Witaj na blogu!

27 Gru

Rozwój DCXIII

 • 27 grudzień 2019 |
 • Dział: 2019

Z mojej perspektywy, zawartość pojęcia - tolerancja zmienia się wraz z naszym wzrastaniem w zrozumienie i poziom wibracji uwarunkowanej Duszy. Dla mnie tolerancja odnosi się do zrozumienia procesu wzrastania świadomości i w związku z tym, akceptacji dla wyborów innych ludzi. Nie oznacza to jednak nieuzasadnionego własnym zrozumieniem siebie i rzeczywistości, odrzucenia swego sposobu postrzegania i doświadczania. Dialog ma dla mnie sens, o ile poszerza perspektywę rzeczywistości.

Miłość, realizacja na bazie jej odczucia, niesie najwyższe dobro: szlachetne cnoty, czyli ramę do postrzegania i doświadczania rzeczywistości, a także paszport do wyższego wymiaru i możliwość pozostania w nim.

Czytaj dalej...
25 Gru

Rozwój DCXII

 • 25 grudzień 2019 |
 • Dział: 2019

Święta Bożego Narodzenia. Dla mnie, dar Najwyższego Stwórcy dla ludzkości, pokazanie drogi rozwoju opartej na Miłości w praktyczny sposób, poprzez życie człowieka - Jezusa.

Każdy człowiek dostrzega tylko to, co umożliwia mu jego osobista soczewka postrzegania, ramy, poprzez które widzi rzeczywistość i tworzy swoje doświadczenia. Stąd różnice w postrzeganiu i uzyskanej wiedzy z przeszłych wydarzeń.

Czym jest Dobra Nowina dla człowieka współczesnego? Myślę, że teraz, w dobie kreacji z poziomu wyobrażeń i doświadczeniu negatywnych jej konsekwencji, w dobie szybkiego przepływu informacji, łatwiej dostrzec, że budowanie na fundamentach pozbawionych Miłości, współczucia czy miłosierdzia, to droga do samozniszczenia.

Miłość uzdrawia, inspiruje, jest bazą do kształtowania takich cech osobowości jak cierpliwość, upór, konsekwencja czy wytrwałość, jak również piękna czy mądrości. Umożliwia głębię samopoznania i optymalnego doświadczenia. Jest drogą 1000 przemian i stabilizacji każdego poziomu doświadczenia. W naturalny sposób umożliwia doświadczenie jedności.

Czytaj dalej...
24 Gru

Rozwój DCXI

 • 24 grudzień 2019 |
 • Dział: 2019

Istnieje wiele dróg, po których podąża uwarunkowana świadomość. Współistnieje wiele poziomów świadomości. Miłość integruje wszystkie.

Bez względu na sposób podążania czy poziom rozwoju, najkorzystniejsze warunki dla opcjonalnego wzrostu świadomości, tworzy kochająca rodzina i środowisko życia.

Poczucie bezpieczeństwa wynikające z bezwarunkowej akceptacji umożliwia głębię samowyrażenia.

Samoobserwacja warunkuje samopoznanie. Opinie czy spostrzeżenia innych nie odzwierciedlają prawdy dotyczącej miejsca naszej podróży, co najwyżej perspektywę opiniującego.

Dlaczego realizacja siebie z poziomu odczucia Miłości jest równocześnie optymalnym wsparciem dla istoty potrzebującej pomocy?

Co jest źródłem przedmiotowego traktowania innych?

Czytaj dalej...
21 Gru

Rozwój DCX

 • 21 grudzień 2019 |
 • Dział: 2019

Co łączy intencje z poziomem rozwoju świadomości?

Dlaczego uczciwość jest miernikiem rozwoju świadomości?

Co jest Twoim zdaniem, źródłem zaborczości i niegodziwości?

Czy dostrzegasz związek pomiędzy zachłannością i niepokojem?

Dlaczego wdzięczność jest jednym z mierników rozwoju serca?

Dlaczego ludzie urzeczywistniający miłość nie manipulują?

Czym jest wiedza dla rozwijającej się świadomości?

Czy dostrzegasz zagrożenie dla wszelkiego życia, jakie niesie korzystanie z wiedzy przez ludzi o zamkniętym na rozwój uczuć wyższych, sercu?

Czytaj dalej...
16 Gru

Rozwój DCIX

 • 16 grudzień 2019 |
 • Dział: 2019

Wraz ze wzrostem szacunku do siebie, swego życia, spada podatność na manipulację.

Z wielkiej palety informacji, wybór dokonany na bazie Miłości własnej prowadzi do uzyskania dzięki doświadczeniu, niezbędnej wiedzy dla własnego wzrastania.

Wiedzę innych należy traktować z szacunkiem dla Źródła, jak również z czujnością i rozwagą Miłości własnej. Po pewnym czasie potrafimy wybrać z oferty jedynie to, co realnie nam służy.

Piękne, ale puste słowa odróżnimy wtedy, kiedy umysł zintegrujemy z odczuciem.

Miłość i Prawda zawsze podążają razem.
Często samotnie.

Czytaj dalej...
09 Gru

Rozwój DCVIII

 • 09 grudzień 2019 |
 • Dział: 2019

Czym jest sukces z Twojego oglądu rzeczywistości?

Czy, Twoim zdaniem, poziom rozwoju człowieka koresponduje z systemem wartości, którego jest rzecznikiem?

Co, z Twojej perspektywy, jest miernikiem rozwoju człowieka?

Czytaj dalej...
08 Gru

Rozwój DCVII

 • 08 grudzień 2019 |
 • Dział: 2019

Życie jest zbyt cenne, by tracić czas na "reformowanie" innego człowieka. Tym, kto ma ewoluować jest każdy z nas, zatem warto zainteresować się sobą, własnymi potrzebami i z ogromnej palety informacji wybrać najwłaściwsze dla własnego wzrostu.

Czy dostrzegasz różnicę pomiędzy spostrzeżeniem, a osądem?
Spostrzeżenie, to rzeczowe uwarunkowane przez nasz osobisty filtr stanowisko wobec informacji, bądź zdarzeń. Celem jest kwalifikacja przydatności w osobistej podróży, bądź konfrontacja z posiadanymi zasobami wiedzy.
Dialog skrajnych poglądów może wnieść każdemu uczestnikowi nową wiedzę pod warunkiem, że poziom, z którego czerpiemy wiedzę jest ten sam.
Jeśli jedna strona oferuje informacje płynące z przestrzeni ego, a inna, z poziomu odczuć, dialog jest utrudniony bądź niemożliwy.
Różnice pomiędzy stronami znikną, kiedy wiedza o jedności wszystkich i wszystkiego popłynie z odczucia, a nie jedynie z poziomu wyobrażeń. Choć każda istota jest w swej Pierwotnej Naturze - Boska, jej ekspresja uwidacznia etap rozwoju, do którego realnie dotarła jako uwarunkowana świadomość.
Osąd wynika z niechęci do stanowiska lub sposobu realizacji innego człowieka. Za osądem podąża kara.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS