiego?
Iluzję nieomylności... podniesienie samooceny kosztem innego, a może wyobrażenie o własnej mądrości?
Czy dostrzegasz destrukcję towarzyszącą każdemu osądowi?
Z perspektywy duchowej jedności wszystkich i wszystkiego, taki rodzaj przejawiania się w relacjach, to czysty absurd. Kto bowiem osądza kogo?

Czytaj dalej...
29 Mar

Rozwój DLIV

 • 29 marzec 2019 |
 • Dział: 2019

Jak traktują starożytne Wedy, ludzka osobowość pozostaje pod wpływem trzech sił materialnej natury: DOBROCI, PASJI I IGNORANCJI. Dominująca siła decyduje o jakości życia tak jednostki, jak i całej społeczności.

Siła dobroci warunkuje optymalny rozwój człowieka polegający na stałym wzroście poziomu wibracji uzyskanym dzięki nieustannej transformacji osobowości. Transformacja prowadzi do ukształtowania szlachetnych cech, które decydują z jednej strony o pięknie ludzkiego doświadczenia, z innej, stanowią kody dostępu do wyższych wymiarów i umożliwiają pozostanie w nich.

Siła pasji warunkuje dynamiczny rozwój technologii, ale niekoniecznie człowieka. Z uwagi na swą naturę - imperatyw ekspansji, człowiek podlegający oddziaływaniu tej siły może rozwijać cały szereg wewnętrznych cech, które udaremniają doświadczenie spełnionego życia, jak i wzrost poziomu wibracji osobistej. Często ludzie pod wpływem inspiracji są twórcami wielkich technologii, z drugiej strony pomimo wykorzystania medytacji dla ich pozyskania tudzież uspokojenia umysłu, ciężko chorują. Choroba jest następstwem spadku poziomu energii, który wiąże się z posiadaniem cech udaremniających doświadczenie spokoju i harmonii w ramach ziemskiej realizacji. Cechy osobowości ukształtowane pod wpływem siły pasji mogą inicjować rozwój pod wpływem siły dobroci lub degradować w kierunku destrukcji siły ignorancji.

Czytaj dalej...
28 Mar

Rozwój DLIII

 • 28 marzec 2019 |
 • Dział: 2019

Czy można wykreować harmonię w ludzkim doświadczeniu bez bazy, którą jest Miłość?
Z mojej perspektywy, nie. Dlaczego zatem w programach edukacyjnych, których celem jest stworzenie dobrze funkcjonującej ludzkiej osobowości zabrakło miejsca na tak istotną dla całego procesu wiedzę?

Co rozumiem pod pojęciem Miłość własna? Szacunek dla własnego życia, tudzież życia innych istot, a w nim dla wyborów i ich skutków, które pojmuję jako bazową edukację. Silna osobowość ukształtowana na bazie Miłości nie ma nic wspólnego z wielkim ego - produktem żądzy bycia i posiadania.

Żądza bycia i posiadania - władzy, poklasku, pieniędzy i wszelkich splendorów niewiele ma wspólnego z szacunkiem i troską o siebie i innych, a bardzo dużo z rywalizacją, manipulacją i innymi technikami utwierdzania się w przekonaniu o własnej wyobrażonej wielkości.

Smutne jest to, że tak "wyprodukowana wielkość", często bazująca na niskiej samoocenie i wielkiej umiejętności maniupulowania ludźmi, nie ma nic wspólnego z realnym poziomem rozwoju świadomości. Dlaczego?

Czytaj dalej...
27 Mar

Rozwój DLII

 • 27 marzec 2019 |
 • Dział: 2019

Świadomość i jej Energia Stwórcza - Miłość stworzyły manifestację materialną. Podążając drogą Energii Miłości jako Energia Indywidualna, jednoczysz się ze Świadomością.

Nie każdy rodzaj rozwoju kulminuje w jedności ze wszystkim, co Jest.

Miłość w odczuwaniu jest bezpieczną drogą wzrastania i stabilizowania wibracji na coraz wyższym poziomie. Jeśli pomijasz ją w rozwoju, błądzisz.

Dla wielu adeptów rozwoju poważną pułapką są boskie siddhi, z których niewłaściwe korzystanie rozwija wielkie ego.

Co postrzegasz podróżując w świecie astralnym?

Czym jest Twoim zdaniem, świat czystej idei, który "wyrasta" ze świata astralnego?

Jak wygląda ewolucja Energii Indywidualnej w świecie czystej idei?

Czytaj dalej...
22 Mar

Rozwój DLI

 • 22 marzec 2019 |
 • Dział: 2019

Wysoko Rozwinięte Istoty tworzą swoje uczucia. Są zatem w stanie przewidzieć, jak będą wyglądały relacje po upływie różnie długiego odcinka czasu.
Czy tworzysz swoje uczucie, czy ulegasz chwilowemu zauroczeniu, nazywając to Miłością?
Jeśli nie tworzysz swojego uczucia w relacji z drugą istotą, masz niewielkie szanse, by odkryć głębiny swego serca. Twoje związki będą krótkotrwałe i chwiejne, a wiedza, którą uzyskasz dzięki relacji, bardzo powierzchowna.
Jesteś twórcą swego doświadczenia i siebie. Poziom uczuć jest jednym z aspektów Twej twórczości.

Wraz z docieraniem na najsubtelniejsze poziomy Miłości (nie w wyobrażeniu, ale w doświadczeniu siebie), Twoja Energia wzrasta, zbliżając się do jedności z Pustką.

Nic tak nie uwalnia od identyfikacji z jaźnią, jak szczęście i błogość, nic tak nie wiąże jaźni z materią, jak doświadczenie cierpienia.

Czytaj dalej...
21 Mar

Rozwój DL

 • 21 marzec 2019 |
 • Dział: 2019

Dopóki serca nie biją w rytm Miłości, dopóty integracja i harmonijny rozwój społeczności, będzie jedynie marzeniem, utopią. Jest takie polskie powiedzenie: "gdzie dwóch Polaków, tam siedem zdań". Obrazuje ono trudności w komunikacji pomiędzy ludźmi reprezentującymi kreację z poziomu zaprogramowanego umysłu (podświadomości).

Przez wiele lat wydawało mi się, że ludzkie potrzeby, choć różne, sprowadzają się przy założeniu zabezpieczenia dotyczącego bazowych warunków bytowania, do pragnienia świętowania życia... czasem samotnie, innym razem z innymi. Dzisiaj wiem, że to niezwykle wymagająca potrzeba, zwłaszcza w środowisku, gdzie przedmiotowe traktowanie człowieka uchodzi za normalność.

Jeszcze bardziej przygnębiające było odkrycie, że ludzie sami traktują siebie jak produkt sprzedażowy i uważają ten fakt za coś normalnego. Nie rozumieją, że ich wykrzywiony obraz samych siebie, to zachęta dla niegodziwych, chciwych i żądnych władzy drapieżników do zgotowania im prawdziwego piekła na Ziemi.

Czytaj dalej...
18 Mar

Rozwój DXLIX

 • 18 marzec 2019 |
 • Dział: 2019

Bez względu na źródło, które stanowi bazę dla twórczości Indywidualnej Energii, postrzeganie i wyrażanie siebie są uwarunkowane cechami wewnętrznymi ukształtowanymi w toku rozwoju. Można je rozwijać świadomie lub nieświadomie. Świadomy rozwój zakłada zrozumienie procesu.

Jeśli nasze cechy wewnętrzne kształtujemy na innej, aniżeli odczucie miłości bazie, konsekwencje niosą w doświadczeniu wiele bólu i cierpienia, choć pozornie miejsce podróży wydaje się atrakcyjne. Osobowość tworzona dla przykładu na bazie dominujących uczuć: zawiści, nienawiści, chciwości, bezduszności czy zazdrości, to soczewka przyszłej percepcji rzeczywistości, swoisty filtr, który zadecyduje o wyborach i ich skutkach, o jakości naszego ludzkiego doświadczenia. Jest przykre, stąd często uruchamiamy wówczas mechanizmy obrony psychologicznej, by uśmierzyć gamę negatywnych uczuć i wyciszyć niespokojny umysł.

Pozytywny nastrój skłania do twórczego sposobu myślenia, konstruktywnych rozwiązań, tolerancji i wielkoduszności. Miłość jest jego źródłem. Negatywny nastrój jest źródłem koszarowego sposobu myślenia, a jego skutkiem są działania skupione wokół "zła" i sposobów jego eliminacji.

Umiejętność utrzymania pozytywnego nastroju (kreacja serca) decyduje o ukształtowaniu cech, poprzez które wyrażamy się w codziennej rzeczywistości, co czyni nasze życie ciekawym i rozwijającym naszą świadomość doświadczeniem.

Czytaj dalej...
16 Mar

Rozwój DXLVIII

 • 16 marzec 2019 |
 • Dział: 2019

Symfonia Brylantowych Serc, to termin zarezerwowany dla zintegrowanego działania istot, które w toku swej ewolucyjnej drogi budowały swoje doświadczenie w oparciu o Energię Miłości. Miłość własna inicjuje tę podróż, która obejmuje swą wrażliwą i czujną uwagą coraz więcej aspektów Rzeczywistości.

Dostęp do świata "wyższych wibracji", w tym wiedzy zdeponowanej w Powszechnym Polu Energii, dla człowieka zakochanego jedynie w sobie, jest ograniczony do informacji zdeponowanej w odczuciu, którą pozyskała jego Dusza w toku kolejnych inkarnacji. Szerszy dostęp do Źródła posiadają istoty, które rozwinęły Miłość do innych aspektów Rzeczywistości.

Człowieka "zakochanego w sobie - we własnym wyobrażeniu o sobie", interesują jedynie te elementy Rzeczywistości, które podkreślają jego wyjątkowość, ludzie, którzy pomnażają jego interesy, bądź zadowalają na jakąś chwilę, zmysły. Traktuje wszystko i wszystkich pod płaszczykiem "miłości" - przedmiotowo, często bezdusznie i bezceremonialnie.

Czytaj dalej...
13 Mar

Rozwój DXLVII

 • 13 marzec 2019 |
 • Dział: 2019

Istnieje wiele sposobów tworzenia i doświadczania rzeczywistości. Z pewnej perspektywy można wyróżnić dwa: konsumpcję i twórczość. Konsumpcja, choć niesie pewien wachlarz przyjemnych doznań, w konsekwencji prowadzi do stagnacji. Z mojej perspektywy może być miłym przerywnikiem w twórczym życiu. Jeśli jednak potraktujemy ją jako cel, uwstecznia rozwój człowieka.

To, czym jest dla Ciebie zabawa jest uwarunkowane Twoim postrzeganiem rzeczywistości i siebie samego. Jeśli identyfikujesz siebie z indywidualną, upostaciowaną Energią, hołdujesz Zasadzie Odrębności. Postrzegasz innych w kategoriach odrębnych bytów, a to warunkuje wszystkie Twoje wybory i doświadczenia.

Jeśli wzrosłeś w wiedzę o sobie, doświadczyłeś miłości i jesteś na drodze poznania, i doświadczenia swej wewnętrznej natury, Twoje postrzeganie ewoluuje w kierunku Zasady Jedności. Odczucie jedności zmienia całkowicie Twoje postrzeganie, również zawartość takich pojęć jak gra, czy zabawa.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS